Sida 714

714 SVT Text lördag 01 apr 2023
SVT TEXT INFORMERAR SVT Texts stjärnmarkeringar SVT Text har förbättrat informationen på indexsidorna 101-105. Med hjälp av stjärnmarkeringar kan du se vilka sidor som har tillkommit i utbudet under de senaste timmarna. I sidhuvudet anger vi vilken tidpunkt stjärnan avser. Tre gånger per dygn ändras hänvisningen enligt nedan. * = efter midnatt, * = efter kl 06, * = efter kl 12 och * = efter kl 18 När den första nyheten skrivs efter någon av tidpunkterna ovan tas de gamla stjärnorna bort, stjärnhänvis- ningen ändras i sidhuvudet och en stjärna läggs intill den nya rubriken.