Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
       Australien      1/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 1 (07:44) 2165a  Vinnare Plats
 1 10 Corrinyah Conman    8,90 1,30
 2  3 Badge Of Gameness      1,40
 3  4 Mickilla Express       2,30
 Tv: 10/3  15,10 Trio: 10-3-4  111,70
  Lopp 2 (08:15) 2165a  Vinnare Plats
 1  8 Our American Princes  1,70 1,04
 2  6 The Mighty Falcon      1,90
 3 10 Spooky Dreams        2,80
 Tv: 8/6   3,30 Trio: 8-6-10   32,70
  Lopp 3 (08:40) 2165a  Vinnare Plats
 1  3 Corbie Jolt      2,60 1,20
 2 10 Split Second Lombo      2,40
 3  5 Kyalla Stuart        1,40
 Tv: 3/10  8,10 Trio: 3-10-5   52,60
  Lopp 4 (09:13) 2575a  Vinnare Plats
 1  7 Jay Dee Zed      7,60 1,70
 2  3 Rich Virgin         2,90
 3  1 Lets Katchmeifucan      1,30
 Tv: 7/3  33,40 Trio: 7-3-1   266,50
  Str 1: 2,9 2: 5 3: 6 4: 2,8    
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
       Australien      2/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 5 (09:38) 1755a  Vinnare Plats
 1  2 Major League      1,30 1,04
 2  9 Jennas Romance       12,80
 3  4 Hilly            2,30
 Tv: 2/9  39,60 Trio: 2-9-4   274,00
  Lopp 6 (10:11) 1755a  Vinnare Plats
 1  3 Gold Onyx       32,10 4,30
 2  1 Sunrising          1,04
 3 11 Kamwood Izzy         2,20
 Tv: 3/1  16,30 Trio: 3-1-11  382,40
  Lopp 7 (10:40) 2165a  Vinnare Plats
 1 11 Resounding       2,00 1,04
 2  9 Tiwanaku           1,50
 3  3 Bonnybobbyshaftoe      7,90
 Tv: 11/9  3,00 Trio: 11-9-3   64,70
  Lopp 8 (11:10) 2165a  Vinnare Plats
 1 10 Ideal Fantasy     7,00 2,20
 2  6 Saucy Dreams         2,20
 3  3 Tygerphinn          4,90
 Tv: 10/6  14,60 Trio: 10-6-3  377,80
  Str 5: 3 6: 8 7: 1 8: 5,11    
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
       Australien      3/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 9 (11:41) 1755a  Vinnare Plats
 1  5 Big On Class     13,40 4,20
 2  4 Lovely Moth         1,80
 3  8 Black Derby         4,80
 Tv: 5/4  50,50 Trio: 5-4-8  1658,10
  Lopp 10 (12:08) 1755a  Vinnare Plats
 1 10 Red Ruffy       7,10 2,80
 2  4 Jay Peez Official      1,60
 3  8 Dragon Stride        1,80
 Tv: 10/4  23,30 Trio: 10-4-8  154,60
  Lopp 11 (12:34) 1755a  Vinnare Plats
 1  3 Western Secret     7,70 1,70
 2  5 Smoken Alice         1,80
 3  2 Emm Aye Dee         1,10
 Tv: 3/5  14,90 Trio: 3-5-2   65,90
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 6 10: 1,7 11:        
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
        Sydafrika      4/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 1 (12:16) 1000gr Vinnare Plats
 1  1 WESTERN SHAMROCK    3,24 1,61
 2  5 JAUNITA           4,84
 3 12 BAIZE DOOR          2,86
 K: 1-5   48,16 Trio: 1-5-12  412,52
  Lopp 2 (12:54) 1800gr Vinnare Plats
 1  4 PLUCKY PLUNDERER   71,38 9,87
 2  6 COLLEGIATE          1,76
 3  1 AGENT KAY          1,00
 K: 4-6  321,13 Trio: 4-6-1   965,78
  Lopp 3 (13:27) 2000gr Vinnare Plats
 1  2 ASHDOWN        8,85 2,23
 2  5 CANTATA MUNDI        9,98
 3  4 MWELASE           3,31
 K: 2-5  273,57 Trio: 2-5-4  3551,31
  Lopp 4 (14:00) 2000gr Vinnare Plats
                    
                    
                    
                    
  Str 1: 15 2: 7,13 3: 4: 15,16,17  
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
        Umåker       5/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 1 (12:20) 2140v  Vinnare Plats
 1  3 Wasa Windy       3,09 1,35
 2  5 Akropolis Scandi       1,77
 3  8 Manstone's Classic      1,71
 Tv: 3/5  11,14 Trio: 3-5-8   45,94
  Lopp 2 (12:45) 2140v  Vinnare Plats
 1  9 Risådina        3,68 1,85
 2  5 Mjölner Kari         2,25
 3  2 Hornnes Tore         1,71
 Tv: 5/9  11,70 Trio: 9-5-2   70,56
  Lopp 3 (13:05) 2140v  Vinnare Plats
 1  6 Mickes Sisu      13,90 2,10
 2  3 Social Network        2,14
 3  2 Mystic Accident       1,41
 Tv: 3/6  72,58 Trio: 6-3-2  1276,48
  Lopp 4 (13:31) 2140v  Vinnare Plats
 1 10 Ava          6,74 2,53
 2  4 Nyby Dirty Money       2,57
 3 12 Mycrazydream         1,56
 Tv: 4/10  92,86 Trio: 10-4-12  647,24
  Str 1: 2: 3: 4: 3          
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
        Umåker       6/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 5 (13:49) 1640v  Vinnare Plats
 1  6 Sauvignon Blance    3,60 1,46
 2  1 Doitlikeaman         3,13
 3  8 Victory Streamline      2,04
 Tv: 1/6  36,37 Trio: 6-1-8   286,23
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 5: 3               
 569 SVT Text     Tisdag 20 feb 2018
        Vincennes      7/7 
      Tisdag 20 Februari      
  Lopp 1 (12:41) 2700v  Vinnare Plats
 1  4 FIONA DES TOUCHES   8,10 1,80
 2  9 FARDECHOISE         1,50
 3  8 FASCINANTE HUB        1,30
 Tv: 4/9  14,90 Trio: 4-9-8   39,97
  Lopp 2 (13:12) 2175v  Vinnare Plats
 1  5 FIONA DE BAILLY    6,60 2,30
 2  8 FIORENTINA SOMOLLI      1,60
 3 11 FEE DE BOISNEY        1,80
 Tv: 5/8  10,50 Trio: 5-8-11  266,00
  Lopp 3 (13:50) 2850v  Vinnare Plats
 1  1 AGORA DU GOUTIER   12,40 3,30
 2 17 VENOSC DE MINEL       1,80
 3  9 BARAKA DE BELLOU       3,90
 Tv: 1/17  23,50 Trio: 1-17-9  779,60
  Lopp 4 (14:20) 2700v  Vinnare Plats
                    
                    
                    
                    
  Strukna: Se ATG.se          
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se