Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     1(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Aberdeen Asset Management       
 - Select EM USD  42.57 -0.10  0.70
                    
 Aktie-Ansvar              
 Avkastning    114.41        
                    
 Alfred Berg Kapitalforvaltning     
 Företagsobl.Hållba103.87  0.01  -0.05
 Penningmarkn   985.85     -0.64
 Obl Plus     996.86  0.07  0.46
 Obligation NOK  119.76      7.83
 Ränteallo.Plus  1030.05 -0.02  0.45
                    
 AMF Fonder               
 Rtf kort     111.69     -0.33
 Rtf lång     145.46  0.06  0.56
 Räntef. Mix    114.72  0.09  -1.03
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     2(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Banque de Luxembourg          
 BondUSD   USD 1237.15 -0.31  7.19
 BondEUR   EUR 1085.82 -0.09  4.48
 GlobalBond EUR  682.18 -0.09  3.19
                    
 Carnegie Fonder            
 CorpBond     420.26  0.02  0.46
 EM CB A      100.18  0.02  -2.50
 Likviditet A   1211.83     -0.14
 Obligation    1153.73  0.03  -0.28
                    
 Catella Fondförvaltning        
 Avkast      128.63     -0.26
                    
 Cicero Fonder AB            
 Avkastning A   119.76 -0.01  0.52
                    
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     3(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 Gl Cor Bond S   158.46  0.16  -1.01
 HorisontRänta   117.06     -0.85
 Sverige Ränta  1137.24     -0.03
 Sverige Ränta SI 1137.24     -0.03
 Sve Likv     1171.96     -0.03
 SvKort Ränta SI 1171.96     -0.03
                    
 Enter Fonder AB            
 Cross Credit   1023.80 -0.01  0.39
                    
 Evli Bank               
 CorporBond EUR  247.62 -0.09  4.62
 Cor. Bnd B    1327.33     -1.24
 Statsoblig EUR  47.36 -0.09  3.48
 High Yield EUR  287.26 -0.09  4.72
 High Yield B   1582.20     -0.77
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     4(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Evli Bank               
 Likviditet Hedge 1044.58      0.15
 ShCorpBond EUR  29.04 -0.09  5.39
                    
 F&C                  
 Gb Conv Bd EUR  19.33 -0.09  4.88
                    
 Folksam                
 LO Obligation   136.79  0.05  0.34
                    
 Handelsbanken Fonder          
 Företagsob.    129.04  0.01  0.55
 LångräntaCrA1   116.02  0.04  0.18
                    
 Handelsbanken Funds          
 LuxKortrta    144.41     -0.04
 Tillväxtmar    102.96  0.36  -4.94
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     5(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 IKC Fonder AB             
 Avkastning    117.70      2.55
                    
 Lannebo                
 Likviditet    114.98      0.17
                    
 Länsförsäkringar            
 FtgObl Norden   107.51  0.02  -0.60
 Global Strat. Ränta71.41     -2.85
 KortRtaFtg    101.88  0.01  -0.13
 Kort Räntefond  104.06  0.01  -0.34
 Lång Räntefond  161.57  0.04  0.10
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Aktiv Ränta    117.85      1.65
                    
                    
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     6(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Nordea                 
 Obligation    127.74  0.12  0.32
 Realränte     164.29  0.11  1.08
 Swedish Bond Stars100.03  0.01  -0.05
 Stra Ränta    131.31  0.04  -0.50
                    
 Pictet                 
 EUR Bds-R  EUR  512.36 -0.09  3.08
 EUR Crp.BdsREUR  185.59 -0.09  3.07
 Gl Em.Dbt-R USD  335.17 -0.31  3.13
 Glb Bd R U USD  172.82 -0.31  4.88
                    
 SEB Asset Management S.A.       
 Räntefond     102.67 -0.01  -0.17
 Green Bond     97.65     -1.33
 Realrte LU     14.56  0.11  0.84
                    
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     7(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 SEB Investment Management AB      
 KoRäSEK      10.14     -0.32
 ObliFlex      10.25     -0.49
 Obl SEK      11.12  0.04  0.09
                    
 Simplicity AB             
 Ftg.obl A     124.89 -0.02  0.48
 Glb Corp Bnd   121.82     -1.85
 Likviditet    110.95      0.28
                    
 Sjunde AP-Fonden            
 AP7 Räntefond   112.05     -0.14
                    
 Skagen                 
 Tellus A     124.69 -0.22  4.73
                    
                    
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     8(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Skandia Fonder             
 Kapitalmarknad  179.47  0.07  -0.05
 Penningmarknad  131.09  0.01  -0.35
 Realränte     151.74  0.11  0.85
                    
 Sparinvest               
 InvGrVlBdR EUR  150.02 -0.09  2.70
                    
 Spiltan Fonder AB           
 Högräntefond   113.01  0.03  2.64
 RF Sverige    121.86      0.76
                    
 SPP Fonder               
 FörOblFo     110.40 -0.02  0.04
 Grön Oblig.f.A  101.88  0.03  0.09
 Penning      118.01     -0.26
 Obligation    147.85  0.07  0.40
 235 SVT Text     Tisdag 16 okt 2018
 Källa: SIX     181015     9(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Swedbank/Robur             
 Räntefond    1072.92     -0.35
 RäntePens     13.44  0.07  0.30
 Pennmarkf     101.16 -0.01  -0.27
                    
 Ålandsbanken Fonder AB         
 Kort Ränta     98.33     -0.46
                    
 Öhman Fonder              
 FRN A       109.09      0.62
 Föret.obl 2 A   117.61      0.26
 Räntef. Sverige  116.48      0.03
 Obligationsf. A  99.05      0.20
 Real A      121.53      0.88
 Ftgsobl      118.48     -0.14
 Obligation    131.16      0.11
 Penningmarkn    96.10     -0.52
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se