Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 151 SVT Text    Torsdag 03 dec 2020
  KULTUR PUBLICERAD 3 DECEMBER     
                    
 Kultursektorn tappar 8 miljarder   
                    
 Publikbegränsningar slår hårt mot   
 näringarna inom kultur, nöje och   
 fritid. Under årets första nio månader
 backade omsättningen i hela branschen 
 med 15 procent, vilket motsvarar åtta 
 miljarder kronor, enligt SCB.     
                    
 Antalet sysselsatta har sjunkit från 
 58 000 till 52 000. Det motsvarar en 
 minskning på cirka tio procent.    
                    
 Särskilt tungt är det för nöjes- och 
 temaparker. Där minskar omsättningen 
 med 80 proc. De kulturella verksamhet-
 erna har totalt minskat sin omsättning
 med 29 procent eller 3,6 miljarder  
 kronor under januari-september.    
   SCB = Statistiska centralbyrån  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se