Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
                    
                  1/48 
                    
                    
                    
  Kamala Harris vicepresidentkandidat 
  Joe Biden har utsett sin högra hand 
         136-/176        
                    
       Perseiderna gör      
       entré på himlen      
          129         
                    
 Linde: Kan bli sanktioner mot Belarus 
 "Det som har hänt är helt förfärligt" 
          145         
                    
   Nattens nyheter från TT - 190   
                    
   Årets sommarpratare i P1 520-522  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                  2/48 
 Fyra nya dödsfall - totalt 5 770   
                    
 Fyra nya dödsfall med bekräftad    
 covid-19 har rapporterats sedan i går,
 enligt Folkhälsomyndighetens senaste 
 statistik. Totalt har 5 770 smittade 
 personer avlidit i landet.      
                    
 Antalet personer som bekräftats    
 smittade av covid-19 i Sverige är nu 
 83 126. Det är 649 nya bekräftade fall
 sedan i fredags.           
                    
 2 533 personer med covid-19 vårdas  
 eller har vårdats på IVA. -I Sverige 
 har vi en liten tendens till uppgång 
 igen men den verkar ha avstannat,   
 säger statsepidemiolog Anders Tegnell.
                    
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                  3/48 
 Stor oro inför skolstarten      
                    
 Med bara en vecka kvar tills skolorna 
 öppnar ökar smittspridningen bland  
 unga vuxna.              
                    
 Skolverket varnar för att inte slappna
 av och öppnar för fortsatt distans-  
 undervisning. -Inte heller i höst kan 
 skolan göra allt det man vill eller  
 behöver göra, säger Peter Fredriksson,
 Skolverkets generaldirektör.     
                    
 För att minska trycket kan skolorna  
 även i fortsättningen bedriva     
 distansundervisning. För att skydda  
 personal och elever öppnade Fredriks- 
 son för t.ex. utvecklingssamtal på  
 distans: "Det blir en tuff höst".   
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUST    
                  4/48 
 Elevkårer: "Otydligt besked"     
                    
 Sveriges Elevkårer, som organiserar  
 gymnasieeleverna, anser att Skolver- 
 kets besked om fortsatt distansunder- 
 visning vid behov är otydligt.    
                    
 -Jag kan se att det kan väcka en oro, 
 just att de poängterar att det kommer 
 kanske vara svårare än i våras, och  
 att det kanske blir mer distansunder- 
 visning än vad man hade förväntat sig 
 när man gick på sommarlov, säger ord- 
 förande Ebba Kock till SR Ekot.    
                    
 Sveriges Elevkårer vill att eleverna 
 är på skolorna så mycket som möjligt, 
 och hänvisar till en enkät i våras som
 pekar på ökad stress och ensamhet.  
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                  5/48 
 Grekiskt inresekrav oroar svenskar  
                    
 Från och med den 17 augusti skärper  
 Grekland kraven på svenskar som ska  
 resa in i landet. För att släppas in 
 ska alla svenska turister kunna visa 
 upp ett negativt coronatest.     
                    
 Beskedet har skapat en oro bland   
 svenska charterturister som har    
 inbokade resor till Grekland.     
                    
 Enligt researrangören Apollo blir   
 regeländringen en stor praktisk utma- 
 ning, då det kan vara svårt att hinna 
 testa sig och få tillbaka resultatet 
 med så kort varsel. Testet får vara  
 högst 72 timmar. Både Apollo och Tui 
 arbetar för att få fram en lösning.  
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                  6/48 
 KD vill förlänga stödåtgärderna    
                    
 Flera av regeringens omfattande stöd- 
 åtgärder till företag i coronakrisen 
 har löpt ut. Kristdemokraterna vill nu
 se en förlängning av några av stöden. 
                    
 -Regeringen måste ge besked om att  
 förlänga sänkningen av arbetsgivarav- 
 giften till särskilt utsatta bransch- 
 er, säger KD:s ekonomiskpolitiske   
 talesperson Jakob Forssmed till TT.  
                    
 KD menar också att det särskilda   
 omställningsstödet bör förlängas.   
 Finansminister Magdalena Andersson som
 inte har velat ge besked har noterat 
 att färre än väntat sökt stödet. Det 
 borde inte vara ett hinder, menar KD. 
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                  7/48 
 Prisfall på bostäder återtaget    
                    
 Den senaste månaden har priserna   
 i genomsnitt stigit med 1-2 procent  
 på bostadsrätter och villor.     
                    
 Det är bara priserna på bostadsrätter-
 na i Stockholmsområdet som fortfarande
 är påverkade av coronaeffekten.    
                    
 Under juli gjordes 8 200 bostadsrätts-
 affärer, ovanligt många för att vara 
 lågsäsong. Det var 27 procent fler än 
 samma månad i fjol.          
                    
 Samtidigt gjordes 17 procent fler   
 avslut på fritidshusmarknaden, medan 
 villaaffärerna var åtta procent fler 
 till antalet.             
    Mer om pandemin på nästa sida  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUST    
                  8/48 
 Arbetslösheten ökar - unga drabbas  
                    
 Arbetslösheten ökar och sysselsätt-  
 ningen minskar - och unga är hårt   
 drabbade. Det visar SCB:s arbets-   
 kraftsundersökning för kvartal två.  
                    
 505 000 personer i åldern 15-74 år var
 arbetslösa under andra kvartalet,   
 vilket motsvarar en arbetslöshet på  
 9,1 procent. Det är en ökning med 2,1 
 procentenheter jämfört med motsvarande
 period 2019.             
                    
 -Arbetslösheten har ökat i åldersgrup-
 pen 15-44 år. Allra störst är ökningen
 bland personer från 15-24 år och detta
 gäller både män och kvinnor, säger  
 Magda Tordenmalm på SCB.       
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                  9/48 
 Fler får nytt jobb trots krisen    
                    
 Trots coronakrisen har närmare 6 000 
 fler fått ett nytt arbete i juli än  
 under samma månad i fjol, enligt   
 Arbetsförmedlingens (AF) statistik.  
                    
 Omkring 134 000 fler är nu inskrivna 
 som arbetslösa, jämfört med slutet av 
 juli i fjol. Den absoluta merparten  
 har tillkommit sedan coronapandemin  
 tog fart i februari/mars. Men öknings-
 takten har avtagit under sommaren.  
                    
 Cirka 26 800 fick ett nytt arbete   
 i juli. Under samma månad i fjol var 
 den siffran 21 000. En förklaring kan 
 vara att många nya arbetslösa har   
 lättare att komma tillbaka, enligt AF.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 10/48 
 Rekordfå skjutningar i Malmö     
                    
 Antalet skjutningar och sprängningar i
 Malmö har minskat markant i år och är 
 lägst på fem år, enligt polisen.   
                    
 -Vi vet att vi har låst in många le- 
 dande aktörer och våldsverkare, säger 
 Mattias Sigfridsson, tillförordnad  
 polisområdeschef i Malmö.       
                    
 Efter årets sju första månader har  
 totalt 11 sprängningar och åtta skjut-
 ningar inträffat i Malmö. I fjol in- 
 träffade 36 sprängningar och 34 skjut-
 ningar, enligt polisens statistik.  
                    
 Polisen tror att projekt som Rimfrost 
 och Sluta skjut haft stor inverkan.  
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 11/47 
 Otillåtna summor togs ur bostadsbolag 
                    
 Tio kommuner har tagit ut totalt 110 
 miljoner kronor på ett felaktigt sätt 
 ur sina allmännyttiga bostadsbolag - 
 en rekordhög summa, enligt Boverkets 
 senaste rapport.           
                    
 Norrköping är en av de kommuner som  
 tagit ut flest otillåtna miljoner, då 
 man fört över vinst ur bostadsbolaget 
 som kommit in genom ett koncernbolag. 
 Men kommunalrådet Lars Stjernkvist an-
 ser att man inte tagit ut för mycket. 
                    
 Bostadsminister Per Bolund (MP) anser 
 att det vore bra om Boverket analyse- 
 rar Allbolagen, som sätter ramar för 
 kommunerna.              
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  INRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 12/48 
 Otillåtna summor togs ur bostadsbolag 
                    
 Tio kommuner har tagit ut totalt 110 
 miljoner kronor på ett felaktigt sätt 
 ur sina allmännyttiga bostadsbolag - 
 en rekordhög summa, enligt Boverkets 
 senaste rapport.           
                    
 Norrköping är en av de kommuner som  
 tagit ut flest otillåtna miljoner, då 
 man fört över vinst ur bostadsbolaget 
 som kommit in genom ett koncernbolag. 
 Men kommunalrådet Lars Stjernkvist an-
 ser att man inte tagit ut för mycket. 
                    
 Bostadsminister Per Bolund (MP) anser 
 att det vore bra om Boverket analyse- 
 rar Allbolagen, som sätter ramar för 
 kommunerna.              
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
    EKONOMI I KORTHET 12 AUGUSTI  
                 13/47 
                    
                    
                    
 Tokyo Nikkei index tisdag:      
 22.750,2 (+1,9 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index tisdag:      
 12.946,9 (+2,0 procent)        
                    
 London FTSE-index tisdag:       
 6.154,3 (+1,7 procent)        
                    
 New York Dow Jones index tisdag:   
 27.686,9 (-0,4 procent)        
                    
 New York Nasdaq Composite tisdag:   
 10.782,8 (-1,7 procent)        
                    
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUST    
                 14/47 
 Länder varnar för semesterresor    
                    
 Flera europeiska länder har de senaste
 veckorna sett en ökning av antalet nya
 coronafall. Italienska och tyska   
 myndigheter varnar för att en allt  
 större del av dessa importeras med  
 semesterfirare som varit utomlands.  
                    
 Ca 40 ungdomar som återvänt från se- 
 mestrar i Grekland och Kroatien finns 
 bland nya fall i Italien. Enligt häl- 
 sodepartementet är snittåldern för de 
 nya smittade 40 år, mot tidigare 61. 
                    
 Också Tyskland har upptäckt flera fall
 bland dem som återvänder från semes- 
 tern, främst från Kosovo, Serbien,  
 Turkiet och Bosnien-Hercegovina.   
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUST    
                 15/48 
 Länder varnar för semesterresor    
                    
 Flera europeiska länder har de senaste
 veckorna sett en ökning av antalet nya
 coronafall. Italienska och tyska   
 myndigheter varnar för att en allt  
 större del av dessa importeras med  
 semesterfirare som varit utomlands.  
                    
 Ca 40 ungdomar som återvänt från se- 
 mestrar i Grekland och Kroatien finns 
 bland nya fall i Italien. Enligt häl- 
 sodepartementet är snittåldern för de 
 nya smittade 40 år, mot tidigare 61. 
                    
 Också Tyskland har upptäckt flera fall
 bland dem som återvänder från semes- 
 tern, främst från Kosovo, Serbien,  
 Turkiet och Bosnien-Hercegovina.   
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 16/48 
 Frankrike: Coronaläget åt fel håll  
                    
 Coronaläget i Frankrike har utvecklats
 åt fel håll under två veckor, enligt 
 landets premiärminister Jean Castex. 
 Hårdare tag krävs för att man inte ska
 förlora kontrollen, anser han.    
                    
 Från lördag till måndag bekräftades  
 nära 5 000 nya fall i landet.     
 -Om vi inte agerar tillsammans, utsät-
 ter vi oss själva för en förhöjd risk 
 för att ett bakslag blir svårare att 
 hantera, sade Castex.         
                    
 President Emmanuel Macron har avbrutit
 sin semester för att delta i ett möte 
 i dag och diskutera nya åtgärder mot 
 covid-19, rapporterar AP.       
   Mer om pandemin på nästa sida   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 17/48 
 Putin: Min dotter är vaccinerad    
                    
 Rysslands president Vladimir Putin  
 säger att en av hans döttrar vaccine- 
 rats mot covid-19, enligt Reuters. Han
 säger även att han hoppas att landet 
 snart börjar massproducera vaccinet. 
                    
 Enligt Putin ger vaccinet en långvarig
 immunitet. Ryssland är därmed det   
 första landet i världen att registrera
 ett coronavaccin, rapporterar AP.   
                    
 Landet planerar att börja vaccinera  
 befolkningen, först lärare och vård- 
 personal, i oktober. Vaccinprojektet 
 har fått internationell kritik för att
 man hoppat över den tredje fasen av  
 tester, som brukar ta flera månader. 
    Mer om pandemin på nästa sida  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 18/48 
 Corona tillbaka - Aukland stänger   
                    
 Nya Zeeland rapporterar fyra nya   
 coronafall. Det är första gången på  
 över tre månader som någon smittats i 
 landet.                
                    
 Beskedet har fått premiärminister   
 Jacinda Ardern att utfärda en ny   
 nedstängning av landets största stad 
 Auckland, där alla som har yrken som 
 inte bedöms som samhällsviktiga nu ska
 arbeta hemifrån igen.         
                    
 Skolor stänger, om inte barn till   
 personer med samhällsviktiga yrken går
 där. Restauranger, barer och offent- 
 liga instanser stänger också.     
                    
    Mer om pandemin på nästa sida  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 19/48 
 Fler än 20 miljoner coronasmittade  
                    
 Antalet som har bekräftats smittade  
 av det nya coronaviruset i världen  
 har nu passerat 20 miljoner, enligt  
 en sammanställning vid amerikanska  
 Johns Hopkins University.       
                    
 Drygt hälften av fallen har      
 registrerats i USA, Brasilien och   
 Indien.                
                    
 Antalet döda är fler än 730 000.   
 Även här är USA och Brasilien värst  
 drabbade, sett till det totala    
 antalet, följda av Mexiko,      
 Storbritannien och Indien.      
                    
                    
    Mer om pandemin på nästa sida  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
   CORONA I KORTHET 11 AUGUSTI    
                 20/48 
                    
                    
 Storbritannien Den brittiska flygplat-
 sen Heathrow vill införa coronatester 
 för alla som landar. Detta eftersom  
 regeringen infört 14 dagars karantän 
 vid ankomst från en del länder. Införs
 tester kan karantänen från högrisklän-
 der slopas, menar flygplatsens vd.  
                    
                    
 Norge Det blir inga begränsningar för 
 antalet elever per klass när Norge  
 öppnar skolorna, meddelar norska Folk-
 hälsoinstitutet. Däremot bör man ha  
 begränsad kontakt för att undvika   
 smitta. Endast 2 proc av antalet be- 
 kräftade covidfall i Norge är barn.  
                    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 21/48 
 Biden väljer Kamala Harris      
                    
 Senator Kamala Harris är förstahands- 
 valet när Demokraternas Joe Biden   
 väljer vicepresidentkandidat,     
 rapporterar nyhetsbyråer.       
                    
 Kamala Harris, 55 år och från     
 Kalifornien, blir den första svarta  
 kvinnliga vicepresidentkandidaten för 
 ett större parti i USA.        
                    
 "Jag har den stora äran att presentera
 Kamala Harris - orädd krigare för   
 vanligt folk och en av landets bästa 
 makthavare - som min medkandidat",  
 skriver Biden på Twitter. "Joe Biden 
 kan ena USA då han har ägnat sitt liv 
 åt att kämpa för oss", svarar Harris. 
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 22/48 
 Harris hyllas av medkandidater    
                    
 Susan Rice, som har nämnts som en   
 tänkbar vicepresidentkandidat, hyllar 
 valet av Harris och beskriver henne  
 som "en säker och banbrytande"    
 politiker.              
                    
 Även förhandskandidaterna Gretchen  
 Whitmer och Stacey Abrams stämmer in 
 i hyllningskören. "De kommer att vara 
 ett skarpt lag som kan återuppbygga  
 USA till något bättre, skriver Whitmer
 på Twitter.              
                    
 President Donald Trump beskriver dock 
 i ett inlägg Harris som en "bluff",  
 som tillsammans med Biden kommer att 
 omfamna den "radikala vänstern".   
   Detta är Kamala Harris - 176   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 23/48 
 Tyst minut för offren i Beirut    
                    
 Tusentals människor har samlats till 
 en tyst minut i Beirut i dag, en vecka
 efter att explosioner i hamnen kostat 
 minst 171 människor livet, skriver AP.
                    
 Många bar porträtt på omkomna, innan 
 de samlades vid en ljusceremoni i det 
 hårt drabbade området Gemayze.    
                    
 -Jag är rasande, jag är arg, jag är  
 ledsen. Jag är utan hopp, sade Anthony
 Semaan, i 20-årsåldern. Enligt honom 
 gör det ingen skillnad att Libanons  
 regering avgått efter katastrofen.  
                    
 Det är ännu oklart vad som orsakat  
 branden som ledde till explosionerna. 
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 24/48 
 Hongkong: Lai släppt mot borgen    
                    
 Mediemogulen och demokratiaktivisten 
 Jimmy Lai i Hongkong har släppts mot 
 borgen, rapporterar TT-Reuters.    
                    
 Lai släpptes vid midnatt lokal tid,  
 motsvarande kl 18 svensk tid, och möt-
 tes av jublande anhängare som väntade 
 utanför polisstationen där han suttit 
 frihetsberövad.            
                    
 Jimmy Lai greps på måndagen tillsam- 
 mans med två av sina söner, liksom  
 personer i ledningsgruppen för hans  
 mediebolag Next Digital. Lai är den  
 hittills mest prominenta personen som 
 frihetsberövats enligt den nya    
 säkerhetslagstiftningen.       
  Pompeo kritiserar gripandet - nästa 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 25/48 
 Pompeo ilsken över Lais gripande   
                    
 USA:s utrikesminister Mike Pompeo   
 riktar kritik mot Kina, sedan     
 mediemogulen och demokratiaktivisten 
 Jimmy Lai gripits på måndagen.    
                    
 -Lai var inget annat än en patriot  
 som ville bra saker för Hongkongs   
 folk, säger Pompeo och tillägger att 
 han inte tror att Kina kommer att   
 ändra sig i frågan om Hongkong.    
                    
 Lai, två av hans söner, och flera   
 andra i ledarskiktet på mediebolaget 
 Next Digital greps i enlighet med den 
 nya nationella säkerhetslagen. Han  
 släpptes mot borgen under tisdagen.  
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 26/48 
 Hotfull man sköts vid Vita huset   
                    
 En man som hotat döda människor    
 utanför Vita huset i USA i går var  
 anledningen till att president Donald 
 Trumps pågående pressmöte hastigt   
 avbröts. Det rapporterar AP som    
 hänvisar till källor insatta i fallet.
                    
 51-åringen sköts ned av en agent från 
 den särskilda polisen Secret service. 
 Det är oklart om han var beväpnad.  
 Han vårdas på sjukhus med allvarliga 
 skador och riskerar federalt åtal.  
                    
 Trump höll pressmöte med anledning av 
 coronaläget i USA när han hastigt   
 eskorterades ut av Secret service.  
 Mötet återupptogs efter en stund.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 27/48 
 Svensk politiker greps i Belarus   
                    
 Den moderate Göteborgspolitikern och 
 ersättaren i EU-parlamentet, Gustav  
 Göthberg, greps av polis i samband med
 valet i Belarus i helgen.       
                    
 Han var i Minsk som privatperson, för 
 att ge stöd åt vänner i oppositionen, 
 när han greps under valdagen den 9  
 augusti. Göthberg stod då och filmade 
 utanför en vallokal.         
                    
 -Jag ägnade mig åt "störande av allmän
 ordning" påstod polismannen och    
 raderade bilderna, säger han.     
                    
 Påföljden blev några timmar i arresten
 och några hundra rubel i böter.    
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 28/48 
 Tichanovskaja har flytt till Litauen 
                    
 Oppositionsledaren i Belarus, Svetlana
 Tichanovskaja, har flytt landet och  
 befinner sig i Litauen, efter att   
 våldsamma protester utbröt i Belarus 
 efter söndagens valresultat.     
                    
 Belarusiska KGB sa under måndagen att 
 de stoppat ett mordförsök på henne,  
 och hon uppgavs senare vara försvunn- 
 en. Litauen bekräftar under tisdagen 
 att hon är i säkerhet i landet.    
                    
 Tichanovskaja berättar i en video att 
 hon fattat beslutet att lämna Belarus 
 av oro för sina barn. Hon uppmanar  
 även demonstranterna att respektera  
 lagen och undvika konfrontationer.  
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI    
                 29/48 
 Linde: Sanktioner kan bli aktuella  
                    
 Sveriges utrikesminister Ann Linde  
 varnar för att sanktioner kan bli   
 aktuella om Belarus inte genast    
 släpper de oppositionella som     
 frihetsberövats i samband med     
 protesterna mot söndagens valresultat.
                    
 -Det som hänt är helt förfärligt. Dels
 alla arresteringar och det våld som  
 använts, till och med dödligt våld,  
 efter det här valet som vare sig varit
 fritt eller rättvist, säger hon i   
 SVT:s Aktuellt.            
                    
 Nordiska och baltiska utrikesministrar
 har formulerat ett skarpt uttalande  
 till Belarus. Även EU varnar landet. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
              1,2 milj/dag 
                 30/47 
                    
                    
  * = efter kl 24  Resultatbörsen 330 
                    
 Krasch överskuggade Smålandsderbyt 303
 Stark premiär av Rospiggarna.......304
                    
* Ståhls nya succékast underkändes...305
                    
 Skidlandslaget stannar i Sverige...306
                    
 Badou Jack tillbaka i Tyson-galan..307
                    
* Talangen nobbar HV - klar för Modo 308
                    
 Tennisstjärnor pressade i comeback 309
                    
 Bahta kan göra comeback på SM......310
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
              1,2 milj/dag 
                 31/48 
                    
                    
  * = efter kl 24  Resultatbörsen 330 
                    
 Krasch överskuggade Smålandsderbyt 303
 Stark premiär av Rospiggarna.......304
                    
* Ståhls nya succékast underkändes...305
                    
 Skidlandslaget stannar i Sverige...306
                    
 Badou Jack tillbaka i Tyson-galan..307
                    
* Talangen nobbar HV - klar för Modo 308
                    
 Tennisstjärnor pressade i comeback 309
                    
 Bahta kan göra comeback på SM......310
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399  
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  SPEEDWAY: Elitserien     11 aug 
                 32/48 
  Krasch överskuggade Smålandsderbyt 
                    
 Elitseriessäsongen i speedway inleddes 
 med en vådlig krasch i smålandsderbyt 
 mellan Vetlanda och Dackarna.     
 Vetlandas lagkapten Peter Ljung    
 kolliderade med en motståndarförare och
 slungades över sargen i full kraft.  
                    
 Matchen avbröts och Peter Ljung fördes 
 till sjukhuset i Eksjö för vård. Men  
 lugnande besked kom från Vetlandas   
 lagledare Mikael Wirebrand.      
                    
 -Gudskelov så känner han allt och är  
 vid medvetande, säger Wirebrand till  
 SVT Sport.               
 Vetlanda vann till slut premiären med 
 46-44 efter avgörande i sista heatet. 
    Läs mer svt.se/sport      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  MOTOR: Speedway        11 aug 
                 33/48 
 Stark premiär av Rospiggarna     
                    
 Rospiggarna hade ett tufft 2019. Men  
 inledde säsongen 2020 på bästa sätt. I 
 tisdagskvällens premiär blev det seger 
 med 49-41 borta mot Indianerna.    
                    
 Detta trots att Indianernas nyförvärv 
 från Smederna, Pontus Aspgren, körde  
 hem maximala 15 poäng i matchen.    
 Rospiggarna var betydligt jämnare och 
 hade poängtoppar i danske Rasmus Jensen
 och tyske Kai Huckenbeck.       
                    
 I de två övriga matcherna vann Lejonen 
 en utklassningsseger mot Masarna med  
 hela 58-32 och i Motala tog Piraterna 
 en något överraskande seger mot    
 topptippade Västervik med 53-37.    
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  FRIIDROTT: Diskus       10 aug 
                 34/48 
 Ståhls nya succékast underkändes   
                    
 Daniel Ståhl är i en otrolig form och 
 fick återigen till ett långt kast, som 
 landade på 70,20.           
                    
 Men en lång stund senare, efter att  
 tävlingen slutförts, kom beskedet att 
 kastet underkänts.           
                    
 Daniel Ståhl vann tillslut tävlingen på
 69,23, hans enda godkända kast.    
                    
 -När man är i stundens allvar och   
 kastar hårt så känner man inte, då tar 
 man bara i. Det bevisar bara att jag  
 gjorde övertramp.Två dagar i rad som  
 jag kastar 69 och 70 meter. Jag känner 
 att jag är på gång, säger han till Yle.
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  SKIDOR: Längdskidor      11 aug 
                 35/48 
 Skidlandslaget skippar utlandet    
                    
 Det svenska längdlandslaget ställer in 
 sitt utlandsläger och lägger istället 
 sin träning på hemmaplan i höst. Detta 
 på grund av coronapandemin.      
                    
 Normalt sett brukar landslaget åka till
 Mont Blanc i Frankrike för läger inför 
 kommande säsong. Istället blir det   
 fortsatta läger i Torsby och Sollefteå.
 Landslagschefen Anders Byström     
 motiverar beslutet så här:       
                    
 -Med tanke på världsläget och den   
 pandemi som fortsätter växa i många  
 länder, anser vi tillsammans med det  
 medicinska teamet att vi ska ta vårt  
 ansvar och stanna i Sverige, säger han.
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  FRIIDROTT: Långdistans    11 aug 
                 36/46 
   Bahta kan göra comeback på SM   
                    
 Meraf Bahta, 31, har inte tävlat sedan 
 den 6 september i fjol. Nu är hon   
 anmäld för att göra comeback på SM i  
 Uppsala på fredag.           
                    
 -Vi får väl se om hon dyker upp, säger 
 hennes tränare Ulf Friberg.      
                    
 Efter en ett års avstängning fr.o.m  
 2018 har Bahta varit fri att tävla sen 
 1 september och gjorde samma dag två  
 lopp i Karlstad men har inte tävlat  
 sedan dess.              
                    
 31-åringen är alltjämt Sverigeetta   
 genom tiderna på både 5 000- och 10 000
 meter utomhus.             
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  ISHOCKEY: SDHL        11 aug 
                 37/48 
  Talangen nobbar HV - klar för Modo 
                    
 Talangen Lina Ljungblom är klar för en 
 flytt till Modo. 18-åringen har tackat 
 nej till en fortsättning i HV71.    
                    
 -Jag har pratat med Linköping,     
 Göteborg, Leksand och HV71. Men inget 
 har känts riktigt bra eller 100 procent
 rätt. När jag kom i kontakt med Modo  
 kändes det dock väldigt bra, säger Lina
 Ljungblom till Skaraborgs Allehanda.  
                    
 -Det blev precis klart. Jag går till  
 Modo Hockey. Det känns väldigt bra och 
 jag är förväntansfull.         
                    
 Lina Ljungblom representerade Sverige i
 VM redan som 17-åring, 2019.      
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  FRIIDROTT: Långdistans    11 aug 
                 38/48 
   Bahta kan göra comeback på SM   
                    
 Meraf Bahta, 31, har inte tävlat sedan 
 den 6 september i fjol. Nu är hon   
 anmäld för att göra comeback på SM i  
 Uppsala på fredag.           
                    
 -Vi får väl se om hon dyker upp, säger 
 hennes tränare Ulf Friberg.      
                    
 Efter en ett års avstängning fr.o.m  
 2018 har Bahta varit fri att tävla sen 
 1 september och gjorde samma dag två  
 lopp i Karlstad men har inte tävlat  
 sedan dess.              
                    
 31-åringen är alltjämt Sverigeetta   
 genom tiderna på både 5 000- och 10 000
 meter utomhus.             
    Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  MOTOR: Speedway       11 aug 
                 39/48 
  Förarkris inför Masarnas premiär   
                    
 Masarna har problem inför kvällens   
 ligapremiär. På måndagskvällen stod det
 klart att Ryssland stoppar sina förare 
 i Sverige på grund av coronapandemin. 
 Det innebär att Masarna tappar en av  
 sina bästa förare, Vadim Tarasenko.  
                    
 Dessutom har Masarna skador på sin   
 tyske VM-förare Martin Smolinski, och 
 fransmannen David Bellego. Klubben   
 jagar desperat förstärkningar till   
 truppen.Ikväll möter laget Lejonen.  
                    
 -Vi sitter i en rävsax, och har varit i
 kontakt med 8-9 förare bara sedan igår,
 säger Masarnas lagledare Stefan    
 Bäckström till SVT Sport.       
    Mer speedway på sidan 546    
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  FOTBOLL: Europa League    11 aug 
                 40/48 
    Johnsson hyllas stort      
                    
 Med fotbollsvärldens ögon riktade mot 
 sig imponerade Karl-Johan Johnsson   
 stort. Nu höjs röster om att svensken 
 borde vara redo för en större klubb än 
 FC Köpenhamn trots förlust mot Man U. 
                    
 -Vi får se vad som händer framåt nu,  
 säger målvakten till P4 Halland.    
                    
 "Johnsson har varit löjligt bra. Vilken
 prestation", skrev den engelske    
 fotbollsikonen Gary Lineker på Twitter.
                    
 Även den före detta spanska      
 landslagsstjärnan Cesc Fabregas var  
 full av beundran: "Den här målvakten  
 gör sin livs match, otroligt."     
   Läs mer på svtsport.se      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  ISHOCKEY: NHL-draft      11 aug 
                 41/48 
   Rangers vann första draftvalet   
                    
 New York Rangers vann i natt      
 draftlotteriet för första gången sedan 
 1965. Nu väntas Mika Zibanejad och   
 Henrik Lundqvist få en ny lagkamrat i 
 supertalangen Alexis Lafreniere.    
                    
 -Det är riktigt bra nyheter, jag är  
 riktigt glad, säger 18-åringen själv  
 till NHL Network.           
                    
 Själva draften hoppas NHL att kunna  
 anordna i början av oktober efter   
 Stanley Cup-finalerna är färdigspelade.
 För svensk del handlar det mesta om  
 Djurgårdens Alexander Holtz och    
 Frölundas Lucas Raymond som båda väntas
 väljas tidigt i den kommande draften. 
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  ISHOCKEY: NHL         11 aug 
                 42/48 
  "Ska bli spänannde att få se honom" 
                    
 I natt stod det klart att New York   
 Rangers kommer att välja först i den  
 försenade draften, som planeras att  
 hållas i oktober. Mycket talar för att 
 klubben kommer att välja        
 förhandsfavoriten, Alexis Lafreniere. 
                    
 -Jag har mest sett highlights och hört 
 mycket om honom. Så ska bli spännande 
 att få se honom live, säger Rangers  
 storstjärna, Mika Zibanejad till SVT  
 Sport.                 
                    
 Rangers fick möjlighet till förstavalet
 eftersom de förlorade play-in-matcherna
 mot Carolina. Sedan vann de draft-lott-
 eriet, där de andra förlorarna ingick. 
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  SIMNING: Comeback       11 aug 
                 43/48 
   Efter cancern - Ikee tillbaka   
                    
 Rikako Ikee skulle bli en av Sarah   
 Sjöströms stora konkurrenter till   
 medaljer i Tokyo-OS 2020.       
                    
 Men den blott 20-årige japanskan    
 drabbades av leukemi och blev tvungen 
 att sätta simkarriären på paus för att 
 genomgå behandling för cancersjukdomen.
                    
 Men enligt japansk media kommer Ikee  
 snart att göra en efterlängtad comeback
 i tävlingbassängen.          
                    
 20-åringen planerade att tävla först i 
 oktober, men ser nu ut att att göra  
 sitt första lopp sedan sjukdomen den  
 29:e august i OS-arenan i Tokyo.    
   Läs mer på svtsport.se      
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  ISHOCKEY: Emma Eliasson    11 aug 
                 44/48 
   Eliasson om landslagsbråket    
                    
 Blott 28 år gammal valde en av Sveriges
 mest framgångsrika spelare att lägga  
 ned karrirären efter ett offentligt  
 bråk med förbundskapten Leif Boork.  
                    
 I dag sommarpratar Emma Eliasson och  
 talar ut om den tuffa tiden som    
 föranledde slutet på karriären.    
                    
 - Visst smärtar det att jag förlorade 
 många av mina närmaste vänner när vi  
 gick olika vägar i konflikten, säger  
 Eliassson i Sommar i P1.        
                    
 "Sommar i P1" sänds i Sveriges Radio P1
 13:00 i dag och finns även att lyssna 
 till som podd.             
     Läs mer på svtsport.se     
 188 SVT Text     Onsdag 12 aug 2020
  FOTBOLL: Allsvenskan     11 aug 
                 45/48 
   Dahlberg på lån till Häcken    
                    
 Peter Abrahamsson skadade ena knät i  
 matchen mot Djurgården den 1 augusti. 
 Ett par dagar senare kom det tunga   
 beskedet målvaktsveteranen blir borta 
 åtminstone resten av fotbollssäsongen 
 med ett avslitet korsband.       
                    
 Nu har Häcken hittat ersättaren, den  
 tidigare IFK Göteborgsmålvakten Pontus 
 Dahlberg. Pontus Dahlberg slog igenom i
 IFK Göteborg som 18-åring och     
 imponerade stort under säsongen 2017. 
                    
 Dahlberg lämnade Blåvitt 2018 men har 
 fått begränsad speltid i Watford. Under
 våren har han varit utlånad till Emmen 
 i den nederländska ligan.       
    Läs mer på svt.se/sport     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se