Sida 630

sida 630-01
630 SVT Text m ndag 27 sep 2021 SVT2 kl 16.05-16.15 1(4) SVT Forum 09:00: Riksdagens frågestund. Statsråden Mikael Damberg (S), Morgan Johansson (S), Hans Dahlgren (S) och Matilda Ernkrans (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 23/9. 10:15: Arbetslösheten i Sverige och buller från vindkraftverk. Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråd svarar på riksdagsledamöternas inlämnade skriftliga frågor. Från 23/9 och 24/9. 11:30: Pressträff Moderaterna presenterar trygghetspaket. DIREKT.Partiledare Ulf Kristersson (M) och partiets ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson (M) presenterar ett trygghetspaket ur Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
sida 630-02
630 SVT Text m ndag 27 sep 2021 SVT2 kl 16.05-16.15 2(4) SVT Forum moderaternas budgetmotion.12:00: Rapport 12:03: Arbetet mot våldsbejakande extremism. Presentationer och diskussioner om det förebyggande arbetet på lokal nivå, stödet till kommunerna och kunskapsförsörjningen. Finns det tillräckliga lagar och används de effektivt? Kan finansieringen kontrolleras? Hur ser det ut internationellt? Med Josefin Bergström, Brå, Amir Rostami och Christofer Edling, Institutet för framtidsstudier, m fl. Arrangör: MSB. Från 26/8.14:15: EU och flyktingfrågan. Talibanernas maktövertagande i Afghanistan har Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
sida 630-03
630 SVT Text m ndag 27 sep 2021 SVT2 kl 16.05-16.15 3(4) SVT Forum lett till oro för en ny flyktingvåg till Europa. Hur ska EU hantera situationen och hur ska man förhålla sig till talibanerna? Kan man komma överens om fördelning av flyktingar inom EU? Medverkande: EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M/EPP), Malin Björk (V/Vänstergruppen) och Evin Incir (S/Soc&Dem). Programledare: Niklas Svensson. Från 14/9.14:40: Rösträttskampen då - och vad händer i dag? Folkrörelserna spelade en stor roll för demokratins utveckling i Sverige. Hur förhåller sig dagens folkrörelser till rösträttsrörelsen i början av 1900-talet? Emma Frans Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
sida 630-04
630 SVT Text m ndag 27 sep 2021 SVT2 kl 16.05-16.15 4(4) SVT Forum modererar ett samtal mellan Lotta Johnsson Fornarve, andre vice talman och Kjell Östberg, professor emeritus. Arrangör: Riksdagsförvaltningen. Från 6/7.15:00: Centerpartiets stämma i Sigtuna. Utdrag ur helgens partistämma, bland annat tal av partiordförande Annie Lööf.16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag. Textat sidan 199 Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700