Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 160 SVT Text     Onsdag 26 feb 2020
  BAKGRUND PUBLICERAD 25 FEBRUARI   
                    
 Fakta om coronaviruset        
                    
 Det nyupptäckta viruset covid-19 är  
 ett av minst sju varianter av corona- 
 virus som kan smitta människor.    
 De första som insjuknade i Kina i dec-
 ember uppvisade symtom som liknar dem 
 vid lunginflammation: feber, hosta och
 svårt att andas.           
                    
 För vissa blir det livshotande eller 
 till och med dödligt medan andra kan 
 komma lindrigt undan. Folkhälsomyndig-
 heten skriver att de allra flesta som 
 smittas blir lindrigt sjuka med luft- 
 vägssymptom som går över.       
                    
 WHO uppskattar i dagsläget att dödlig-
 heten är 1-2 procent.         
   WHO = Världshälsoorganisationen  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se