Sida 517

517 SVT Text fredag 01 dec 2023
Kommunvalen, Stockholms län 1/5 Nynäshamn Valdelt. 77,04% Slutresultat 16:29 Procent Mandat V 5,8 (+0,3) 2 S 28,3 (+3,2) 12 (+2) MP 4,0 (+0,4) 2 C 3,6 (-1,2) 2 L 4,2 (-1,7) 2 KD 4,8 (+1,0) 2 M 22,0 (-1,0) 9 (-1) SD 17,8 (+2,7) 7 (+1) SN 5,8 (-3,6) 2 (-2) PP(N) 2,3 (-1,0) 1 ÖVR 1,4 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
517 SVT Text fredag 01 dec 2023
Kommunvalen, Stockholms län 2/5 Salem Valdelt. 80,79% Slutresultat 18:57 Procent Mandat V 4,7 (+0,1) 2 (+1) S 23,0 (+2,0) 7 MP 1,6 (-1,6) C 7,2 (+1,8) 2 L 4,9 (-2,2) 2 KD 4,6 (+0,1) 1 M 33,1 (-0,2) 11 SD 11,0 (+0,9) 3 R 9,1 (-1,4) 3 ÖVR 0,8 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
517 SVT Text fredag 01 dec 2023
Kommunvalen, Stockholms län 3/5 Sigtuna Valdelt. 70,12% Slutresultat 18:59 Procent Mandat V 6,3 (+0,5) 4 (+1) S 29,0 (+4,3) 18 (+6) MP 3,2 (-0,4) 2 C 3,9 (-1,7) 2 (-1) L 4,3 (-0,9) 3 KD 4,7 (-0,4) 3 M 30,7 (-1,7) 19 (+3) SD 13,8 (+0,9) 8 (+1) SFS 2,5 (-1,4) 2 ÖVR 1,6 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
517 SVT Text fredag 01 dec 2023
Kommunvalen, Stockholms län 4/5 Sollentuna Valdelt. 80,26% Slutresultat 18:17 Procent Mandat V 6,1 (+0,4) 4 S 27,7 (+7,1) 17 (+4) MP 4,3 (-1,3) 3 C 7,2 (+0,5) 5 (+1) L 8,0 (-2,3) 5 (-1) KD 5,4 (-2,2) 3 (-2) M 29,5 (-1,6) 19 SD 8,6 (+0,7) 5 ÖVR 3,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
517 SVT Text fredag 01 dec 2023
Kommunvalen, Stockholms län 5/5 Solna Valdelt. 77,74% Slutresultat 16:53 Procent Mandat V 9,5 (+0,8) 6 S 32,8 (+9,2) 20 (+5) MP 4,5 (-3,0) 3 (-2) C 6,4 (-0,2) 4 L 6,7 (-1,2) 4 (-1) KD 3,4 (-0,5) 2 M 26,8 (-3,3) 17 (-2) SD 8,0 (+0,8) 5 ÖVR 1,9 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460