Sida 539

sida 539-01
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 1/7 Lomma Valdelt. 91,28% Slutresultat 15:49 Procent Mandat V 1,8 (-0,1) S 18,6 (+0,5) 8 MP 3,5 2 C 3,8 (-2,0) 2 (-1) L 6,3 (-2,5) 3 (-1) KD 2,7 (-0,3) 1 M 41,4 (+2,5) 19 (+1) SD 10,1 (+0,4) 5 (+1) FBj 11,6 (+1,6) 5 ÖVR 0,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Lund följer automatiskt >>
sida 539-02
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 2/7 Lund Valdelt. 83,54% Slutresultat 14:04 Procent Mandat V 11,0 (+2,4) 7 (+1) S 24,0 (+3,7) 16 (+3) MP 9,2 (-0,4) 6 C 5,2 (-1,1) 3 (-1) L 17,5 (+4,0) 12 (+3) KD 2,3 (-0,4) 2 M 13,6 (-2,8) 9 (-2) SD 8,7 (-0,8) 6 FöNyL 6,4 (-2,2) 4 (-2) ÖVR 2,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Malmö följer automatiskt >>
sida 539-03
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 3/7 Malmö Valdelt. 73,44% Slutresultat 15:47 Procent Mandat V 13,6 (+2,5) 9 (+2) S 30,7 (-0,4) 20 MP 5,5 (+0,1) 4 (+1) C 3,8 (-0,4) 2 (-1) L 4,9 (-1,1) 3 (-1) KD 2,2 (-0,1) M 19,4 (-1,2) 13 SD 14,9 (-1,4) 10 (-1) ÖVR 5,0 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Osby följer automatiskt >>
sida 539-04
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 4/7 Osby Valdelt. 80,86% Slutresultat 13:14 Procent Mandat V 3,0 (+0,4) 1 S 25,8 (-6,0) 11 (-3) MP 0,9 (-0,7) C 25,1 (+8,6) 11 (+4) L 1,3 (-0,9) KD 5,4 (-0,2) 2 M 12,1 (-2,7) 5 (-1) SD 26,2 (+3,2) 11 (+1) ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Perstorp följer automatiskt >>
sida 539-05
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 5/7 Perstorp Valdelt. 73,07% Slutresultat 18:57 Procent Mandat V 3,9 (+2,4) 1 (+1) S 20,9 (-3,3) 6 (-3) MP 1,7 (-0,5) C 6,9 (-1,6) 2 (-1) L 0,5 (-1,0) KD 2,6 (-0,4) 1 M 8,8 (-1,4) 2 (-2) SD 18,9 5 (-2) ViP 21,7 6 PF 13,7 (-16,1) 4 (-6) ÖVR 0,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Simrishamn följer automatiskt >>
sida 539-06
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 6/7 Simrishamn Valdelt. 83,51% Slutresultat 10:22 Procent Mandat V 5,1 (+1,5) 2 S 23,4 (+0,3) 10 (-1) MP 4,5 (+0,7) 2 C 6,8 (-1,3) 3 (-1) L 5,0 (-1,0) 2 (-1) KD 3,0 (-0,3) 1 (-1) M 26,9 (+1,9) 11 (-1) SD 18,9 (+1,2) 8 ÖstP 3,5 (+0,3) 1 (-1) KLS 2,4 1 ÖVR 0,6 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Sjöbo följer automatiskt >>
sida 539-07
539 SVT Text torsdag 08 jun 2023 Kommunvalen, Skåne län 7/7 Sjöbo Valdelt. 82,36% Slutresultat 18:56 Procent Mandat V 4,1 (+0,6) 2 S 16,6 (+0,3) 7 (-1) MP 2,4 (-0,2) 1 C 6,2 (-2,9) 3 (-2) L 2,7 1 KD 9,5 (+3,0) 4 (+1) M 23,1 (-1,6) 9 (-4) SD 34,6 (+6,8) 14 ÖVR 0,9 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Lomma följer automatiskt >>