Sida 499

499 SVT Text fredag 02 jun 2023
Regionvalet, Örebro län Valdeltagande 81,42% Slutresultat 10:29 Procent Mandat V 7,9 (-0,5) 6 S 32,1 (-2,4) 24 (-1) MP 3,0 (-0,7) C 6,4 (-1,2) 5 L 4,7 (-0,8) 3 (-1) KD 6,6 (-1,1) 5 (-1) M 18,5 (+0,3) 14 (+1) SD 14,7 (+2,1) 11 (+2) ÖrP 4,5 (+3,2) 3 ÖVR 1,8 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Regionvalet 486 * Västmanland 500