Sida 567

567 SVT Text fredag 02 jun 2023
Kommunvalen, Jämtlands län 1/4 Berg Valdelt. 81,15% Slutresultat 18:31 Procent Mandat V 3,7 (-1,6) 1 (-1) S 39,7 (-0,9) 13 MP 0,7 (+0,1) C 11,0 (-6,3) 4 (-1) L 0,6 (-0,3) KD 1,4 (-0,4) M 26,4 (+4,2) 8 (+1) SD 12,9 (+1,8) 4 be 3,5 1 ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
567 SVT Text fredag 02 jun 2023
Kommunvalen, Jämtlands län 2/4 Bräcke Valdelt. 78,54% Slutresultat 16:54 Procent Mandat V 4,6 (+0,1) 1 S 35,8 (+0,8) 10 (-1) MP 0,5 (-1,5) C 22,7 (-13,2) 6 (-6) L 0,2 (-0,2) KD 2,2 (+1,2) 0 M 14,0 (+3,3) 4 (+1) SD 14,2 (+6,1) 4 (+1) JVB 5,6 (+3,3) 2 (+1) ÖVR 0,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
567 SVT Text fredag 02 jun 2023
Kommunvalen, Jämtlands län 3/4 Härjedalen Valdelt. 79,48% Slutresultat 14:30 Procent Mandat V 5,9 (-0,5) 2 S 27,6 (-5,7) 8 (-2) MP 0,9 (+0,2) C 12,3 (-8,4) 4 (-3) L 7,8 (+3,8) 2 (+1) KD 3,1 (+1,1) 1 M 15,0 (+2,2) 5 (+1) SD 12,1 (+7,0) 4 (+2) VOXH 8,6 (+3,9) 3 (+2) Härjp 6,4 2 ÖVR 0,3 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460
567 SVT Text fredag 02 jun 2023
Kommunvalen, Jämtlands län 4/4 Krokom Valdelt. 84,35% Slutresultat 17:19 Procent Mandat V 6,9 (-1,3) 3 S 28,9 (-2,1) 12 (-1) MP 3,5 (+0,9) 1 C 23,2 (-5,4) 10 (-2) L 1,1 (-0,1) KD 4,8 (+1,6) 2 (+1) M 15,7 (+2,9) 7 (+1) SD 12,5 (+3,3) 5 (+1) JVK 3,4 (+0,3) 1 ÖVR 0,2 (Jämförelse med 2018 inom parentes) Index 460