Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 115 SVT Text     Lördag 19 jan 2019
  INRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI    
                    
 Fler finanslicenser återkallas    
                    
 Antalet återkallade licenser inom   
 finansiell rådgivning ökar. Det visar 
 statistik från branschorganisationen 
 Swedsec.               
                    
 Av de 50 beslut som nämnden fattade  
 2018 var 14 återkallelser, 6 erinran 
 och 30 varningar. Året dessförinnan  
 fattades 41 beslut som resulterade i 
 att 12 licenser drogs tillbaka.    
                    
 De vanligaste regelbrotten handlar om 
 felaktiga kreditgivningar vid till  
 exempel bolån och bristande      
 dokumentation av kundmöten och    
 rådgivning.              
                    
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700 
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se