Sida 106

sida 106-01
106 SVT Text onsdag 17 jul 2024 INRIKES PUBLICERAD 17 JULI Kraftig ökning av infektioner Sverige upplever en kraftig ökning av invasiva grupp A streptokock- infektioner. Den annars harmlösa bakterien kan orsaka livshotande tillstånd om den blir aggressiv. Folkhälsomyndigheten har efter den kraftiga ökningen beslutat att öka förskrivningen av antibiotika till de lättare infektioner bakterien orsakar. Förra året fick totalt 1323 personer i Sverige en invasiv grupp A streptokock-infektion och året innan var det 374 som drabbades. I år har redan 960 fall rapporterats. Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll 700
Sida 106 Sida 374 Sida 101 Sida 104 Sida 700