Sida 250

sida 250-01
250 SVT Text torsdag 11 aug 2022 SVT Text Totalomsättning och index.........201 OMX-index.........................223 Large Cap.........................203 Mid Cap...........................209 Small Cap.........................214 First North.......................218 Spotlight.........................219 NGM-börsen........................220 Large Cap och Mid Cap på flersida.245 Rätter............................221 Vinnare och förlorare.............222 OMX-optioner......................223 Aktieoptioner.....................225 Världsindikatorer.................227 Xterna listan.....................228 Premieobligationer................229 Teckenförklaringar................246 Information om ekonomiutbudet.....247 Info om ändringar på börssidorna..248