Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Berlin       1/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (10:48) 1900a  Vinnare Plats
 1  6 Paco Jet        5,41   
                    
                    
         Trio: 6-2-8   77,68
  Lopp 2 (11:12) 1900a  Vinnare Plats
 1  6 Richard Parker    20,57   
                    
                    
         Trio: 6-4-7   737,89
  Lopp 3 (11:36) 1609a  Vinnare Plats
 1  8 TomNJerry Diamant   2,44   
                    
                    
         Trio: 8-1-5   40,86
  Lopp 4 (12:00) 1900a  Vinnare Plats
 1  9 Navy Blue       4,18   
                    
                    
                    
  Str 1: 2: 3 3: 4:          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Berlin       2/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (12:25) 2520v  Vinnare Plats
 1  4 Janus R.A. (SE)    17,72   
                    
                    
         Trio: 4-5-7   334,56
  Lopp 6 (12:48) 1609a  Vinnare Plats
 1  4 Fast and Furious    3,46   
                    
                    
         Trio: 4-3-5   78,16
  Lopp 7 (13:13) 1900a  Vinnare Plats
 1  7 Gri Maximus      2,10   
                    
                    
         Trio: 7-2-4   13,65
  Lopp 8 (13:36) 1900a  Vinnare Plats
 1  6 Bijou Bourbon H.M.   3,94   
                    
                    
         Trio: 6-1-2   200,17
  Str 5: 6: 1 7: 3,8 8: 4      
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Berlin       3/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (14:00) 1900a  Vinnare Plats
 1  4 Free Bird       2,18   
                    
                    
                    
  Lopp 10 (14:24) 1900a  Vinnare Plats
 1  1 Lille Alfred      1,17   
                    
                    
         Trio: 1-8-7   231,87
  Lopp 11 (14:52) 1900a  Vinnare Plats
 1  5 Charlotte Newport   3,59   
                    
                    
         Trio: 5-3-1   23,24
                    
                    
                    
                    
                    
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Solvalla       4/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (11:11) 2140a  Vinnare Plats
 1 10 Misirlou        2,65 1,34
 2  9 Gold Twister         2,82
 3 11 Illinois Sund        2,19
 Tv: 9/10  23,44 Trio: 10-9-11  187,58
  Lopp 2 (11:32) 2140a  Vinnare Plats
 1  9 Imakeyouproud     20,29 3,74
 2  7 U.Bergs Svante        1,38
 3  1 Elvira Gamble        4,34
 Tv: 7/9   8,29 Trio: 9-7-1  1148,56
  Lopp 3 (11:54) 2140a  Vinnare Plats
 1  3 Gurra Knight      7,12 1,89
 2  7 T.Dorsey           1,56
 3  8 J.S.Mollis Arnie       1,50
 Tv: 3/7  25,98 Trio: 3-7-8   249,04
  Lopp 4 (12:18) 2140v  Vinnare Plats
 1  9 Al's Winnermede    4,62 1,70
 2  7 Valeur            1,45
 3 10 From Dust to Dawn      1,92
 Tv: 7/9   7,04 Trio: 9-7-10   93,95
  Str 1: 1 2: 3: 4:          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Solvalla       5/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (12:43) 2140a  Vinnare Plats
 1  7 Captain Knas      2,25 1,47
 2 10 Scarlet Collection      1,43
 3  1 Hallelujah Zon        2,77
 Tv: 7/10  8,14 Trio: 7-10-1   93,73
  Lopp 6 (13:02) 2140v  Vinnare Plats
 1 12 Wind Knight      2,92 1,93
 2 11 Cocosnöten          2,31
 3  2 Pappajonnys Sixten     10,53
 Tv: 11/12  6,12 Trio: 12-11-2  206,64
  Lopp 7 (13:25) 2140v  Vinnare Plats
 1  6 Harkeröds Sofie    43,00 5,51
 2  3 Silver One          7,94
 3  1 Zingo Brick         4,37
 Tv: 3/6  56,98 Trio: 6-3-1  2432,50
  Lopp 8 (13:42) 2140a  Vinnare Plats
 1  9 Evander Am       2,41 1,32
 2  3 Bear Lassie         2,73
 3 12 Force Arriba         3,15
 Tv: 3/9   9,61 Trio: 9-3-12   96,01
  Str 5: 6: 7: 9 8: 10        
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Solvalla       6/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (13:59) 2140a  Vinnare Plats
 1 12 Panamera        2,79 1,39
 2  8 Andthedanceisover      1,32
 3  5 Paradox           1,27
 Tv: 8/12  8,37 Trio: 12-8-5   80,85
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Mikkeli       7/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (12:10) 1609a  Vinnare Plats
 1 11 Joutava        14,25 2,50
 2  5 Nuga Rols          2,14
 3  2 Viksu Vilivei        1,46
 Tv: 5/11  43,64            
  Lopp 2 (12:29) 2100a  Vinnare Plats
 1  3 Silent        19,63 4,14
 2  8 Brass N Sassy        3,31
 3  1 Joe's Day Tripper      4,83
 Tv: 3/8  81,51            
  Lopp 3 (12:49) 1609a  Vinnare Plats
 1  9 Raggari        1,50 1,39
 2  5 Villikamu          1,66
 3  3 Kangster           3,53
 Tv: 5/9   3,89            
  Lopp 4 (13:08) 1609a  Vinnare Plats
 1  2 Nopsan Vauhti     8,07 1,98
 2  3 Josveis           1,66
 3  6 A.T. Veli          2,27
 Tv: 2/3   8,59            
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Mikkeli       8/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (13:28) 1609a  Vinnare Plats
 1  3 Uberta Jet       4,24 1,83
 2 10 Miss Senorita        8,90
 3 11 Midnight Sun Sel      12,01
 Tv: 3/10  81,42 Trio: 3-10-11 2396,20
  Lopp 6 (14:05) 2120v  Vinnare Plats
 1  3 Huima Lento      22,46 3,97
 2 15 Turelius           1,50
 3 16 Rupeltaja          2,96
 Tv: 3/15  18,04            
  Lopp 7 (14:31) 3100v  Vinnare Plats
 1  9 Boulder Cannon     7,07 4,65
 2  1 Elliot Web          3,46
 3  4 Umberto Croft        8,47
 Tv: 1/9  31,49 Trio: 9-1-4  1150,89
  Lopp 8 (14:53) 1609a  Vinnare Plats
 1  5 Virginia Grif     1,85 1,24
 2 10 Twist Of Fate        2,26
 3  9 Club Nord Elit        4,30
 Tv: 5/10  8,22            
  Str 5: 6 6: 4,5,9 7: 8: 6     
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Mikkeli       9/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (15:14) 1609a  Vinnare Plats
 1  3 Akaasia        2,72 1,34
 2  6 Metsärinteen Valta      2,51
 3  7 Virin Camilla        1,51
 Tv: 3/6  18,70 Trio: 3-6-7   94,21
  Lopp 10 (15:35) 1609a  Vinnare Plats
 1  5 Heavy Sound      1,83 1,23
 2  3 Pastore Bob         1,59
 3  1 Workout Wonder        1,92
 Tv: 3/5   4,14 Trio: 5-3-1   32,15
  Lopp 11 (15:59) 1609a  Vinnare Plats
 1  9 Fast Time       10,71 2,86
 2  1 Hot Beer           2,81
 3 12 Sunbeam           4,79
 Tv: 1/9  111,69 Trio: 9-1-12  1323,34
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 1 10: 11:          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Östersund      10/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (12:45) 2140a  Vinnare Plats
 1  1 Stjärnblomster     2,38 1,27
 2  2 Skeie Stjerna        2,31
 3  6 Mai Oda           5,64
 Tv: 1/2  10,60 Trio: 1-2-6   155,87
  Lopp 2 (13:06) 2140a  Vinnare Plats
 1  9 Ness Tjo Edel     2,22 1,43
 2 10 Eldteksa           4,25
 3  4 Silver Sprinta        1,63
 Tv: 9/10  53,88 Trio: 9-10-4  202,26
  Lopp 3 (13:27) 2140a  Vinnare Plats
 1  1 Tekno Eld       1,12 1,11
 2  9 Philip Ess          2,05
 3  2 Hugo Bäck          2,85
 Tv: 1/9   5,63 Trio: 1-9-2   38,25
  Lopp 4 (13:48) 2140a  Vinnare Plats
 1  9 Bokli Rapp       5,66 1,50
 2  6 Valle Ask          1,17
 3 10 Brenne Banker        1,69
 Tv: 6/9   4,25 Trio: 9-6-10   53,31
  Str 1: 2: 11 3: 4:         
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Östersund      11/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (14:11) 2140v  Vinnare Plats
 1  2 Texan Rose      11,20 1,66
 2  8 Orlando Triss        1,04
 3  7 Oleander Face        1,65
 Tv: 2/8   7,26 Trio: 2-8-7   424,90
  Lopp 6 (14:31) 1640v  Vinnare Plats
 1  1 Explosive Mearas    1,67 2,64
 2  3 Evita Va Bene        2,49
 3 11 Valnes Icilla        4,65
 Tv: 1/3  20,87 Trio: 1-3-11  258,78
  Lopp 7 (15:00) 2140v  Vinnare Plats
 1  9 Major Vici       1,92 1,01
 2 11 Be Bop a Lola        1,13
 3  3 Epsilon Sisu         1,14
 Tv: 9/11  8,30 Trio: 9-11-3   51,01
  Lopp 8 (15:17) 2140a  Vinnare Plats
 1  2 Valentino Demi     4,23 3,38
 2 12 Menominee          2,29
 3  1 Contest Trot         5,22
 Tv: 2/12  12,93 Trio: 2-12-1  345,56
  Str 5: 6: 6 7: 4,8 8:       
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Östersund      12/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (15:34) 2640a  Vinnare Plats
 1 10 Quality Tilly     1,98 1,35
 2  4 Bruno Marsh         2,42
 3  7 O.M.Annie Marje       2,25
 Tv: 4/10  21,21 Trio: 10-4-7  316,19
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
      Jägersro Galopp    13/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (12:45) 2400dt Vinnare Plats
 1 12 Aithusa        4,41 2,02
 2  2 Razello           2,42
 3  8 Sir Benjamin         2,60
 K: 12-2  40,45 Trio: 12-2-8  277,04
  Lopp 2 (13:15) 1200dt Vinnare Plats
 1  1 Amon Ra        2,16 1,29
 2  4 Nipozzano          1,54
 3  6 Bearnee           1,33
 K: 1-4   11,29 Trio: 1-4-6   16,21
  Lopp 3 (13:54) 1200dt Vinnare Plats
 1 12 Shantou        2,94 1,49
 2 13 Two Shots Of Happy      1,97
 3  9 Appel' Amour         2,17
 K: 12-13  15,48 Trio: 12-13-9  72,70
  Lopp 4 (14:33) 1730dt Vinnare Plats
 1  2 Mrs Loreen       1,28 1,05
 2  8 Appelina           1,23
 3  7 Queens            1,67
 K: 2-8   2,93 Trio: 2-8-7   15,25
  Str 1: 2: 3: 10 4:         
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
      Jägersro Galopp    14/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (14:54) 1730dt Vinnare Plats
 1  6 Plata o Plomo     5,43 1,54
 2  7 Be My Academy        1,19
 3  4 Nanodes           2,04
 K: 6-7   12,71 Trio: 6-7-4   162,84
  Lopp 6 (15:19) 2400dt Vinnare Plats
 1  8 Gold Tyranny      4,53 1,29
 2  9 Momentum           1,49
 3  2 Killroy           2,89
 K: 8-9   22,76 Trio: 8-9-2   133,55
  Lopp 7 (15:50) 2400dt Vinnare Plats
 1  2 Nordic Defense    13,78 4,39
 2  4 Barade            2,84
 3 12 Couples           3,97
 K: 2-4   94,08 Trio: 2-4-12  834,20
  Lopp 8 (16:22) 1730dt Vinnare Plats
 1 12 Master Blaster     6,94 1,84
 2  6 Siphon River         1,25
 3 11 Good Eye           2,12
 K: 12-6  34,60 Trio: 12-6-11  175,75
  Str 5: 9 6: 7: 8: 4         
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
      Jägersro Galopp    15/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (16:45) 1200dt Vinnare Plats
 1  1 I Kirk         1,95 1,18
 2  5 Land's End          1,85
 3  3 Trickbag           1,58
 K: 1-5   14,41 Trio: 1-5-3   32,04
  Lopp 10 (17:09) 2400dt Vinnare Plats
 1 10 Master Bloom      2,96 1,32
 2  6 Sir Zelmer          1,84
 3  4 Zahara            1,42
 K: 10-6  47,42 Trio: 10-6-4  140,16
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 10: 1,3,5,13         
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
         Århus       16/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (13:15) 1800v  Vinnare Plats
 1  3 Dante Brogård     4,71 1,80
 2  1 Delicious Babe        1,57
 3  6 Bahia Sisu          3,43
 Tv: 1/3   4,97 Trio: 3-1-6   141,12
  Lopp 2 (13:35) 1800a  Vinnare Plats
 1  7 Dominique A P     18,18 1,88
 2  6 Destiny           1,32
 3  3 Daisy Hill          1,71
 Tv: 6/7  19,64 Trio: 7-6-3   447,46
  Lopp 3 (14:00) 2360a  Vinnare Plats
 1  2 Dumbo         3,12 1,34
 2  7 Da Vinci Peak        1,25
 3  6 DjohnDjohn          1,58
 Tv: 2/7   3,20 Trio: 2-7-6   22,21
  Lopp 4 (14:22) 1800a  Vinnare Plats
 1  9 Twigs Briard      5,21 1,68
 2 10 Paleo Pride         2,79
 3  4 Fortune Boko         2,65
 Tv: 9/10  35,56 Trio: 9-10-4  366,69
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
         Århus       17/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (14:43) 2360a  Vinnare Plats
 1  9 Donatello Garbo    4,72 1,24
 2  1 Damien Shadow        1,11
 3  3 Dickson Shadow        1,54
 Tv: 1/9   2,42 Trio: 9-1-3   46,42
  Lopp 6 (15:04) 1800a  Vinnare Plats
 1  4 Donna di Damgård    2,05 1,12
 2  8 Donttakeiteasy        1,33
 3  7 Dark Dust          1,28
 Tv: 4/8   3,21 Trio: 4-8-7   22,76
  Lopp 7 (15:24) 2360a  Vinnare Plats
 1  6 Diamond Is Rough    3,67 1,29
 2  5 Darth Vader S M       1,73
 3  8 Donato Hyrdehoj       1,52
 Tv: 5/6  10,90 Trio: 6-5-8   32,93
  Lopp 8 (15:44) 1800a  Vinnare Plats
 1  3 Tinita Tårs      5,81 1,66
 2  9 Vip Hall           2,84
 3  4 Universale          3,30
 Tv: 3/9  32,51 Trio: 3-9-4   608,51
  Str 5: 6: 7: 9 8: 8         
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
         Århus       18/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (16:02) 2300v  Vinnare Plats
 1  7 Apache Line      6,44 1,55
 2  1 Cicero Casar         1,28
 3  6 Benton Frisco        1,22
 Tv: 1/7  12,44 Trio: 7-1-6   81,86
  Lopp 10 (16:21) 1800v  Vinnare Plats
 1  8 Ceton Simoni      5,00 1,71
 2  3 Catchy Spring        1,39
 3  6 Ahay             1,74
 Tv: 3/8   8,90 Trio: 8-3-6   40,75
  Lopp 11 (16:39) 1800a  Vinnare Plats
 1  7 Darlington       2,38 1,25
 2  3 Cirkus G K          1,42
 3  2 Arkibal Tamsen        1,88
 Tv: 3/7   4,80 Trio: 7-3-2   25,94
  Lopp 12 (16:56) 1800a  Vinnare Plats
 1  5 Mr Panamera      2,03 1,60
 2  6 Excuse Me N L        2,16
 3  1 Stella Quick         5,52
 Tv: 5/6   7,54 Trio: 5-6-1   44,60
  Str 9: 10: 11: 12: 4         
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Enghien      19/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (13:25) 2250v  Vinnare Plats
 1  4 FASTER SYGA      4,60 1,60
 2  7 FESTIF DE MELLERAY      1,30
 3  8 FARCEUR ACE         3,20
 Tv: 4/7   5,70 Trio: 4-7-8   754,50
  Lopp 2 (14:01) 2150a  Vinnare Plats
 1  3 FLEURON DU GOUTIER   1,90 1,30
 2  1 FRANKLIN DE MESLAY      5,50
 3  5 FRESNEAUX          2,50
 Tv: 1/3  38,70 Trio: 3-1-5    ,00
  Lopp 3 (14:38) 2150a  Vinnare Plats
 1  6 Uza Josselyn      1,30 1,10
 2  4 Cash Gamble         1,10
 3  8 BEAU GAMIN          1,10
 Tv: 4/6   3,10 Trio: 6-4-8   25,28
  Lopp 4 (15:15) 2875v  Vinnare Plats
 1  5 Balfour        6,70 3,10
 2 14 CANTIN DE L'ECLAIR      3,40
 3  2 CANDIDAT D'ORTIGE      3,20
 Tv: 5/14  29,70 Trio: 5-14-2    ,00
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Enghien      20/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (15:50) 2875v  Vinnare Plats
 1 12 EARL SIMON       1,40 1,10
 2 11 DELLORO VEDAQUAIS      1,80
 3 10 DREAM DE NILREM       2,70
 Tv: 11/12  6,50 Trio: 12-11-10  60,59
  Lopp 6 (16:16) 2150a  Vinnare Plats
 1 12 BROADWELL       2,50 1,30
 2  5 CLASSIC CONNECTION      1,70
 3 14 DROIT D'AUTEUR        2,40
 Tv: 5/12  5,60 Trio: 12-5-14  122,33
  Lopp 7 (16:45) 2250v  Vinnare Plats
 1  2 EVANGELINA BLUE    3,60 1,50
 2  9 ENNEIGEE           1,70
 3 11 ETOILE SUEDOISE       2,00
 Tv: 2/9   8,30 Trio: 2-9-11  134,16
  Lopp 8 (17:16) 2150a  Vinnare Plats
 1  5 EASY MAZA       9,60 1,90
 2  7 EVERY TIME BOURBON      1,60
 3  4 ETENCLIN           1,50
 Tv: 5/7  17,20 Trio: 5-7-4   240,16
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Vaggeryd      21/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (14:00) 2140v  Vinnare Plats
 1  7 Ståhlebos King     4,65 2,28
 2  1 Enjoy's Gala         2,11
 3  9 Lukas            3,29
 Tv: 1/7  18,18 Trio: 7-1-9   88,75
  Lopp 2 (14:23) 2140v  Vinnare Plats
 1  6 Ingo          1,88 1,34
 2 10 Lady Isabell         2,61
 3  5 Rabalder Haga        2,07
 Tv: 6/10  14,77 Trio: 6-10-5  142,43
  Lopp 3 (14:45) 2140v  Vinnare Plats
 1  1 Sandsjöns Enzo     2,20 1,14
 2 10 Address Book         1,05
 3  8 Rossi Palema         1,32
 Tv: 1/10  2,52 Trio: 1-10-8   18,18
  Lopp 4 (15:06) 2640a  Vinnare Plats
 1  6 Moonlight Lini     5,73 3,75
 2  5 Shellys Rubin        4,87
 3  3 Chicon            3,41
 Tv: 5/6  118,91 Trio: 6-5-3  1022,03
  Str 1: 11 2: 3,7 3: 4:       
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Vaggeryd      22/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (15:26) 1640a  Vinnare Plats
 1  8 Blue Snapper      1,40 1,01
 2  2 Oya             1,03
 3  6 Follow the Stream      1,11
 Tv: 2/8   2,13 Trio: 8-2-6    5,72
  Lopp 6 (15:49) 2140v  Vinnare Plats
 1 11 Mooney         2,18 1,62
 2  9 Vento Oro          2,40
 3  5 Whitestripe Maid       1,85
 Tv: 9/11  12,53 Trio: 11-9-5   87,88
  Lopp 7 (16:06) 2140a  Vinnare Plats
 1 10 Miskos Caprea     90,31 6,69
 2  3 Sarracenia P.R.       6,46
 3  1 Mill Zo           2,57
 Tv: 3/10 1348,18 Trio: 10-3-1 15596,00
  Lopp 8 (16:24) 2640a  Vinnare Plats
 1 11 Cindy Tiger      1,67 1,17
 2 12 Mucho Flax          1,38
 3  6 Ugly Duckling        1,87
 Tv: 11/12  3,39 Trio: 11-12-6  26,13
  Str 5: 9 6: 3 7: 8: 2,8      
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
        Vaggeryd      23/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 9 (16:54) 2140v  Vinnare Plats
 1  3 Callmeawinner     2,47 1,35
 2  1 Mr Jalla Jalla        2,36
 3  9 Dolce Vici          2,73
 Tv: 1/3  13,22 Trio: 3-1-9   149,11
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 6               
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
       Opland-Biri     24/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 1 (18:16) 2100a  Vinnare Plats
 1  2 Hillary B.R.      1,07 1,07
 2  5 Miss Tanic          1,48
 3  6 Welldone Wilma        2,37
 Tv: 2/5   5,56 Trio: 2-5-6   46,86
  Lopp 2 (18:35) 2100a  Vinnare Plats
 1  3 Blueridge Sun     3,42 1,35
 2  4 Wanda Classic        1,26
 3  7 Thankful           1,21
 Tv: 3/4   5,51 Trio: 3-4-7   20,83
  Lopp 3 (18:55) 2100a  Vinnare Plats
 1  8 Tuileries       1,67 1,10
 2  4 Afrodisiac          1,56
 3  9 Garfieldz Prinze       1,22
 Tv: 4/8  11,99 Trio: 8-4-9   49,46
  Lopp 4 (19:15) 2100v  Vinnare Plats
 1  8 Thale         2,45 1,18
 2  4 Z.M.'s Lyntroll       1,34
 3  5 Nito Faxa          1,17
 Tv: 4/8  10,24 Trio: 8-4-5   27,15
  Str 1: 4 2: 6,9 3: 1 4: 1,6    
 569 SVT Text     Söndag 15 jul 2018
       Opland-Biri     25/25
       Söndag 15 Juli       
  Lopp 5 (19:35) 2100a  Vinnare Plats
 1  5 Trespasser       3,65 1,54
 2  1 Graceful G.T.        1,27
 3  4 Xpress Bar          1,93
 Tv: 1/5   5,80 Trio: 5-1-4   140,30
  Lopp 6 (19:56) 2100v  Vinnare Plats
 1  9 Lome Gant       17,65 2,20
 2  7 Wrons Frigg         2,55
 3 10 Langlands Odin        1,15
 Tv: 7/9  37,15 Trio: 9-7-10  481,99
  Lopp 7 (20:12) 2100a  Vinnare Plats
 1  4 Catherine's Chevy   1,41 1,02
 2  2 L.J.'s Musclemadness     1,07
 3  7 Noble Superb         1,09
 Tv: 2/4   2,38 Trio: 4-2-7    3,74
  Lopp 8 (20:27) 2100a  Vinnare Plats
 1  4 Royal Muscle      1,46 1,13
 2  1 Stoletheshow         1,20
                    
 Tv: 1/4   1,78 Trio: 4-1-6    5,82
  Str 5: 3,7,9 6: 7: 8:        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se