Sida 542

sida 542-01
542 SVT Text måndag 02 okt 2023 Kommunvalen, Hallands län 1/6 Hylte Valdelt. 77,07% Slutresultat 09:41 Procent Mandat V 4,4 (+0,6) 2 S 32,1 (-5,9) 13 (-3) MP 1,4 (-0,1) C 14,7 (-1,3) 6 (-1) L 4,0 (-0,6) 2 KD 4,4 (+3,5) 2 (+2) M 10,9 (+1,3) 4 SD 24,1 (+4,2) 10 (+2) Komv 3,9 (-0,6) 2 ÖVR 0,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Halmstad följer automatiskt >>
sida 542-02
542 SVT Text måndag 02 okt 2023 Kommunvalen, Hallands län 2/6 Halmstad Valdelt. 80,8% Slutresultat 09:42 Procent Mandat V 5,9 (+0,1) 4 S 30,6 (-0,5) 22 (-1) MP 3,1 (-0,6) 2 (-1) C 7,1 (-2,6) 5 (-2) L 3,6 (-1,7) 3 (-1) KD 6,8 (+0,5) 5 (+1) M 18,2 (-3,8) 13 (-3) SD 14,9 (+1,2) 11 (+1) HfH 5,8 4 HLP 3,4 2 ÖVR 0,6 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Laholm följer automatiskt >>
sida 542-03
542 SVT Text måndag 02 okt 2023 Kommunvalen, Hallands län 3/6 Laholm Valdelt. 81,41% Slutresultat 09:42 Procent Mandat V 3,7 (+0,4) 1 S 19,4 (-0,5) 8 MP 2,4 (-0,7) 1 C 14,0 (-3,2) 6 (-1) L 4,8 (+0,2) 2 KD 6,3 (+0,8) 3 (+1) M 17,2 (+1,0) 7 SD 19,7 (+2,6) 8 (+1) MED 9,3 (+5,0) 4 (+2) Lap 3,0 (-3,3) 1 (-2) ÖVR 0,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Falkenberg följer automatiskt >>
sida 542-04
542 SVT Text måndag 02 okt 2023 Kommunvalen, Hallands län 4/6 Falkenberg Valdelt. 82,89% Slutresultat 09:45 Procent Mandat V 4,3 3 (+1) S 34,4 (+0,7) 20 (+2) MP 2,8 2 (+1) C 16,0 (-3,6) 10 L 3,2 (-1,7) 2 (-1) KD 4,8 (+0,1) 3 (+1) M 18,3 (+0,9) 11 (+2) SD 16,0 (+3,6) 10 (+4) ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Varberg följer automatiskt >>
sida 542-05
542 SVT Text måndag 02 okt 2023 Kommunvalen, Hallands län 5/6 Varberg Valdelt. 85,47% Slutresultat 09:56 Procent Mandat V 4,6 (-1,0) 3 (-1) S 30,5 (+2,4) 19 (+1) MP 1,9 (-1,1) C 9,2 (-3,9) 6 (-3) L 5,8 (-1,7) 4 (-1) KD 5,5 (-0,2) 3 (-1) M 21,8 (+1,5) 13 SD 13,9 (+1,8) 9 (+1) Tfs 3,2 2 VP 3,0 2 ÖVR 0,6 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Kungsbacka följer automatiskt >>
sida 542-06
542 SVT Text måndag 02 okt 2023 Kommunvalen, Hallands län 6/6 Kungsbacka Valdelt. 88,19% Slutresultat 14:10 Procent Mandat V 3,3 (+0,1) 2 S 19,4 (+3,9) 12 (+3) MP 3,3 (-0,7) 2 C 9,0 (-4,4) 6 (-2) L 6,6 (-2,7) 4 (-2) KD 5,8 (+0,1) 4 M 30,8 (+0,5) 19 SD 16,3 (+1,9) 10 (+1) Kbabo 3,6 (-0,1) 2 ÖVR 1,9 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Hylte följer automatiskt >>