Sida 507

sida 507-01
507 SVT Text måndag 29 maj 2023 SVT Text redovisar kontinuerligt sammanräkningen från kommunvalet, kommun för kommun. Din kommun hittar du i vårt index A-Ö på sidorna 510-514. Index länsvis finns på 509. I 24 av de 290 kommunerna har mandaten minskats inför årets val, jämfört med 2018. I 9 kommuner har mandaten ökat. Kommuner med förändrat antal mandat redovisas på nästa sida, 508f. I två regioner (fd landsting) har antalet mandat förändrats. Stockholm har ökat med 30 mandat medan Väster- norrland har minskat med 6 mandat. Huvudindex 460 * Regionindex 486