Sida 132

sida 132-01
132 SVT Text tisdag 09 aug 2022 UTRIKES PUBLICERAD 8 AUGUSTI Miljardstöd till Ukraina Världsbanken kommer att ge ytterligare 4,5 miljarder dollar, motsvarande om- kring 46 miljarder kronor, i stöd till Ukraina. Det uppger banken i ett pressmeddelande. Pengarna ska hjälpa den ukrainska re- geringen att upprätthålla dess upp- drag, både nationellt och regionalt, genom att bl.a. täcka kostnader för sjukvård och pensioner. Syftet är att krigets sociala och ekonomiska konse- kvenser ska mildras. Banken har totalt utlovat nästan 13 miljarder i stöd, varav 6,3 miljarder hade betalats ut i slutet av juli. Mer om kriget i Ukraina på nästa sida