Sida 801

sida 801-01
801 SVT Text tisdag 05 dec 2023 UTBILDNINGSRADION 1/2 UR är ett public service-bolag som gör skillnad i människors lärande. Vårt uppdrag är att ta fram utbildnings- och folkbildningsprogram som breddar, förstärker och kompletterar andras utbildnings- insatser. UR har ett särskilt uppdrag att sända på minoritetsspråk och teckenspråk samt att tillgängliggöra program genom syn- och teckenspråkstolkning. I uppdraget ingår även att sända program för personer med olika funktionsvariationer, såsom program för särskolan och på lätt svenska.
sida 801-02
801 SVT Text tisdag 05 dec 2023 UTBILDNINGSRADION 2/2 Programmen från UR används framför allt i skolan och i annan utbildning. Därför finns programmen att se och lyssna på öppet under lång tid på nätet. Du hittar programmen på UR Play, men också på andras plattformar. UR driver dessutom Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. 2(2)