Sida 136

136 SVT Text fredag 12 aug 2022
UTRIKES PUBLICERAD 11 AUGUSTI Franska skogsbränder hotar sprida sig Skogsbränder har återigen blossat upp i Frankrike och de riskerar att sprida sig ytterligare, varnar företrädare för Gironde-regionen. "Omständigheterna är mycket svåra: Vegetationen och marken är extremt torr. Det är en mycket stor risk för nya bränder", säger man i ett uttal- ande. Dessutom väntas höga temperatu- rer, vilket ökar risken ytterligare. I nuläget pågår åtta större bränder. Den mest omfattande pågår utanför Bor- deaux i sydvästra Franrike. Sverige har skickat två flygplan till Frankri- ke som ska bistå i släckningsarbetet.