Sida 554

sida 554-01
554 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Värmlands län 1/5 Hagfors Valdelt. 77,31% Slutresultat 17:37 Procent Mandat V 3,3 (-1,7) 1 (-1) S 39,0 (+3,3) 14 (+2) MP 0,6 (-0,3) C 3,8 (-4,6) 1 (-2) L 1,2 (-1,5) KD 0,4 (+0,1) M 2,5 (-0,7) 1 SD 7,4 (+0,1) 3 OR 41,8 (+5,4) 15 (+2) ÖVR 0,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Hammarö följer automatiskt >>
sida 554-02
554 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Värmlands län 2/5 Hammarö Valdelt. 89,3% Slutresultat 14:34 Procent Mandat V 4,6 (-1,3) 1 (-1) S 36,4 (+0,7) 11 MP 5,7 (+0,3) 2 C 5,4 (-1,1) 2 L 6,4 (-1,9) 2 KD 6,2 (-0,8) 2 M 23,3 (+1,3) 7 SD 9,8 (+0,8) 3 SoB 2,1 1 ÖVR 0,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Karlstad följer automatiskt >>
sida 554-03
554 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Värmlands län 3/5 Karlstad Valdelt. 83,06% Slutresultat 10:34 Procent Mandat V 6,7 (-1,9) 4 (-1) S 36,6 (+7,3) 22 (+4) MP 4,5 (-1,2) 3 (-1) C 5,7 (-2,1) 4 (-1) L 5,1 (-0,5) 3 (-1) KD 5,3 (-0,3) 3 M 19,5 (+0,1) 12 SD 12,8 (+2,2) 8 (+1) KDL 3,4 2 ÖVR 0,4 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Kil följer automatiskt >>
sida 554-04
554 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Värmlands län 4/5 Kil Valdelt. 85,58% Slutresultat 08:10 Procent Mandat V 3,8 (-1,8) 2 S 32,8 (-0,4) 14 MP 4,9 (+0,5) 2 C 12,9 (-7,0) 5 (-3) L 3,6 (-1,0) 1 (-1) KD 3,3 (+1,8) 1 (+1) M 18,4 (+3,4) 8 (+2) SD 20,2 (+4,4) 8 (+1) ÖVR 0,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Kristinehamn följer automatiskt >>
sida 554-05
554 SVT Text onsdag 20 dec 2023 Kommunvalen, Värmlands län 5/5 Kristinehamn Valdelt. 82,07% Slutresultat 08:17 Procent Mandat V 7,4 (-0,6) 3 S 33,5 (+6,1) 14 (+3) MP 2,4 (-0,7) 1 C 8,1 (-7,8) 3 (-4) L 11,9 (+0,5) 5 KD 3,4 (+0,2) 1 M 16,6 (-0,4) 7 SD 16,6 (+2,9) 7 (+1) ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460 Hagfors följer automatiskt >>