Sida 538

sida 538-01
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 1/7 Höganäs Valdelt. 84,41% Slutresultat 13:26 Procent Mandat V 2,7 (-0,1) 1 S 20,2 (+2,3) 8 (+1) MP 6,3 (+0,2) 3 C 6,0 (-2,3) 2 (-1) L 8,6 (+0,9) 4 (+1) KD 4,1 (-0,3) 2 M 36,4 (-3,6) 15 (-2) SD 14,0 (+1,8) 6 (+1) ÖVR 1,6 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Hörby följer automatiskt >>
sida 538-02
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 2/7 Hörby Valdelt. 82,42% Slutresultat 20:45 Procent Mandat V 3,8 (+0,4) 1 S 17,7 (+2,7) 6 MP 1,8 (-0,9) C 9,5 (-1,9) 3 (-2) L 6,5 (-3,3) 2 (-2) KD 5,0 (+1,1) 2 M 12,2 (+1,2) 4 (-1) SD 39,3 (+4,0) 12 (-2) SPIP 3,2 1 ÖVR 1,0 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Höör följer automatiskt >>
sida 538-03
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 3/7 Höör Valdelt. 83,93% Slutresultat 17:19 Procent Mandat V 6,9 (+0,7) 3 S 19,0 (+4,2) 8 (+2) MP 5,5 (-0,6) 2 (-1) C 5,9 (-4,0) 2 (-2) L 4,1 (-8,4) 2 (-3) KD 4,5 (+0,6) 2 M 26,6 (+7,3) 11 (+3) SD 21,9 (-0,8) 9 MED 5,1 (+3,0) 2 (+1) ÖVR 0,5 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Klippan följer automatiskt >>
sida 538-04
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 4/7 Klippan Valdelt. 76,27% Slutresultat 11:39 Procent Mandat V 3,1 (-0,4) 1 S 24,0 (-0,4) 9 (-1) MP 1,9 (-0,7) C 5,7 (-1,2) 2 (-1) L 3,0 (-0,2) 1 KD 5,7 (-0,3) 2 (-1) M 16,6 (-0,6) 6 (-1) SD 34,3 (+4,0) 12 (-1) VFK 4,8 (-0,7) 2 ÖVR 0,9 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Kristianstad följer automatiskt >>
sida 538-05
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 5/7 Kristianstad Valdelt. 80,36% Slutresultat 13:22 Procent Mandat V 5,4 (+1,2) 4 (+1) S 25,4 (-0,2) 17 MP 1,6 (-1,1) C 4,5 (-1,5) 3 (-1) L 11,5 (-2,2) 8 (-1) KD 4,9 (+0,3) 3 M 20,6 (+1,2) 14 (+1) SD 24,0 (+0,9) 16 ÖVR 2,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Kävlinge följer automatiskt >>
sida 538-06
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 6/7 Kävlinge Valdelt. 87,96% Slutresultat 15:44 Procent Mandat V 2,3 (+0,3) 1 S 22,9 (-1,8) 11 (-1) MP 3,6 (-0,2) 2 C 6,4 (-0,7) 3 (-1) L 5,5 (-3,2) 3 (-1) KD 3,0 (+0,3) 1 M 32,1 (+0,7) 16 (+1) SD 18,9 (-0,4) 9 (-1) LB 5,3 3 ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Landskrona följer automatiskt >>
sida 538-07
538 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Skåne län 7/7 Landskrona Valdelt. 76,03% Slutresultat 20:46 Procent Mandat V 4,3 (-0,2) 2 S 23,1 (-4,9) 12 (-2) MP 3,2 (+0,1) 2 C 1,8 (-0,4) L 37,8 (+3,5) 20 (+2) KD 1,2 (+0,6) M 7,1 (+0,2) 4 SD 18,5 (-0,8) 10 PNy 2,5 1 ÖVR 0,5 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Höganäs följer automatiskt >>