Sida 150

150 SVT Text onsdag 01 feb 2023
KULTUR PUBLICERAD 1 FEBRUARI Samiska föremål överlåts Världskulturmuseerna överlåter nu for- mellt en samling med samiska föremål till Ajtte, Svenskt fjäll-och same- museum. Det sker vid en ceremoni under Jokkmokks marknad. De 477 föremålen har funnits på Statens museer för världskultur sedan 1980-talet, och jtte lyfte frågan om att få överta äganderätten för samlingen 2020. Överlåtandet blev möjligt eftersom svenska museer sedan 2017 själva får besluta om att lämna över föremål till andra museer inom det allmänna museiväsendet.