Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    1(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Aberdeen Asset Management       
 - Select EM USD  46.69 -0.31  -0.81
                    
 Aktie-Ansvar              
 Avkastning    114.45      0.04
                    
 Alfred Berg Kapitalforvaltning     
 Företagsobl.Hållba104.00  0.03  0.08
 Obl Plus     986.88 -0.12  -0.54
 Obligation NOK  119.12 -0.19  -0.25
 Penningmarkn   991.44     -0.07
 Ränteallo.Plus  1028.01  0.04  0.25
                    
 AMF Fonder               
 Rtf kort     112.06  0.02    
 Rtf lång     144.35 -0.03  -0.21
 Räntef. Mix    115.31 -0.03  -0.52
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    2(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Banque de Luxembourg          
 BondUSD   USD 1249.51 -0.08  -2.98
 BondEUR   EUR 1090.76  0.14  -0.55
 GlobalBond EUR  695.61  0.14  -0.30
                    
 Carnegie Fonder            
 CorpBond     419.66      0.31
 Likviditet A   1214.07  0.01  0.05
 Obligation    1154.17 -0.02  -0.24
                    
 Catella Fondförvaltning        
 Avkast      129.07      0.08
                    
 Cicero Fonder AB            
 Avkastning A   119.32  0.01  0.16
                    
                    
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    3(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 Gl Cor Bond S   159.89     -0.11
 HorisontRänta   117.90     -0.14
 Sverige Ränta  1136.14     -0.12
 Sve Likv     1172.73      0.03
                    
 Enter Fonder AB            
 Cross Credit   1021.23  0.01  0.14
                    
 Evli Bank               
 CorporBond EUR  250.45  0.14  0.26
 Cor. Bnd B    1347.97      0.30
 Statsoblig EUR  48.26  0.14  -0.09
 High Yield EUR  291.30  0.14  0.62
 High Yield B   1604.81      0.64
 Likviditet Hedge 1043.46      0.05
 ShCorpBond EUR  29.11  0.14  0.12
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    4(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 F&C                  
 Gb Conv Bd EUR  19.56  0.14  0.56
                    
 Folksam                
 LO Obligation   136.06 -0.04  -0.19
                    
 Handelsbanken Funds          
 Företagsob.    128.28 -0.01  -0.05
 LuxKortrta    144.48  0.01  0.01
 LångräntaCrA1   115.41 -0.06  -0.34
 Tillväxtmar    108.86  0.34  0.51
                    
 IKC Fonder AB             
 Avkastning    114.94      0.15
                    
 Lannebo                
 Likviditet    114.87  0.01  0.07
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    5(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Länsförsäkringar            
 FtgObl Norden   108.61  0.05  0.41
 Global Strat. Ränta74.08      0.79
 KortRtaFtg    102.04  0.04  0.03
 Kort Räntefond  104.42  0.03  0.01
 Lång Räntefond  160.75 -0.03  -0.40
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Aktiv Ränta    116.19      0.22
                    
 Nordea                 
 Obligation    126.60 -0.11  -0.57
 Realränte     161.03 -0.06  -0.93
 Räntefond     100.09 -0.01  0.02
 Stra Ränta    131.82 -0.02  -0.12
                    
                    
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    6(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Pictet                 
 EUR Bds-R  EUR  523.55  0.14  -0.20
 EUR Crp.BdsREUR  190.09  0.14  0.03
 Gl Em.Dbt-R USD  355.51 -0.08  -1.97
 Glb Bd R U USD  181.85 -0.08  -1.11
                    
 SEB Asset Management S.A.       
 Räntefond     102.90      0.06
 Green Bond     98.74     -0.23
 Realrte LU     14.45 -0.08  -0.91
                    
 SEB Investment Management AB      
 KoRäSEK      10.17  0.01  0.04
 ObliFlex      10.31  0.01  0.06
 Obl SEK      11.08 -0.02  -0.24
                    
                    
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    7(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Simplicity AB             
 Ftg.obl A     124.57  0.01  0.22
 Glb Corp Bnd   124.38 -0.03  0.22
 Likviditet    110.67 -0.01  0.03
                    
 Sjunde AP-Fonden            
 AP7 Räntefond   112.18     -0.03
                    
 Skagen                 
 Krona       100.05     -0.01
 Tellus A     119.48  0.11  0.35
                    
 Skandia Fonder             
 Kapitalmarknad  179.00 -0.04  -0.31
 Penningmarknad  131.57  0.01  0.01
 Realränte     148.97 -0.09  -0.99
                    
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    8(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Sparinvest               
 EmMktsCorVlBEUR  113.26  0.14  -0.97
 EmMkCoVaBdS   1041.29     -0.98
 InvGrVlBdR EUR  152.93  0.14  -0.80
                    
 Spiltan Fonder AB           
 Högräntefond   110.58  0.04  0.44
 RF Sverige    121.09  0.01  0.12
                    
 SPP Fonder               
 FörOblFo     110.59  0.02  0.21
 Grön Oblig.f.A  101.66 -0.01  -0.12
 Obligation    146.83 -0.06  -0.30
 Penning      118.33        
                    
 Swedbank/Robur             
 Räntefond    1076.47     -0.02
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    9(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Swedbank/Robur             
 RäntePens     13.37     -0.22
 Pennmarkf     101.41     -0.02
                    
 Ålandsbanken Fonder AB         
 Kort Ränta     98.75     -0.03
 Money Marke              
 Obl.Sverige    103.10     -0.50
 Swedish Bon              
                    
 Öhman Fonder              
 FRN A       108.58      0.15
 Föret.obl 2 A   117.34      0.03
 Räntef. Sverige  116.20     -0.21
 Ftgsobl      118.82      0.15
 Obligation    130.74     -0.21
 Obligationsf. A  98.64     -0.21
 235 SVT Text     Tisdag 23 jan 2018
 Källa: SIX     180122    10(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Öhman Fonder              
 Penningmarkn    96.56     -0.04
 Realobl      142.80     -0.83
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se