Sida 501

sida 501-01
501 SVT Text m ndag 02 aug 2021 Svenska Spel och ATG bort ur utbudet Varför har SVT tagit bort allt spelinnehåll från text-tv? Den 1 januari fick Sverige en ny spellag som innebar att kommersiella aktörer kan söka spellicens i Sverige. När spelmonopolet försvann riskerade SVT att gynna en kommersiell spelmark- nad vilket inte är förenligt med vårt uppdrag som public service-bolag. Därför beslutade SVT att ta bort allt spelinnehåll på SVT Text. Var ska jag nu hitta spelresultaten? Från och med den 1 januari finner du spelinformation och resultat på www.atg.se och www.svenskaspel.se. Fortsättning på nästa sida