Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
                    
                  1/45 
                    
                    
                    
 "Frostenson redo diskutera förlikning"
 Advokaten kommenterar Akademiutredning
         150-152        
                    
      Två poliser skadade     
      när polisbil voltade     
          106         
                    
 Lågtryck hotar den vita julen i söder 
 Mildare väder i Götaland och Svealand 
         109/400        
                    
  Zlatan förlänger med Galaxy - 300  
                    
      På tv just nu 650-      
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  2/45 
 Polisbil voltade - två poliser skadade
                    
 En polisbil voltade vid halvniotiden 
 måndag kväll under en biljakt i Malmö,
 skriver Sydsvenskan. Två poliser   
 fördes till sjukhus efter olyckan.  
                    
 -Båda var ute ur bilen när vi kom till
 platsen. De är införda till sjukhus  
 och är allvarligt skadade enligt min 
 uppfattning, säger Mats Streer, inre 
 befäl på Räddningstjänsten syd till  
 SVT Nyheter Skåne.          
                    
 En krockad personbil står inte långt 
 från den voltade polisbilen. -Jag kan 
 inte bekräfta att den har med olyckan 
 att göra, säger polisens presstales- 
 person Filip Annas till SVT.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  3/45 
 Telia-chefer riskerar långa straff  
                    
 Telias tidigare vd Lars Nyberg och  
 hans medåtalade bör få i princip   
 maximala fängelsestraff för mutbrott, 
 anser åklagarsidan, skriver TT.    
                    
 Enligt åklagaren Gunnar Stetler var  
 förre affärsområdeschefen huvudan-  
 svarig och bör få sju år och nio   
 månaders fängelse. Den åtalade    
 tidigare chefsjuristen bör i sin tur 
 få straff nära maxgränsen.      
                    
 De tre misstänks ha betalat cirka 3  
 miljarder kronor i mutor i Uzbekistan 
 2007-2010 i utbyte mot att Telia fick 
 frekvenser och telefonnummer som   
 krävdes som mobiloperatör.      
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  4/45 
 Försvaret: "Kunde inte mutas"     
                    
 Åklagaren kräver långa straff för   
 tre mutmisstänkta fd Telia-chefer.  
 Något som skulle innebära fleråriga  
 fängelsestraff. Försvaret anser att  
 fallet inte ens skulle ha gått till  
 domstol, skriver TT.         
                    
 En huvudsaklig invändning från    
 försvaret är att kvinnan som ska ha  
 mutats inte formellt ansvarade för  
 regleringen av telekommarknaden och  
 därmed inte var mutbar enligt     
 lagstiftningen före 2012.       
                    
 Enligt åtalet fick hon ca 3 miljarder 
 kr i utbyte mot frekvenser och tele- 
 fonnummer. Alla tre nekar till brott. 
   Telia i Uzbekistan - 167-168   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  5/45 
 Vita julen i söder hotas       
                    
 Stora delar av landet ser ut att få  
 en vit jul. Vädret har dock alltid  
 ett ess i rockärmen, säger SVT:s   
 meteorolog Nitzan Cohen. Ett ess som 
 kan hota den vita julen i söder.   
                    
 Redan under onsdag och torsdag    
 kan mildare luft tära på snötäcket  
 i Götaland och södra Svealand.    
                    
 Därefter kommer ett lågtryck in    
 västerifrån under fredag kväll och för
 med sig regn och snö.         
                    
 Beroende på vilken väg lågtrycket tar 
 kan det hota den vita julen på flera 
 håll, främst i södra Götaland.    
      Allt om vädret - 400     
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  6/45 
 Utrymning efter gasutsläpp i Malmö  
                    
 Ett område på Jägersro i Malmö har  
 utrymts efter ett giftigt gasutsläpp 
 på ett företagsområde på tisdagen.  
 Räddningstjänsten misstänker att det 
 handlar om giftiga och brandfarliga  
 gaser och har uppmanat allmänheten att
 hålla sig borta från platsen.     
                    
 Tidigare uppgifter talade om en    
 explosion i en container. Räddnings- 
 tjänsten utrymde intilliggande    
 fastigheter, men uppgiften om     
 explosionen visade sig vara fel.   
                    
 Nu visar det sig att utsläppet kommer 
 från en dagvattenbrunn, där ett ämne 
 från skadedjursbekämpning hamnat.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  7/45 
 Förslag: Slopad straffrabatt för unga 
                    
 Straffrabatten ska bort för alla   
 mellan 18 och 20 år. Det ska inte   
 längre krävas särskilda skäl för att 
 de ska kunna dömas till fängelse. De 
 ska dessutom kunna få livstid.    
                    
 Det föreslår en utredning som nu   
 lämnas till regeringen. Den föreslår 
 också att dagens ordning med reduce- 
 rade straff för unga som inte var myn-
 diga när de begick brott ska behållas.
                    
 Flera riksdagspartier, bland dem S, M 
 och SD, har öppnat för att avskaffa  
 straffrabatten. I dag döms en 18-åring
 till halva straffet och en 20-åring  
 till tre fjärdedelar av straffet.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  8/45 
 Dog efter lång väntan på akuten    
                    
 En ung man avled på Sunderby sjukhus 
 utanför Luleå sedan personalen missbe-
 dömt hans sjukdomstillstånd, rapporte-
 rar SVT Nyheter Norrbotten.      
                    
 Han kom till akutmottagningen i maj  
 med feber och smärta. Efter tio timmar
 avled han av blodförgiftning. Enligt 
 en anmälan till IVO ska platsbrist och
 överansträngd personal ligga bakom  
 dödsfallet.              
                    
 Personalen hade inte lärt sig hantera 
 ett kontrollinstrument och fick en  
 siffra som inte visade hur allvarligt 
 sjuk mannen var. Sjukhuset har även  
 gjort en lex Maria-anmälan.      
  IVO=Inspektionen för vård och omsorg 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                  9/45 
 Misstänkt föremål i Göteborg     
                    
 Ett misstänkt farligt föremål hittades
 på tisdagsmorgonen i centrala     
 Göteborg. Polisen spärrade av ett   
 stort område omkring Viktor Rydbergs- 
 gatan och byggnader utrymdes, men vid 
 10.30-tiden minskades avspärrningarna.
                    
 Den som hittade föremålet tyckte att 
 det såg ut som en bomb, enligt    
 polisen. Senare hördes en smäll    
 innanför avspärrningarna, då polisen 
 sköt mot föremålet.          
                    
 Delar av föremålet ska undersökas och 
 händelsen rubriceras som grovt olaga 
 hot. Enligt GT var det sekretariatet 
 för genusforskning som utrymdes.   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 10/45 
 Dålig kontroll på IS-återvändare   
                    
 Av runt 300 personer som rest till  
 Syrien för att gå med i IS har 150  
 återvänt till Sverige, uppger Säpo.  
 Enligt experter kan en del av dem vara
 farliga, men trots det har kommunerna 
 dålig koll på vilka de är.      
                    
 Det visar en enkät som SVT Nyheter  
 gjort. Enkäten vänder sig till Stock- 
 holm, Göteborg, Malmö, Örebro och   
 Borås, som hör till de kommuner som  
 haft flest IS-resenärer.       
                    
 De har fått uppge hur många återvänd- 
 are socialtjänsten känner till. Svaren
 visar att kommunerna bara har kännedom
 om maximalt 16 vuxna och 10 barn.   
  Så många känner kommunerna till - 164
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 11/45 
 Julsupande påverkar kvinnor mest   
                    
 Mer än 5 av 10 kvinnor, 51 procent,  
 uppger att deras jul- och nyårsfirande
 har påverkats negativt av andras   
 alkoholkonsumtion. Bland männen är  
 motsvarande siffra 38 procent.    
                    
 Det visar en undersökning beställd av 
 Systembolagets dotterbolag IQ och   
 genomförd av Sifo. 1 000 personer   
 tillfrågades via en webbpanel.    
                    
 Hela 75 procent tror att deras jul-  
 och nyårsfirande skulle bli lika bra 
 eller bättre om de drack mindre    
 alkohol. Endast 16 procent svarar att 
 de själva påverkat någon annans    
 firande negativt.           
    Mer på webben: www.svt.se    
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 12/45 
 M-ledare tror han bildar regering   
                    
 Moderatledaren Ulf Kristersson tror  
 fortfarande att det är han som kommer 
 att få sätta ihop en ny regering.   
                    
 -Jag vill helst bilda en Allians-   
 regering, men om det inte går vill jag
 bilda en regering som kanske är liten 
 i formell mening, men som just därför 
 kommer att vara bred och inkluderande,
 nyfiken och integritetsfull, sade   
 Kristersson i sitt jultal på tisdagen.
                    
 Kristersson prisade Centerpartiet för 
 dess miljöengagemang, liksom     
 Liberalernas tonvikt på det svenska  
 språket för sådant som integration.  
                    
      Mer på nästa sida      
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 13/45 
 Onsdagsbesked om regeringsbildning  
                    
 Efter att även Stefan Löfven (S)   
 förlorat en statsministeromröstning  
 kommer talman Andreas Norlén att ge  
 besked om den kommande regerings-   
 bildningen i morgon, onsdag.     
                    
 Löfven var den andre kandidaten som  
 förlorade statsministeromröstningen  
 i riksdagen.             
                    
 Tidigare hade även Moderatledaren Ulf 
 Kristersson förlorat.         
                    
 Två statsministeromröstningar återstår
 innan det kan bli aktuellt med ett  
 extra val.              
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 14/45 
 Sölvesborg får borgmästare      
                    
 Kommunfullmäktiges ordförande i    
 Sölvesborg ska hädanefter tituleras  
 borgmästare, har fullmäktige beslutat,
 rapporterar lokala medier.      
                    
 Arne Bogren (M) blir den förste att  
 inneha titeln. En förste vice     
 borgmästare införs också, liksom en  
 andre vice.              
                    
 Men motståndet var hårdnackat, och  
 rösterna blev till slut 27 mot 22,  
 rapporterar BLT.           
                    
 -Det väcker ett löjets skimmer. Det  
 blir Grönköpings Veckoblad över det  
 hela, säger Willy Söderdahl (V).   
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 15/45 
 Man begick bedrägerier i fängelse   
                    
 En man som satt i fängelse lyckades  
 lura ett tiotal personer, de flesta  
 kvinnor, på hundratusentals kronor.  
                    
 Offren kom han i kontakt med via   
 dejtningstjänster och sedan lurade  
 han i dem att han var duktig på    
 kryptovalutor och aktiehandel.    
                    
 Han lurade kvinnorna, och en man, att 
 ta lån från kreditbolag. Sedan lade  
 han beslag på de lånade pengarna och 
 spelade till stor del bort dem.    
                    
 Mannen döms nu till fängelse i 4,5 år 
 för 157 fall av bedrägeri, varav elva 
 fall är grova, uppger TTELA.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  INRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 16/45 
 Två avlidna i Skellefteå-olycka    
                    
 En man och en kvinna i 80-årsåldern  
 har avlidit i samband med en trafik- 
 olycka i Skellefteå kommun i går,   
 skriver polisen på sin hemsida.    
                    
 De båda färdades i en bil på väg 827 
 vid Örviken, cirka 1,5 mil utanför  
 centrala Skellefteå, när de krockade 
 med en lastbil. Lastbilsföraren fördes
 till sjukhus för kontroll och ett   
 vittne chockades och fick föras till 
 sjukhus, uppger Norran.        
                    
 En förundersökning om vårdslöshet   
 i trafik har inletts, men ingen person
 har delgivits misstanke om brott.   
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
    EKONOMI I KORTHET 18 DECEMBER  
                 17/45 
                    
                    
                    
 Tokyo Nikkei index tisdag:      
 21.115,5 (-1,8 procent)        
                    
 Frankfurt DAX-index tisdag:      
 10.740,9 (-0,3 procent)        
                    
 London FTSE-index tisdag:       
 6.701,6 (-1,1 procent)        
                    
 New York Dow Jones index tisdag:   
 23.675,6 (+0,4 procent)        
                    
 New York Nasdaq index tisdag:     
 6.783,9 (+0,5 procent)        
                    
                    
                    
  Fortsättning följer automatiskt >>>> 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
                    
                 18/45 
                    
                    
                    
 "Frostenson redo diskutera förlikning"
 Advokaten kommenterar Akademiutredning
         150-152        
                    
      Två poliser skadade     
      när polisbil voltade     
          106         
                    
 Lågtryck hotar den vita julen i söder 
 Mildare väder i Götaland och Svealand 
         109/400        
                    
  Zlatan förlänger med Galaxy - 300  
                    
      På tv just nu 650-      
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 19/45 
 Insektsmedel förgiftade risätare   
                    
 Ett giftigt insektsmedel låg bakom att
 minst 15 människor dog och över 100  
 fick uppsöka sjukhus efter att ha ätit
 tomatris i ett tempel i den indiska  
 delstaten Karnataka förra veckan,   
 skriver TT-Reuters.          
                    
 Tester har visat på förekomst av mono-
 krotofos, ett bekämpningsmedel som  
 angriper nervsystemet.        
                    
 För tio år sedan uppmanade FN Indien 
 att förbjuda monokrotofos, vilket USA,
 Europa och flera asiatiska länder   
 redan gjort. Men Indien tänker fort- 
 sätta använda medlet då det är billigt
 och effektivt, skriver Reuters.    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 20/45 
 Leopard dödade treåring i Indien   
                    
 En treårig pojke har dödats av en   
 leopard i den indiska delstaten Jammu 
 och Kashmir. Pojken var hemma till-  
 sammans med sin mamma när leoparden  
 smet in och fick med sig barnet ut  
 i skogen, skriver AFP.        
                    
 Det är tredje dödsfallet på två    
 månader som skylls på samma leopard. 
 Myndigheterna har skickat ut anställda
 som ska oskadliggöra djuret och upp- 
 manar människor att vara försiktiga. 
                    
 Det finns 13 000 leoparder i Indien, 
 enligt officiella siffror. I takt med 
 att skogarna blir mindre sker fler  
 möten mellan leoparder och människor. 
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 21/45 
 New York kan legalisera cannabis   
                    
 New York-guvernören Andrew Cuomo vill 
 att cannabis ska bli lagligt i hans  
 delstat.               
                    
 Demokraten Cuomo har tidigare varit  
 emot cannabislegalisering. Men under 
 hans återvalskampanj tidigare i år, då
 han utmanades av skådespelaren Cynthia
 Nixon, sade han att han var öppen för 
 att ändra sig.            
                    
 Kanada, som gränsar till delstaten,  
 blev i oktober världens första stora 
 ekonomi att fullt ut legalisera    
 cannabis. I delstaten New York ligger 
 även staden med samma namn och den är 
 USA:s mest folkrika stad.       
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 22/45 
 Nya Zeeland folkomröstar om cannabis 
                    
 Nyzeeländarna ska folkomrösta om   
 huruvida det ska bli lagligt att   
 använda cannabis i landet.      
                    
 -Den (folkomröstningen) kommer att  
 hållas i samband med de allmänna valen
 2020, säger landets justitieminister 
 Andrew Little.            
                    
 Jacinda Arderns regering arbetar redan
 för att legalisera medicinsk använd- 
 ning av cannabis och ett lagförslag  
 behandlas av parlamentet. Enligt en  
 opinionsundersökning förra året är 65 
 procent av nyzeeländarna för att helt 
 tillåta användandet av drogen.    
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 23/45 
 Miljögrupp stämmer franska staten   
                    
 Flera organisationer, bland dem    
 Greenpeace och Oxfam, stämmer den   
 franska staten för att inte ha gjort 
 tillräckligt för att hejda klimat-  
 förändringarna, skriver AFP.     
                    
 "Statens misslyckande visar en brist 
 på respekt för skyldigheten att skydda
 miljön och befolkningens hälsa och  
 säkerhet", heter det i ett uttalande. 
                    
 President Emmanuel Macron vill gärna 
 se sig som en ledare som kämpar för  
 miljön. Men nyligen backade han, efter
 omfattande protester, från ett beslut 
 om att höja skatter på bränsle för att
 minska utsläppen.           
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 24/45 
 Skandinaver mördade i Marocko     
                    
 En dansk och en norsk kvinna,     
 28 respektive 24 år, hittades på   
 måndagen döda i Imlil i bergskedjan  
 Höga Atlas i Marocko, rapporterar   
 nyhetsbyrån AFP. De hade knivskador på
 halsen, uppger polisen.        
                    
 Tisdag morgon greps en man misstänkt 
 för mord och ytterligare två greps på 
 eftermiddagen, enligt källor till   
 norska VG. De uppges alla bo i    
 området. Polisen letar efter fler som 
 kan vara inblandade.         
                    
 En minnesstund kommer att hållas på  
 det universitet i Norge där kvinnorna 
 studerade, enligt norska NTB.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 25/45 
 Födde barn för tidigt - frias     
                    
 En 20-årig salvadoransk kvinna, som  
 åtalats för mordförsök efter att fött 
 barn för tidigt, frias i domstol.   
                    
 Imelda Cortez hade under flera års tid
 blivit våldtagen av sin styvfar och  
 blivit gravid ovetandes. Rätten slår 
 även fast att hon inte visste att hon 
 var gravid, skriver SVT Nyheter.   
                    
 Cortez, vars barn föddes oplanerat på 
 en latrin i ett fattigt område, har  
 varit fängslad i 1,5 år i väntan på  
 rättegång och riskerade 20 års fäng- 
 else. El Salvador har några av de   
 hårdaste anti-abortlagarna i världen, 
 med straff på upp till 40 år.     
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 26/45 
 Rapport: 80 journalister döda i år  
                    
 Mord, fängslande och kidnappningar  
 av journalister har ökat 2018.    
 Totalt dödades 80 journalister runt  
 om i världen, enligt en rapport från 
 Reportrar utan gränser (RSF),     
                    
 I fjol gick antalet dödade journalist-
 er ned men i år ökade det igen. Det  
 mest uppmärksammade fallet är Jamal  
 Khashoggi som dödades på Saudiarabiens
 konsulat i Turkiet, skriver TT.    
                    
 De farligaste länderna är Afghanistan 
 (15 döda), Syrien (11 döda) Mexiko (9 
 döda) och Jemen (8 döda). Även antalet
 fängslade (348) och kidnappade (60)  
 ökade.                
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  UTRIKES PUBLICERAD 18 DECEMBER   
                 27/45 
 Flera döda i sjukhusbrand i Indien  
                    
 Åtta personer omkom efter en brand  
 på ett sjukhus i den indiska miljon- 
 staden Bombay i går. Bland de omkomna 
 finns en tre månader gammal baby.   
                    
 Branden bröt ut på byggnadens fjärde 
 våning. 140 människor evakuerades av 
 räddningspersonal och fördes till   
 sjukhus.               
                    
 Det är ännu oklart vad som orsakade  
 branden, men sjukhuset uppges inte ha 
 ansökt om någon brandsäkerhetsinspek- 
 tion. Bränder till följd av olyckor  
 är vanliga i Indien då säkerhets-   
 standarden ofta är låg med få eller  
 slapphänta kontroller.        
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
 Källa: SIX               
  BÖRSEN    SAMMANFATTNING 128/45 
 OMSÄTTNING LARGE CAP mkr 14824 (15087)
 Höjda 51 ( 19)  Sänkta 69  (101)
 Oms. Stockholmsbörsen  16817 (16372)
  (parentes = föregående börsdags slut)
                    
 OMX STOCKHOLM (17:30)  536.28 -0.38 
 OLJA & GAS       1349.24 -2.49 
 RÅVAROR        1464.99 -0.22 
 INDUSTRI        1573.49 +0.24 
 KONSUMENTVAROR     1937.68 -0.10 
 SJUKVÅRD        2097.43 -0.92 
 KONSUMENTTJÄNSTER    924.09 -1.43 
 TELEKOMMUNIKATION   1019.60 -0.25 
 ALLMÄNNYTTIGA TJÄNSTER 315.89 -0.31 
 EKONOMI        1810.10 -0.44 
 TEKNIK         1140.41 -1.04 
                    
                    
     Index 100 = 31/12 1995     
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
              1,2 milj/dag 
               Trav29/45 
               Tips 550 
                    
  * = efter kl 18  Resultatbörsen 330 
                    
* Marcus Berg till VM-final..........303
                    
* Klart: Zlatan förlänger med Galaxy 304
* "Tror att han har fått garantier"..305
                    
* Stängs av - efter Twitterinlägg....306
 Therese Johaug nobbar Tour de Ski..307
                    
 Manchester United sparkar Mourinho 308
 Neville: "Sju år av usla beslut"...309
                    
 Schough ser ut att lämna Göteborg..310
 Stuhec vann störtloppet i Italien..311
                    
                    
  Målservice 376- * Fler rubriker 301 
   Sport i SVT närmaste tiden 399   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: VM för klubblag   18 dec 
                 30/45 
  Marcus Berg till VM-final      
                    
 Marcus Bergs Al Ain är sensationellt  
 vidare till final i klubblags-VM efter 
 att ha besegrat sydamerikanska mästaren
 River Plate i semifinal på straffar  
 efter att det blivit 2-2.       
                    
 Marcus Berg fick chansen från start i 
 semifinalen och tackade för förtroende.
 I en tilltrasslad hörnvariant så stod 
 svensken vid den första stolpen och  
 nickskarvade bollen, något turligt,  
 mellan benen på Franco Armani i    
 Rivermålet och vidare in över mållinje.
                    
 I finalen kommer Al Ain ställas mot  
 antingen spanska Real Madrid eller   
 japanska Kashima Antlers.       
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: MLS         18 dec 
                 31/45 
  Klart: Zlatan förlänger med Galaxy  
                    
 Zlatan Ibrahimovic stannar i LA Galaxy.
 Svensken har skrivit på ett nytt    
 ettårskontrakt med klubben.      
                    
 Så sent som i går gjorde Zlatan ett  
 kryptiskt inlägg på Instagram där han 
 hintade om att han skulle bli kvar i LA
 Galaxy.                
                    
 -I mitt första år värmde jag upp, nästa
 år kommmer bli annorlunda. Då ska jag 
 stuföra uppvärmningen, säger Zlatan  
 till klubbens hemsida.         
                    
 Zlatan blir en av klubbens så kallade 
 "designated players", vilket kan    
 innebära ett stort lönelyft.      
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: MLS         18 dec 
                 32/45 
 Nannskog:"Tror han har fått garantier"
                    
 Att Zlatan Ibrahimovic väljer att   
 stanna i solen i Kalifornien var väntat
 men ändå lite tråkigt tycker SVT:s   
 expert Daniel Nannskog.        
                    
 -Det känns som det perfekta livet i den
 åldern med sol, mycket aktiviteter för 
 barnen och familjen, säger Nannskog.  
                    
 Nannskog tror Zlatan vill ha revansch 
 för att Galaxy missade slutspel, att  
 han fått garantier om att truppen   
 förstärks.               
 -Jag tror att det retade honom att de 
 missade slutspelet. Det skulle förvåna 
 mig om han inte är inblandad i hur   
 truppen ser ut nästa år.        
    Läs mer på svt.se/sport     
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: Allsvenskan     18 dec 
                 33/45 
   Stängs av - efter Twitterinlägg  
                    
 "Tro fan blindstyret inte blåser nu.  
 Sopa!". Så skrev Sirius-spelaren Jesper
 Arvidsson efter en straffsituation i  
 den allsvenska 4-2-segern mot Elfsborg 
 i början av oktober. Nu stängs han av i
 två matcher.              
                    
 -Jag kan förstå att man blir avstängd 
 om man ser till orden som används, även
 om jag har sagt betydligt fulare ord  
 till domare på planen som inte har   
 renderat i någonting alls, säger han  
 till SVT Sport.            
                    
 -Jag ska fundera på en överklagan.  
 Hade jag skrivit vem jag tyckte var ett
 "blindstyre", då är det en annan femma.
    Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  SKIDOR: Världscupen      18 dec 
                 34/45 
  Therese Johaug nobbar Tour de Ski  
                    
 Therese Johaug väljer att stanna hemma 
 under Tour de Ski, medan Johannes   
 Hösflot Kläbo ställer sig på start-  
 linjen för första gången.       
                    
 Säsongsplanen har varit klar länge, men
 just medverkan i TdS har varit osäker. 
 Under världscuptävlingarna i Davos i  
 helgen hintade hon om att hon funderar 
 i banor om att inte köra touren.    
                    
 Nu har hon tagit ett beslut. När norska
 skidförbundet presenterade truppen till
 Tour de Ski fanns inte Johaug med.   
                    
 Kläbo stod över Tour de Ski OS-säsongen
 2018. Nu debuterar han i tävlingen.  
   Hela truppen på svtsport.se    
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: Premier League    18 dec 
                 35/45 
  Manchester United sparkar Mourinho  
                    
 Manchester United har haft sin värsta 
 säsongsstart på 28 år. Nu väljer de att
 sparka tränaren José Mourinho.     
                    
 "Klubben vill tacka José för hans   
 arbete hos Manchester United och önskar
 honom lycka till i framtiden", skriver 
 United i ett pressmedelande.      
                    
 Sky Sports uppger att assisterande   
 tränaren Michael Carrick tar över laget
 resten av säsongen.          
                    
 United ligger i nuläget 19 poäng efter 
 ledande Liverpool och har 11 poäng upp 
 till den eftertraktade fjärdeplatsen, 
 som ger en Champions League-biljett.  
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: Damallsvenskan    18 dec 
                 36/45 
  Schough ser ut att lämna Göteborg  
                    
 Olivia Schough har tackat nej till   
 Göteborgs senaste kontraktserbjudande 
 och därmed ser det ut som att hon   
 lämnar klubben.            
                    
 -De har inte accepterat vårt kontrakts-
 erbjudande och vi var till slut tvungna
 att gå vidare med andra spelare vi fört
 dialog med, säger sportchef Lasse   
 Svensson till GP.           
                    
 Schough som stod för tio framspelningar
 förra säsongen när Göteborg slutade på 
 andraplats i serien kommer bli saknad. 
                    
 Samtidigt meddelar klubben att man   
 värvar norskan Vilde Boe Risa.     
     Läs mer på svt.se/sport    
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  TENNIS: WTA-touren      18 dec 
                 37/45 
  Serena-gate får WTA att regeländra  
                    
 Bättre rankningsskydd för mammor som  
 återvänder till WTA-touren efter barna-
 födande. WTA:s regeländring är klubbad 
 och en rak effekt av de problem som  
 uppstod när världsstjärnan Serena   
 Williams återvände efter att ha fött  
 sin dotter.              
                    
 -Våra spelare ska känna sig bekväma med
 att skaffa familj eller återhämta sig 
 från skada. Jag tror att de nya    
 reglerna stöder det, säger tidigare  
 världsettan Victoria Azarenka, som   
 själv återvände till tennisen i mitten 
 av 2017 efter att ha fött ett barn.  
                    
 WTA har samlat feedback från spelarna. 
    Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  BASKET: NBA          18 dec 
                 38/45 
  16 poäng i ny succématch av Jerebko 
                    
 NBA-svensken Jonas Jerebko fortsätter 
 att göra succé för sitt nya lag Golden 
 State Warriors, dit han flyttade inför 
 den här säsongen.           
                    
 När Warriors slog Memphis med 110-93  
 hemma i Oakland i morse noterades   
 31-åringen från Kinna för 16 poäng, tre
 returer, en assist och en steal.    
                    
 Ett överlägset Golden State ledde som 
 mest med 25 poäng mot Grizzlies.    
                    
 -När vi passar runt bollen är vi svåra 
 att försvara oss mot. Vi har så många 
 offensiva vapen. Jag skulle ha gjort  
 några poäng till, säger Jerebko.    
    Mer NBA-basket på sida 373    
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  ISHOCKEY: Allsvenskan     18 dec 
                 39/45 
    Leksand sparkar tränaren     
                    
 Efter nio raka förluster väljer Leksand
 att agera och sparka tränaren Leif   
 Carlsson. Beskedet kom sent på måndags-
 kvällen, strax före midnatt.      
                    
 -Det är bara en tomhet. Vi har inte  
 lyckats få i gång laget och då funkar 
 branschen såhär, säger Carlsson till  
 Aftonbladet.              
                    
 Erfarne tränarprofilen Roger Melin   
 ersätter och har skrivit kontrakt även 
 över nästa säsong. Han gör sitt första 
 ispass med klubben i dag.       
                    
 -Det här är den bästa lösningen, säger 
 Thomas Johansson, GM i Leksand.    
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  ISHOCKEY: Allsvenskan     18 dec 
                 40/45 
  Experten: "Han är ett perfekt val" 
                    
 Rutinerade Roger Melin tar över    
 krislaget Leksand som sparkade sin   
 tränare Leif Carlsson sent i går. Ett 
 perfekt val, tycker SVT:s expert.   
                    
 -Man kan välja två olika vägar:    
 Antingen ta in en skrikande coach eller
 en lugn ledare som Roger Melin. Då tror
 jag mycket mer på det senare, säger  
 Jonas Andersson.            
                    
 -Jag tror att Roger med sin lugna stil 
 är perfekt att ta över ett lag i kris. 
 Hans filosofi bygger mycket på     
 spelarens egna ansvar, fortsätter han. 
                    
 Melin tar över med omedelbar verkan.  
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  BOXNING: Titelmatch      18 dec 
                 41/45 
  Badou Jack går ny match i Vegas   
                    
 Svenske boxaren Badou Jack, 35, är klar
 för en ny match. På en stor gala i Las 
 Vegas den 19 januari möter han den   
 obesegrade amerikanen Marcus Browne.  
                    
 "Det är en bra matchning för Badou Jack
 och han ser fram emot att ta hand om  
 Browne", säger Jacks agent Arash Naderi
 i ett uttalande.            
                    
 Vänsterboxaren Browne har vunnit    
 samtliga 22 proffsmatcher, varav 16 på 
 knockout, men har aldrig mött en    
 motståndare av Jacks kaliber.     
                    
 WBA:s interimbälte i lätt tungvikt   
 (79,4 kilo) kommer att stå på spel.  
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  FOTBOLL: Europa League    18 dec 
                 42/45 
  Nannskog: "Väldigt negativt för MFF" 
                    
 Den 14 respektive 21 februari möter  
 Malmö FF storklubben Chelsea      
 i sextondelsfinalen i Europa League.  
                    
 Att matcherna spelas mitt under    
 pågående Premier League-säsong, men  
 under Malmös uppehåll, kommer kraftigt 
 att gynna engelsmännen, menar SVT   
 Sports fotbollsexpert Daniel Nannskog. 
                    
 -Det är väldigt negativt för MFF. Jag 
 kommer själv ihåg att man som spelare 
 inte var på topp under tränings-    
 perioderna i januari och februari. Det 
 blir oerhört viktigt att de får tuffa 
 träningsmatcher innan de möter Chelsea,
 säger Nannskog i SVT:s Morgonstudion. 
  Se genomgången av MFF-Chelsea i appen
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  OS: Stockholm 2026      18 dec 
                 43/45 
 Regeringsbildning påverkar OS-ansökan 
                    
 Den 11 januari är sista datum för att 
 presentera en statlig garanti för   
 Stockholms OS-ansökan 2026, men nu har 
 man fått klartecken att lämna in de  
 statliga garantierna senare.      
                    
 -Läget vi är i landet är att vi behöver
 en påskrift från en bemyndigad     
 regering, och det har vi inte just nu, 
 säger SOK:s verksamhetschef Peter   
 Reinebo till Radiosporten.       
                    
 -IOK tycker att det är förståeligt och 
 vi kommer att kunna lämna in den senare
 så fort beslutet finns egentligen.   
                    
 Stockholm och Milano tampas om OS 2026.
   Längre text i SVT Sports app   
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
  ISHOCKEY: NHL         18 dec 
                 44/45 
 Ottawa-Nashville 4-3 (3-0,0-1,0-2,1-0) 
 Ottawa: Maxime Lajoie, Brady Tkachuk, 
 Ryan Dzingel, Thomas Chabot      
 Nashville: Roman Josi 2, Craig Smith  
 Skott: 23-34 (11-9,7-15,4-10,1-0)   
                    
                    
                    
 Colorado-NY Islanders 1-4 (0-1,1-2,0-1)
 Colorado: Gabriel Landeskog (22)    
 NY Islanders: Jordan Eberle, Johnny  
 Boychuk, Anders Lee, Valtteri Filppula 
 Skott: 31-21 (11-7,12-7,8-7)      
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
     Fler matcher följer >>>    
 188 SVT Text     Tisdag 18 dec 2018
          Prognos för onsdag 
                 45/45 
          Mest mulet,i fjällen
          delvis klart. Lokalt
          lätt snöfall. 2-10 
          minus, i fjällen  
          7-15 minus.     
                    
          Mest mulet. Lokalt 
          lätt snöfall, senare
          sammanhängande   
          snöfall. 3-10 minus,
          lokalt kallare.   
                    
          Mest mulet. Snöfall 
          främst i väster. 0-6
          minus, i söder   
          lokalt någon    
          plusgrad.      
                    
          Mest mulet och över-
          vägande uppehåll.  
          0-5 grader     
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se