Sida 502

sida 502-01
502 SVT Text torsdag 16 sep 2021 Svenska Spel och ATG bort ur utbudet Man kan tänka sig att det är äldre tittare som följt spelresultat via SVT Text. Ni tror inte att det är svårt för dem att hitta nya digitala plattformar? Vi förstår om tittare haft för vana att följa spelresultaten via SVT:s text-tv, men är övertygade om att det går lätt att nya källor för spelresultat. Är inte detta en diskriminering av en äldre målgrupp? Att följa spelresultaten via text-tv är nog mer av en vana än okunskap och tillgång till digitala plattformar. Fortsättning på nästa sida