Val 2022 Valfrågeguiden

Gör SVT:s valkompass

Fortfarande osäker vad du ska rösta på? Gör valtestet för alla tre val!

SVT har valt ämnesområdena utifrån aktualitet i debatten samt undersökningar som redovisar väljarnas viktigaste frågor. Texterna i guiden är partiernas egna formuleringar och svar.