Sida 134

sida 134-01
134 SVT Text s ndag 17 okt 2021 UTRIKES PUBLICERAD 17 OKTOBER Stort intresse för corona-tablett Intresset är stort för det amerikanska läkemedelsbolaget Mercks läkemedel mot covid-19, molnupiravir. Tio länder har slutit avtal om inköp eller sitter i förhandlingar, uppger tv-bolaget CNN. En studie av medlet avbröts nyligen i förtid med hänvisning till de goda resultaten, skriver Läkemedelsvärlden. Efter 29 dagar hade 7,3 procent av patienterna som fått molnupiravir lagts in på sjukhus, jämfört med 14,1 i kontrollgruppen som fick verknings- lösa tabletter. Åtta hade avlidit, men ingen av dem som fått läkemedlet, som ännu inte är godkänt. Mer om pandemin på nästa sida