Sida 115

sida 115-01
115 SVT Text torsdag 15 apr 2021 INRIKES PUBLICERAD 15 APRIL Unga och nyanlända prioriteras Regeringen föreslår 1,8 miljarder för att skapa nya arbetsmöjligheter för dem som har det svårast, framför allt unga, men också nyanlända och lång- tidsarbetslösa. -Vi vet att många unga drabbas i kris- tider. Det är en ungdomsgeneration som vi inte får släppa taget om, säger finansminister Magdalena Andersson, S. Tusentals nya långtidsarbetslösa tillkommer nu vecka för vecka. Om inte utvecklingen bromsas sprängs snart nivån på 200 000 personer som varit utan jobb i ett år, rapporterar TT. Mer om budgeten på nästa sida