Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     1(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Aberdeen Asset Management       
 - Select EM USD  42.55  0.76  0.28
                    
 Aktie-Ansvar              
 Avkastning    114.44 -0.02  0.03
                    
 Alfred Berg Kapitalforvaltning     
 Företagsobl.Hållba103.94 -0.03  0.02
 Obl Plus     1010.03  0.04  1.79
 Obligation NOK  119.77  0.66  6.85
 Penningmarkn   988.37     -0.38
 Ränteallo.Plus  1026.88 -0.03  0.14
                    
 AMF Fonder               
 Rtf kort     111.89 -0.02  -0.15
 Rtf lång     146.50  0.03  1.28
 Räntef. Mix    115.62  0.03  -0.25
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     2(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Banque de Luxembourg          
 BondUSD   USD 1241.95  0.23  6.64
 BondEUR   EUR 1093.76  0.48  4.45
 GlobalBond EUR  684.70  0.48  2.78
                    
 Carnegie Fonder            
 CorpBond     419.82      0.35
 EM CB A      100.65     -2.04
 Likviditet A   1212.84     -0.06
 Obligation    1164.03  0.02  0.61
                    
 Catella Fondförvaltning        
 Avkast      129.13  0.01  0.12
                    
 Cicero Fonder AB            
 Avkastning A   119.55      0.34
                    
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     3(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 Gl Cor Bond S   159.62  0.01  -0.28
 HorisontRänta   118.24  0.02  0.15
 Sverige Ränta  1146.85 -0.01  0.82
 Sve Likv     1172.78 -0.01  0.04
                    
 Enter Fonder AB            
 Cross Credit   1023.67      0.38
                    
 Evli Bank               
 CorporBond EUR  247.91  0.48  3.95
 Cor. Bnd B    1330.86     -0.98
 Statsoblig EUR  48.26  0.48  4.64
 High Yield EUR  286.93  0.48  3.81
 High Yield B   1581.01     -0.85
 Likviditet Hedge 1038.41     -0.44
 ShCorpBond EUR  29.02  0.48  4.51
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     4(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 F&C                  
 Gb Conv Bd EUR  20.13  0.48  8.40
                    
 Folksam                
 LO Obligation   138.02  0.05  1.25
                    
 Handelsbanken Fonder          
 Företagsob.    129.66      1.03
 LångräntaCrA1   117.40  0.08  1.37
                    
 Handelsbanken Funds          
 LuxKortrta    144.53      0.05
 Tillväxtmar    106.88  0.27  -1.32
                    
 IKC Fonder AB             
 Avkastning    116.69      1.67
                    
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     5(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Lannebo                
 Likviditet    114.97 -0.01  0.16
                    
 Länsförsäkringar            
 FtgObl Norden   107.74 -0.02  -0.38
 Global Strat. Ränta72.15     -1.84
 KortRtaFtg    101.98  0.01  -0.03
 Kort Räntefond  104.30     -0.11
 Lång Räntefond  163.04  0.04  1.02
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Aktiv Ränta    117.07      0.98
                    
 Nordea                 
 Obligation    129.78  0.09  1.93
 Realränte     165.97  0.03  2.12
 Räntefond     100.32 -0.01  0.24
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     6(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Nordea                 
 Stra Ränta    132.31  0.04  0.25
                    
 Pictet                 
 EUR Bds-R  EUR  519.75  0.48  3.77
 EUR Crp.BdsREUR  187.57  0.48  3.37
 Gl Em.Dbt-R USD  331.23  0.23  1.00
 Glb Bd R U USD  175.97  0.23  5.82
                    
 SEB Asset Management S.A.       
 Räntefond     102.65     -0.19
 Green Bond     98.16     -0.82
 Realrte LU     14.69      1.70
                    
 SEB Investment Management AB      
 KoRäSEK      10.15 -0.01  -0.17
 ObliFlex      10.28 -0.01  -0.18
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     7(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 SEB Investment Management AB      
 Obl SEK      11.21      0.89
                    
 Simplicity AB             
 Ftg.obl A     124.56 -0.01  0.22
 Glb Corp Bnd   122.11 -0.05  -1.61
 Likviditet    110.92      0.25
                    
 Sjunde AP-Fonden            
 AP7 Räntefond   112.57      0.32
                    
 Skagen                 
 Tellus A     124.88  0.18  4.89
                    
 Skandia Fonder             
 Kapitalmarknad  181.53  0.05  1.10
 Penningmarknad  131.44     -0.08
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     8(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Skandia Fonder             
 Realränte     153.27  0.07  1.87
                    
 Sparinvest               
 InvGrVlBdR EUR  150.76  0.48  2.42
                    
 Spiltan Fonder AB           
 Högräntefond   112.21  0.02  1.92
 RF Sverige    121.64  0.01  0.58
                    
 SPP Fonder               
 FörOblFo     110.50 -0.01  0.13
 Grön Oblig.f.A  102.28  0.01  0.49
 Obligation    149.22  0.02  1.33
 Penning      118.14     -0.16
                    
                    
 235 SVT Text     Söndag 24 jun 2018
 Källa: SIX     180624     9(9)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Swedbank/Robur             
 Räntefond    1074.49 -0.01  -0.20
 RäntePens     13.56      1.19
 Pennmarkf     101.29     -0.14
                    
 Ålandsbanken Fonder AB         
 Kort Ränta     98.52     -0.26
 Obl.Sverige    105.21      1.53
                    
 Öhman Fonder              
 FRN A       108.92      0.46
 Föret.obl 2 A   118.29      0.83
 Räntef. Sverige  117.60      1.00
 Ftgsobl      118.94      0.25
 Obligation    132.39      1.05
 Obligationsf. A  99.90      1.06
 Penningmarkn    96.35     -0.26
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se