Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 115 SVT Text     Onsdag 20 jun 2018
  INRIKES PUBLICERAD 19 JUNI     
                    
 Svenskarna skänker rekordmycket    
                    
 Nya siffror från Svensk insamlingskon-
 troll visar att svenskarna skänker  
 allt mer pengar till ideella organi- 
 sationer med 90-konto, enligt SR Ekot.
                    
 -Den totala summan har ökat från 19,9 
 till 21,3 miljarder. Det är "all time 
 high", säger Lena Hörnblad som är kan-
 slichef på Svensk insamlingskontroll. 
                    
 Lena Hörnblad säger att en viktig för-
 utsättning för att människor ska skän-
 ka pengar är att gåvotjänsterna är  
 lättillgängliga.           
                    
 På tio år har givandet ökat med 10  
 miljarder kronor.           
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se