Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    1(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Aberdeen Asset Management       
 - Select EM USD  45.65  0.08  1.25
                    
 Aktie-Ansvar              
 Avkastning    114.45 -0.01  0.04
                    
 Alfred Berg Kapitalforvaltning     
 Företagsobl.Hållba104.05 -0.01  0.13
 Obl Plus     998.30 -0.34  0.61
 Obligation NOK  119.22 -0.21  5.83
 Penningmarkn   989.65 -0.01  -0.25
 Ränteallo.Plus  1030.10 -0.01  0.45
                    
 AMF Fonder               
 Rtf kort     111.91 -0.02  -0.13
 Rtf lång     145.43 -0.21  0.54
 Räntef. Mix    114.95 -0.24  -0.83
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    2(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Banque de Luxembourg          
 BondUSD   USD 1242.08 -0.09  0.70
 BondEUR   EUR 1088.50 -0.19  4.92
 GlobalBond EUR  689.93 -0.19  4.54
                    
 Carnegie Fonder            
 CorpBond     418.93      0.14
 EM CB A      101.57     -1.15
 Likviditet A   1213.40     -0.01
 Obligation    1158.48 -0.18  0.13
                    
 Catella Fondförvaltning        
 Avkast      129.16      0.15
                    
 Cicero Fonder AB            
 Avkastning A   119.53      0.33
                    
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    3(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Danske Invest             
 Gl Cor Bond S   159.49 -0.26  -0.36
 HorisontRänta   118.28      0.19
 Sverige Ränta  1143.80      0.55
 Sve Likv     1173.23      0.08
                    
 Enter Fonder AB            
 Cross Credit   1022.95      0.31
                    
 Evli Bank               
 CorporBond EUR  249.20 -0.19  5.47
 Cor. Bnd B    1338.64     -0.40
 Statsoblig EUR  48.67 -0.19  6.52
 High Yield EUR  289.25 -0.19  5.63
 High Yield B   1593.03     -0.09
 Likviditet Hedge 1044.14      0.11
 ShCorpBond EUR  29.08 -0.19  5.74
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    4(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 F&C                  
 Gb Conv Bd EUR  19.26 -0.19  4.68
                    
 Folksam                
 LO Obligation   136.98 -0.17  0.48
                    
 Handelsbanken Fonder          
 Företagsob.    129.03 -0.15  0.54
 LångräntaCrA1   116.29 -0.27  0.41
                    
 Handelsbanken Funds          
 LuxKortrta    144.52 -0.02  0.04
 Tillväxtmar    114.16 -0.04  5.40
                    
 IKC Fonder AB             
 Avkastning    115.91      0.99
                    
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    5(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Lannebo                
 Likviditet    114.93      0.12
                    
 Länsförsäkringar            
 FtgObl Norden   108.06 -0.12  -0.09
 Global Strat. Ränta73.12     -0.52
 KortRtaFtg    101.99 -0.01  -0.02
 Kort Räntefond  104.36 -0.01  -0.05
 Lång Räntefond  162.07 -0.16  0.42
                    
 Monyx Fund SICAV            
 Aktiv Ränta    116.53      0.51
                    
 Nordea                 
 Obligation    127.95 -0.41  0.49
 Realränte     162.23 -0.28  -0.19
 Räntefond     100.21 -0.05  0.13
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    6(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Nordea                 
 Stra Ränta    132.04 -0.18  0.05
                    
 Pictet                 
 EUR Bds-R  EUR  524.08 -0.19  5.62
 EUR Crp.BdsREUR  188.96 -0.19  5.12
 Gl Em.Dbt-R USD  346.40 -0.09  -0.27
 Glb Bd R U USD  183.22 -0.09  4.04
                    
 SEB Asset Management S.A.       
 Räntefond     102.71  0.04  -0.13
 Green Bond     98.36     -0.61
 Realrte LU     14.54 -0.21  -0.25
                    
 SEB Investment Management AB      
 KoRäSEK      10.16 -0.01  -0.09
 ObliFlex      10.30     -0.04
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    7(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 SEB Investment Management AB      
 Obl SEK      11.15 -0.18  0.41
                    
 Simplicity AB             
 Ftg.obl A     124.55 -0.01  0.21
 Glb Corp Bnd   123.35     -0.61
 Likviditet    110.82 -0.02  0.16
                    
 Sjunde AP-Fonden            
 AP7 Räntefond   112.49      0.25
                    
 Skagen                 
 Krona       100.01     -0.05
 Tellus A     125.71 -0.23  5.58
                    
 Skandia Fonder             
 Kapitalmarknad  180.07 -0.24  0.28
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    8(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Skandia Fonder             
 Penningmarknad  131.50 -0.02  -0.04
 Realränte     150.08 -0.21  -0.25
                    
 Sparinvest               
 EmMktsCorVlBEUR  112.17 -0.19  3.68
 EmMkCoVaBdS   1032.33     -1.83
 InvGrVlBdR EUR  151.92 -0.19  4.18
                    
 Spiltan Fonder AB           
 Högräntefond   111.61  0.03  1.37
 RF Sverige    121.38 -0.01  0.36
                    
 SPP Fonder               
 FörOblFo     110.60 -0.01  0.22
 Grön Oblig.f.A  101.96 -0.09  0.17
 Obligation    147.96 -0.26  0.47
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    9(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 SPP Fonder               
 Penning      118.22     -0.09
                    
 Swedbank/Robur             
 Räntefond    1075.59     -0.10
 RäntePens     13.46 -0.15  0.45
 Pennmarkf     101.37     -0.06
                    
 Ålandsbanken Fonder AB         
 Kort Ränta     98.66     -0.12
 Money Marke              
 Obl.Sverige    104.50      0.85
 Swedish Bon              
                    
 Öhman Fonder              
 FRN A       108.85      0.40
 Föret.obl 2 A   118.07      0.65
 235 SVT Text    Torsdag 19 apr 2018
 Källa: SIX     180419    10(10)
  PPM RÄNTEFONDER A-Ö   SLUTKURSER
       Va-  Fond-  Utv. sek i % 
       luta kurs  1 dag  i år
                    
 Öhman Fonder              
 Räntef. Sverige  117.11      0.57
 Ftgsobl      118.84      0.17
 Obligation    131.81      0.60
 Obligationsf. A  99.52      0.68
 Penningmarkn    96.47     -0.14
 Realobl      144.00      0.01
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Charlotta Friborg | text@svt.se