Sida 421

sida 421-01
421 SVT Text tisdag 16 aug 2022 Förklaringar Snörapporten 1/3 1(3) Informationen uppdateras dagligen före klockan 08.30 Lavinrisken uppdateras även kl 10.00, 12.00 och 14.00 Temperatur Temperatur anges i grader celsius Väder/Vind Halvklart väder = hkl Måttlig vind = mått Mycket hård vind = mhv Snö i terräng Centimeter natursnö i terrängen Lavinrisk Lavinrisk gäller endast utanför markerade nedfarter. Se mer på sid 3/3 Nedfarter, liftar >>> Index 420
sida 421-02
421 SVT Text tisdag 16 aug 2022 Förklaringar Snörapporten 2/3 2(3) Informationen uppdateras dagligen före klockan 08.30 Lavinrisken uppdateras även kl 10.00, 12.00 och 14.00 Snö nedfarter Ett snitt av snödjupet i markerade nedfarter Nedfarter öppna/stängda Antal öppna och stängda nedfarter Liftar öppna/stängda Antal öppna och stängda liftar Snowboard/Längdspår Antal snowboard-områden som är öppna. Antal längdspår öppna i kilometer. Lavinriskskala >>> Index 420
sida 421-03
421 SVT Text tisdag 16 aug 2022 Lavinriskskala OBS förkortad version 3/3 3(3) Lavinrisk Rekommendationer 1 Liten I allmänhet säkert att färdas i terrängen. Iakttag normal försiktighet. 2 Måttlig Var försiktig i lavinterräng* 3 Bety- Var mycket försiktig i lavin- dande terräng* 4 Stor Undvik att färdas i lavin- terräng* 5 Extrem Färdas inte i lavinterräng* eller i närheten av sådan * Lavinterräng: Branta sluttningar och platser med ovanliggande branta partier. Se www.slao.se för fulls. info Väder, snödjup >>> Index 420