Sida 645

sida 645-01
645 SVT Text s ndag 26 sep 2021 SVT24 kl 21.00-21.15 1(2) Mötet Bygget av den nya konsthallen Liljevalchs+ har väckt reaktioner. Gert Wingårdh, arkitekten bakom verket, menar själv att det är en av hans mest lyckade byggnader. Eric Norin, arkitekt och vice ordförande i föreningen Arkitekturupproret, kallar det en steril och död betongbunker. Nu möts de i ett samtal om hur framtidens byggnader bör se ut - klassiska eller moderna? Ett möte. Ett ämne. Två personer med vitt skilda åsikter. Vilka är deras bästa argument? Och när de möts ansikte mot ansikte, kan de då förstå varandra lite bättre? Del 4 av 10. (Från 20/9 i SVT1) Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700
sida 645-02
645 SVT Text s ndag 26 sep 2021 SVT24 kl 21.00-21.15 2(2) Mötet Textat sidan 199 Index 600 TV-guide 650 Innehåll 700