Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 115 SVT Text     Måndag 30 mar 2020
  INRIKES PUBLICERAD 30 MARS     
                    
 Strid efter sänkta skyddskrav     
                    
 Viss vårdpersonal ska numera kunna  
 jobba med coronapatienter i kortärmat 
 och utan munskydd, tycker regionerna. 
 Vårdpersonalen håller inte med och tar
 nu strid om skyddskraven.       
                    
 Snabbt har en Facebookgrupp bildats  
 bland personalen, som fått nära 30 000
 medlemmar på bara ett par dagar.   
                    
 Enligt Sveriges kommmuner och regioner
 har regioner eller kommuner inget att 
 göra med rekommendationerna. Det är  
 Folkhälsomyndighetens sak. De gör dock
 lokala tillämpningar av dem, enligt  
 sektionschefen Emma Spak som tillbaka-
 visar att det tagits beslut i frågan. 
      Mer på nästa sida      
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se