Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 801 UR Text     Lördag 05 dec 2020
                    
                    
        UTBILDNINGSRADION    
                    
                  1/2 
                    
 UR är ett public service-bolag som gör 
 skillnad i människors lärande.     
                    
 Vårt uppdrag är att ta fram      
 utbildnings- och folkbildningsprogram 
 som breddar, förstärker och      
 kompletterar andras utbildnings-    
 insatser.               
                    
 UR har ett särskilt uppdrag att sända minoritetsspråk och teckenspråk   
 samt att tillgängliggöra program genom 
 syn- och teckenspråkstolkning.     
 I uppdraget ingår även att sända    
 program för personer med olika     
 funktionsvariationer, såsom program  
 för särskolan och på lätt svenska.   
 801 UR Text     Lördag 05 dec 2020
                    
                    
        UTBILDNINGSRADION    
                    
                  2/2 
                    
 Programmen från UR används framför allt
 i skolan och i annan utbildning. Därför
 finns programmen att se och lyssna på 
 öppet under lång tid på nätet.     
                    
 Du hittar programmen på UR Play, men  
 också på andras plattformar.      
                    
 UR driver dessutom Kunskapskanalen   
 tillsammans med SVT samt sänder i SR:s 
 och SVT:s kanaler.           
                    
                    
                    
                    
                    
                 2(2)  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ragna Wallmark | texttv@ur.se