Sida 481

481 SVT Text måndag 27 mar 2023
Riksdagsvalet, Stockholms kom 1/6 Valdeltagande 84,04% Slutresultat 18:39 Procent Mandat V 11,7 (-1,4) 4 S 28,1 (+4,3) 9 (+1) MP 10,0 (+2,3) 4 (+1) C 8,5 (-0,6) 3 L 6,9 (-1,0) 3 KD 3,2 (-1,7) 1 M 19,1 (-2,8) 6 (-1) SD 10,7 (+0,8) 4 (+1) ÖVR 1,9 (Jämförelse med 2018 inom parentes)
481 SVT Text måndag 27 mar 2023
Riksdagsvalet, Stockholms län 2/6 Valdeltagande 82,49% Slutresultat 18:57 Procent Mandat V 6,3 (-0,7) 3 S 27,1 (+4,1) 11 (+1) MP 5,1 (+0,4) 3 C 7,4 (-1,2) 3 L 6,0 (-1,0) 3 KD 4,9 (-2,1) 2 (-1) M 24,0 (-2,0) 10 (-1) SD 17,6 (+2,3) 8 (+1) ÖVR 1,7 (Jämförelse med 2018 inom parentes)
481 SVT Text måndag 27 mar 2023
Riksdagsvalet, Uppsala 3/6 Valdeltagande 85,99% Slutresultat 19:16 Procent Mandat V 7,9 (-0,9) 1 S 29,1 (+2,1) 4 MP 6,7 (+1,2) 1 C 7,3 (-2,0) 1 L 5,0 (-1,2) 1 KD 5,9 (-1,0) 1 M 18,3 (-0,7) 2 SD 18,2 (+2,7) 2 ÖVR 1,7 (Jämförelse med 2018 inom parentes)
481 SVT Text måndag 27 mar 2023
Riksdagsvalet, Södermanland 4/6 Valdeltagande 83,52% Slutresultat 17:05 Procent Mandat V 5,2 (-1,4) 1 S 32,9 (+1,5) 4 (+1) MP 4,0 (+0,3) 1 (+1) C 5,9 (-1,5) 1 L 3,6 (-0,8) 0 KD 4,7 (-0,8) 0 (-1) M 19,2 (-1,2) 2 SD 23,0 (+3,7) 2 ÖVR 1,4 (Jämförelse med 2018 inom parentes)
481 SVT Text måndag 27 mar 2023
Riksdagsvalet, Östergötland 5/6 Valdeltagande 85,32% Slutresultat 17:20 Procent Mandat V 5,6 (-1,2) 1 S 30,6 (+1,5) 5 MP 4,6 (+0,4) 1 C 6,5 (-1,9) 1 L 4,4 (-0,9) 1 KD 6,0 (-0,7) 1 M 19,8 (-0,6) 3 SD 21,2 (+3,6) 4 (+1) ÖVR 1,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes)
481 SVT Text måndag 27 mar 2023
Riksdagsvalet, Jönköping 6/6 Valdeltagande 85,28% Slutresultat 12:01 Procent Mandat V 4,0 (-1,0) 1 S 29,1 (+1,3) 4 (+1) MP 3,2 0 (-1) C 7,5 (-2,6) 1 L 3,7 (-0,3) 1 KD 9,3 (-2,6) 1 (-1) M 18,7 (+1,1) 2 SD 23,3 (+4,0) 3 (+1) ÖVR 1,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes)