Sida 669

669 SVT Text torsdag 08 dec 2022
SVT2 kl 22.30-22.55 Miisas samiska resa Förlossningen blir utdragen och smärtsam, och en prövning för hela familjen. Miisa har bestämt sig för att bara prata nordsamiska med barnet när det är fött. Till början känns det ovant, men det går bättre, allt eftersom! Tillsammans med Eetu diskuterar hon planer inför framtiden. Kanske ska dom lämna södra Finland och flytta till Enare? Journalisten och influeraren Miisa Nuorgam ägnar ett år åt att lära sig nordsamiska, när en oväntad graviditet vänder upp och ner på allt. Del 8 av 8. (Finland, 2021) (Även i SVT24 11/12) HD.