Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 166 SVT Text     Tisdag 04 aug 2020
  BAKGRUND PUBLICERAD 19 MAJ      
                    
 Nya riktlinjer: Då är du smittfri   
                    
 Folkhälsomyndigheten har tillsammans 
 med en expertgrupp tagit ut nya rikt- 
 linjer över när en person är smittsam 
 efter att ha insjuknat i covid-19.  
                    
 * Personer med konstaterad covid-19  
 som håller sig isolerade i hemmet kan 
 bedömas som smittfria efter minst två 
 dygns feberfrihet och allmän     
 förbättring, när det dessutom gått  
 minst sju dygn sedan insjuknandet.  
                    
 * För personal inom vård och omsorg  
 med misstänkt eller konstaterad    
 covid-19 gäller samma tidsgränser, med
 tillägget att de alltid bör provtas  
 vid misstanke.            
  Fortsättning följer på nästa sida  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se