Sida 106

sida 106-01
106 SVT Text m ndag 14 jun 2021 INRIKES PUBLICERAD 11 JUNI Nio nya dödsfall - totalt 14 574 döda Nio nya dödsfall med bekräftad covid har registrerats i Sverige sedan torsdagen. Därmed uppgår det totala antalet avlidna i landet till 14 574. 7 966 män har i Sverige har avlidit med bekräftad covid-19, medan motsvarande siffra för kvinnor i landet är 6 608. 1 083 456 personer har bekräftats smittade med covid-19 i Sverige. Det är 727 fler än på torsdagen. 118 personer får just nu intensivvård i Sverige med anledning av covid-19. Det är sju färre än på torsdagen. Mer om pandemin på nästa sida