Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     1(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Aberdeen Asset Management       
 - Select EM USD  42.58  0.68  3.39
                    
 Aktie-Ansvar              
 Avkastning    114.43      0.02
                    
 Alfred Berg Kapitalforvaltning     
 Företagsobl.Hållba103.93      0.01
 Obl Plus     1010.29  0.01  1.82
 Obligation NOK  120.09 -0.32  6.66
 Penningmarkn   987.08     -0.51
 Ränteallo.Plus  1027.33      0.18
                    
 AMF Fonder               
 Rtf kort     111.83     -0.20
 Rtf lång     146.59  0.01  1.34
 Räntef. Mix    115.82  0.02  -0.08
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     2(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Banque de Luxembourg          
 BondUSD   USD 1247.50 -0.08  10.72
 BondEUR   EUR 1093.68  0.08  6.22
 GlobalBond EUR  685.23  0.08  4.61
                    
 Carnegie Fonder            
 CorpBond     419.11  0.11  0.18
 EM CB A      100.73  0.01  -1.97
 Likviditet A   1212.63     -0.08
 Obligation    1162.42  0.02  0.47
                    
 Catella Fondförvaltning        
 Avkast      128.97  0.01    
                    
 Cicero Fonder AB            
 Avkastning A   119.66      0.43
                    
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     3(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 Gl Cor Bond S   159.92  0.03  -0.09
 HorisontRänta   118.31      0.21
 Sverige Ränta  1144.84      0.64
 Sve Likv     1172.68      0.03
                    
 Enter Fonder AB            
 Cross Credit   1023.91  0.01  0.40
                    
 Evli Bank               
 CorporBond EUR  248.49  0.08  5.96
 Cor. Bnd B    1332.95     -0.82
 Statsoblig EUR  48.08  0.08  6.03
 High Yield EUR  287.98  0.08  5.97
 High Yield B   1585.66     -0.56
 Likviditet Hedge 1044.29      0.12
 ShCorpBond EUR  29.08  0.08  6.52
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     4(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 F&C                  
 Gb Conv Bd EUR  19.88  0.08  8.87
                    
 Folksam                
 LO Obligation   138.05  0.01  1.27
                    
 Handelsbanken Fonder          
 Företagsob.    129.71      1.07
 LångräntaCrA1   117.22      1.22
                    
 Handelsbanken Funds          
 LuxKortrta    144.53 -0.01  0.05
 Tillväxtmar    104.44 -1.05  -3.57
                    
 IKC Fonder AB             
 Avkastning    117.27      2.18
                    
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     5(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Lannebo                
 Likviditet    115.01      0.19
                    
 Länsförsäkringar            
 FtgObl Norden   107.84  0.05  -0.30
 Global Strat. Ränta71.88     -2.20
 KortRtaFtg    102.01 -0.01  -0.01
 Kort Räntefond  104.21 -0.01  -0.20
 Lång Räntefond  162.94 -0.01  0.95
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Aktiv Ränta    117.40      1.26
                    
 Nordea                 
 Obligation    129.63 -0.01  1.81
 Realränte     165.48 -0.03  1.82
 Räntefond     100.28      0.20
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     6(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Nordea                 
 Stra Ränta    132.60  0.03  0.47
                    
 Pictet                 
 EUR Bds-R  EUR  521.02  0.08  5.80
 EUR Crp.BdsREUR  187.93  0.08  5.34
 Gl Em.Dbt-R USD  335.99 -0.08  5.90
 Glb Bd R U USD  174.80 -0.08  8.66
                    
 SEB Asset Management S.A.       
 Räntefond     102.42 -0.04  -0.41
 Green Bond     98.13     -0.86
 Realrte LU     14.66  0.01  1.52
                    
 SEB Investment Management AB      
 KoRäSEK      10.14 -0.01  -0.24
 ObliFlex      10.27 -0.01  -0.29
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     7(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 SEB Investment Management AB      
 Obl SEK      11.21      0.92
                    
 Simplicity AB             
 Ftg.obl A     124.68  0.01  0.31
 Glb Corp Bnd   121.73  0.08  -1.92
 Likviditet    110.96      0.29
                    
 Sjunde AP-Fonden            
 AP7 Räntefond   112.49      0.25
                    
 Skagen                 
 Tellus A     127.32  0.06  6.94
                    
 Skandia Fonder             
 Kapitalmarknad  181.39      1.02
 Penningmarknad  131.31     -0.18
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     8(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Skandia Fonder             
 Realränte     152.91 -0.01  1.63
                    
 Sparinvest               
 InvGrVlBdR EUR  151.71  0.08  4.82
                    
 Spiltan Fonder AB           
 Högräntefond   112.46  0.01  2.14
 RF Sverige    121.76  0.01  0.68
                    
 SPP Fonder               
 FörOblFo     110.52      0.14
 Grön Oblig.f.A  102.30      0.51
 Obligation    149.21      1.32
 Penning      118.08     -0.20
                    
                    
 235 SVT Text     Lördag 18 aug 2018
 Källa: SIX     180816     9(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Swedbank/Robur             
 Räntefond    1073.84     -0.26
 RäntePens     13.56      1.19
 Pennmarkf     101.23     -0.20
                    
 Ålandsbanken Fonder AB         
 Kort Ränta     98.43     -0.35
 Obl.Sverige    105.27      1.59
                    
 Öhman Fonder              
 FRN A       109.03      0.56
 Föret.obl 2 A   118.25      0.80
 Räntef. Sverige  117.50      0.91
 Obligationsf. A  99.87      1.03
 Ftgsobl      118.99      0.29
 Obligation    132.32      0.99
 Penningmarkn    96.25     -0.36
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se