Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
       Australien      1/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (09:00) 1755a  Vinnare Plats
 1  9 Rubies For Tash    3,60 1,60
 2  7 Million Dollar Gem      1,04
 3 10 Ultimate Risk        8,20
 Tv: 9/7   1,90 Trio: 9-7-10   74,40
  Lopp 2 (09:39) 2165a  Vinnare Plats
 1  4 Mister Decorum     7,40 1,80
 2 11 Jive Dancing         1,10
 3  7 Park Run           3,40
 Tv: 4/11  3,50 Trio: 4-11-7  129,50
  Lopp 3 (10:14) 2165a  Vinnare Plats
 1  4 Anakena        2,70 1,40
 2  2 Soho Beijing         3,00
 3  5 Hilly            4,80
 Tv: 4/2  19,40 Trio: 4-2-5   227,30
  Lopp 4 (10:40) 2165a  Vinnare Plats
 1  4 Camroller       1,40 1,04
 2  1 Bater House         2,60
 3  6 Lettuceventilate      21,90
 Tv: 4/1   8,00 Trio: 4-1-6   153,20
  Str 1: 6 2: 8 3: 7 4:       
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
       Australien      2/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 5 (11:12) 2165a  Vinnare Plats
 1  9 So Kool Master     3,00 1,80
 2  4 The Feela          2,30
 3 10 Flaneur           4,30
 Tv: 9/4  21,40 Trio: 9-4-10  233,30
  Lopp 6 (11:40) 1755a  Vinnare Plats
 1  3 Lochinvar Art     22,50 3,60
 2  1 Hardhitter          1,04
 3  7 Its All Business       1,30
 Tv: 3/1  10,80 Trio: 3-1-7   348,30
  Lopp 7 (12:10) 1755a  Vinnare Plats
 1  8 Brooklyns Best     4,10 2,10
 2  4 Delightful Jackie      1,30
                    
 Tv: 8/4   5,10 Trio: 8-4-2   33,50
  Lopp 8 (12:41) 1755a  Vinnare Plats
 1  2 Cee Cee Ambro     1,20 1,04
 2  5 My Mels Place        7,10
                    
 Tv: 2/5  14,60 Trio: 2-5-4   95,20
  Str 5: 3 6: 7: 3 8: 6       
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
       Australien      3/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 9 (13:10) 1755a  Vinnare Plats
 1  6 Saucy Dreams      8,80 1,90
 2 10 Shes Sporty         1,04
 3  3 Buckledown Buddy      14,00
 Tv: 6/10  7,30 Trio: 6-10-3  1071,90
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 5,7              
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Sydafrika      4/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (12:14) 1400gr Vinnare Plats
 1  7 RAILTRIP        2,08 1,30
 2  2 FAVOURITE MODEL       3,11
 3  9 SAINTS ALIVE         1,00
 K: 7-2   17,91 Trio: 7-2-9   47,66
  Lopp 2 (12:48) 1400gr Vinnare Plats
 1  6 GIVINITSUM      22,19 7,32
 2  9 MY BOI CALOI         2,08
 3 13 TARZAN            3,87
 K: 6-9  102,48 Trio: 6-9-13  1461,57
  Lopp 3 (13:23) 1200gr Vinnare Plats
 1  3 CHAPEL JIVE      4,01 1,78
 2  4 PRINCE JORDAN        2,77
 3  2 KING OF THE DELTA      2,92
 K: 3-4   53,93 Trio: 3-4-2   256,99
  Lopp 4 (13:57) 1200gr Vinnare Plats
 1 12 SALLY CALLED      2,15 1,15
 2  2 DUNAS DOURADAS        2,44
 3  1 BULLSADE           1,56
 K: 12-2  13,38 Trio: 12-2-1   41,91
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Sydafrika      5/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 5 (14:31) 1200gr Vinnare Plats
 1  3 SNOW IN SEATTLE    3,67 1,62
 2 12 LAST BATTLE         7,87
 3 11 MOUNT KEITH         2,25
 K: 3-12  74,79 Trio: 3-12-11  709,56
  Lopp 6 (15:06) 1000gr Vinnare Plats
 1  6 ALPINE GLACIER     4,59 2,06
 2  4 GREAT SHAKA         1,66
 3  1 PILLAROFTHEEARTH       3,69
 K: 6-4   18,11 Trio: 6-4-1   144,59
  Lopp 7 (15:41) 1400gr Vinnare Plats
 1  5 DANZA         7,79 2,88
 2  1 TOKYO DRIFT         2,47
 3  6 BOCKSCAR           1,45
 K: 5-1   48,04 Trio: 5-1-6   176,33
  Lopp 8 (16:20) 1400gr Vinnare Plats
 1  7 WORDS         36,88 7,90
 2  1 RIVER AYRE          4,45
 3  5 INTHEPURPLERAIN       2,16
 K: 7-1  508,80 Trio: 7-1-5  2419,49
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Sydafrika      6/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 9 (16:53) 1400gr Vinnare Plats
 1  9 CHARTER JET      9,19 3,00
 2 11 PONCHIELLI          3,24
 3  4 MICROBE           10,03
 K: 9-11  97,86 Trio: 9-11-4  2765,69
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 5,15,16            
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Umåker       7/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (12:20) 2140v  Vinnare Plats
 1  2 Järnsaxa       15,19 3,30
 2  3 Hallsta Melodi        5,91
 3 10 Slotts Elden         1,61
 Tv: 2/3  168,49 Trio: 2-3-10  1658,28
  Lopp 2 (12:50) 2140v  Vinnare Plats
 1  8 Bella on Tour     4,36 1,46
 2  3 Dillon Power         2,20
 3  6 Cocktail Atout        1,38
 Tv: 3/8  12,09 Trio: 8-3-6   146,60
  Lopp 3 (13:10) 1640v  Vinnare Plats
 1 13 Forspärla       27,41 6,80
 2 10 Faks Odin          3,08
 3 14 Jakob Faksen        20,85
 Tv: 10/13 67,26 Trio: 13-10-14 13530,6
  Lopp 4 (13:28) 2140v  Vinnare Plats
 1  2 Wasa Warrior     16,02 3,08
 2  4 Hagentoy           1,45
 3  9 Special Firebird      13,05
 Tv: 2/4  10,83 Trio: 2-4-9  2144,44
  Str 1: 2: 3: 6,12 4:        
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Umåker       8/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 5 (13:51) 2140v  Vinnare Plats
 1 14 Mellby Elegant     1,94 1,37
 2  6 Alisiha Kick         4,13
 3  5 Diamond League        3,33
 Tv: 6/14  19,32 Trio: 14-6-5  363,43
  Lopp 6 (14:09) 2140v  Vinnare Plats
 1  9 Conway City Ås     1,84 1,43
 2 11 Variety Show         3,50
 3 10 A Knight's Victory      6,03
 Tv: 9/11  20,85 Trio: 9-11-10  511,93
  Lopp 7 (14:31) 2140v  Vinnare Plats
 1  8 Crown Prince W.W.   6,18 4,02
 2  3 Yoshi Ness          7,55
 3  6 Reflexion          3,17
 Tv: 3/8  58,64 Trio: 8-3-6   811,85
  Lopp 8 (14:49) 2140v  Vinnare Plats
 1 10 Ripkin Joe       3,72 1,70
 2  6 Wild Hot Shot        3,77
 3 12 Gloria Leejs         2,01
 Tv: 6/10  23,70 Trio: 10-6-12  435,22
  Strukna: Se ATG.se          
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Umåker       9/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 9 (15:07) 1640v  Vinnare Plats
 1  4 Quickstep       8,77 1,27
 2  3 Bear Briar          1,17
 3  7 Global Seashore       1,50
 Tv: 3/4   5,09 Trio: 4-3-7   144,50
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 9: 2               
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
       Nottingham      10/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (14:54) 1200gr Vinnare Plats
 1  2 COOL EXHIBIT     16,10 2,40
 2  7 SEMOUM            6,30
 3  6 MY DEAR FRIEND        1,90
 K: 2-7  293,40 Trio: 2-7-6  2037,90
  Lopp 2 (15:21) 1700gr Vinnare Plats
 1  5 IBRAZ         2,40 1,10
 2  4 HISTORY WRITER        1,80
 3  6 INFRASTRUCTURE        1,10
 K: 5-4   9,50 Trio: 5-4-6   15,90
  Lopp 3 (15:55) 1700gr Vinnare Plats
 1  7 MASHAHEER       5,00 1,90
 2  6 GABRIALS CENTURION      3,70
                    
 K: 7-6   35,20 Trio: 7-6-1   97,60
  Lopp 4 (16:27) 1700gr Vinnare Plats
 1  6 RASIMA         2,90 1,80
 2  2 DADDIES GIRL         4,30
                    
 K: 6-2   25,70 Trio: 6-2-4   193,90
  Str 1: 2: 2 3: 3,5,9 4:      
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
       Nottingham      11/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 5 (17:00) 2000gr Vinnare Plats
 1  3 SEA YOUMZAIN      5,80 3,20
 2  4 DOUBLE REFLECTION      1,40
                    
 K: 3-4   11,00 Trio: 3-4-6   84,00
  Lopp 6 (17:37) 3200gr Vinnare Plats
 1  5 NORTHWEST FRONTIER   3,20 2,00
 2  1 AIRTON            1,40
 3  7 BRIGADOON          2,80
 K: 5-1   10,90 Trio: 5-1-7   79,30
  Lopp 7 (18:08) 1200gr Vinnare Plats
 1 11 BELATED BREATH    16,40 3,60
 2  5 ROMAN SPINNER        1,90
 3  1 PILKINGTON          3,80
 K: 11-5  73,70 Trio: 11-5-1  1106,10
                    
                    
                    
                    
                    
  Str 5: 1 6: 7: 12,13        
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Bornholm      12/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (18:15) 1820a  Vinnare Plats
 1  3 Cerosso        2,10 1,23
 2  5 Born Solo          1,50
                    
 Tv: 3/5   4,21 Trio: 3-5-4    6,22
  Lopp 2 (18:42) 2120v  Vinnare Plats
 1 11 Picasso Jetset    16,32 2,81
 2  7 Pegasus G K         4,88
 3  2 Agat Silk          1,94
 Tv: 7/11 115,09 Trio: 11-7-2  1197,83
  Lopp 3 (19:12) 2160a  Vinnare Plats
 1  8 Alfred Silk      3,68 1,34
 2  3 Baltic Baunely        1,47
 3 12 Brad Pitt          1,86
 Tv: 3/8   5,82 Trio: 8-3-12   72,81
  Lopp 4 (19:34) 2160a  Vinnare Plats
                    
                    
                    
                    
  Str 1: 2: 3: 9 4:          
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Jägersro      13/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (18:29) 2140v  Vinnare Plats
 1  7 Captain Simcoe     3,12 1,55
 2  1 Deauville          1,79
 3  3 Orient Avenue        1,32
 Tv: 1/7  17,29 Trio: 7-1-3   196,02
  Lopp 2 (18:49) 2140a  Vinnare Plats
 1  3 Kennedy        2,69 1,55
 2  1 Borups Senator        1,53
                    
 Tv: 1/3   3,92 Trio: 3-1-4   33,18
  Lopp 3 (19:09) 2140a  Vinnare Plats
 1  5 Felicity Shagwell   1,61 1,18
 2  2 Zoey Kronos         2,31
                    
 Tv: 2/5  22,59 Trio: 5-2-1   62,95
  Lopp 4 (19:33) 1640a  Vinnare Plats
                    
                    
                    
                    
  Str 1: 4,10 2: 3: 4: 6       
 569 SVT Text     Tisdag 22 maj 2018
        Rättvik      14/14
       Tisdag 22 Maj       
  Lopp 1 (18:32) 2140a  Vinnare Plats
 1 10 J.B.Burnout      20,39 2,73
 2  1 Perfect Lime         3,85
 3  6 Stallion Töll        1,99
 Tv: 1/10 243,07 Trio: 10-1-6  4366,00
  Lopp 2 (18:55) 2140a  Vinnare Plats
 1  2 Keepondoinit      1,68 1,87
 2  1 Annelie Palema        1,70
 3  7 Kaggens Kitty        2,88
 Tv: 1/2   6,19 Trio: 2-1-7   55,91
  Lopp 3 (19:16) 2140a  Vinnare Plats
 1  8 Arrivederci      31,03 3,57
 2  4 Dreamlady Glatigne      1,72
 3  7 M.T.Knight Rider       2,50
 Tv: 4/8  128,35 Trio: 8-4-7  6087,00
  Lopp 4 (19:37) 2140v  Vinnare Plats
                    
                    
                    
                    
  Str 1: 2: 3: 4: 8          
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | | text@svt.se