Sida 555

555 SVT Text söndag 01 okt 2023
Kommunvalen, Värmlands län 1/6 Munkfors Valdelt. 78,87% Slutresultat 14:40 Procent Mandat V 7,0 (+2,9) 2 (+1) S 58,4 (-4,9) 13 (-1) MP 0,9 (+0,6) C 11,2 (-5,2) 2 (-2) L 2,5 (+0,3) 0 KD 1,1 (+0,3) M 2,9 (+0,7) 1 (+1) SD 15,8 (+7,0) 3 (+1) ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
555 SVT Text söndag 01 okt 2023
Kommunvalen, Värmlands län 2/6 Storfors Valdelt. 81,84% Slutresultat 18:15 Procent Mandat V 8,0 (-1,3) 2 (-1) S 32,1 (-13,9) 9 (-3) MP 0,6 (+0,1) C 10,8 (-4,0) 3 (-1) L 0,5 (-0,5) KD 3,4 (+0,4) 1 M 25,7 (+16,3) 7 (+4) SD 17,8 (+7,3) 5 (+2) ÖVR 1,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
555 SVT Text söndag 01 okt 2023
Kommunvalen, Värmlands län 3/6 Sunne Valdelt. 83,54% Slutresultat 08:13 Procent Mandat V 3,6 (+0,1) 1 S 21,4 (-3,7) 9 (-1) MP 2,5 1 C 17,7 (-9,2) 7 (-4) L 6,6 (+0,4) 3 KD 4,4 (+2,3) 2 (+1) M 21,4 (+9,5) 9 (+4) SD 15,0 (+2,5) 6 (+1) HS 7,3 (-1,9) 3 (-1) ÖVR 0,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
555 SVT Text söndag 01 okt 2023
Kommunvalen, Värmlands län 4/6 Säffle Valdelt. 80,9% Slutresultat 09:28 Procent Mandat V 3,2 (+0,7) 1 S 21,5 (-0,9) 9 MP 2,1 (+0,2) 1 (+1) C 25,0 (-5,4) 11 (-2) L 2,2 (+0,1) 1 KD 5,8 (+3,2) 2 (+1) M 14,3 (+3,2) 6 (+1) SD 19,3 (+1,1) 8 (+1) SjvV 5,6 (-3,4) 2 (-2) ÖVR 1,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
555 SVT Text söndag 01 okt 2023
Kommunvalen, Värmlands län 5/6 Torsby Valdelt. 78,78% Slutresultat 19:22 Procent Mandat V 5,0 (-2,5) 2 S 31,2 (-6,1) 10 (-2) MP 1,3 (-0,3) C 10,1 (-5,9) 3 (-2) L 0,7 (-3,6) KD 5,0 (+2,5) 2 (+1) M 17,8 (+2,1) 5 SD 15,1 (+0,3) 5 DO!T 11,4 3 Nvk 2,3 1 ÖVR 0,1 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
555 SVT Text söndag 01 okt 2023
Kommunvalen, Värmlands län 6/6 Årjäng Valdelt. 73,76% Slutresultat 18:50 Procent Mandat V 1,9 (-0,1) S 28,4 (-7,0) 10 (-2) MP 2,8 (+0,6) 1 C 13,4 (-2,2) 5 (-1) L 3,8 (-1,5) 1 (-1) KD 27,4 (+7,8) 10 (+3) M 10,6 (+1,7) 4 (+1) SD 11,7 (+0,9) 4 ÖVR 0,0 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460