Antalet A-traktorer ökar kraftigt


Sedan oktober 2021 har antalet A-traktorer, även kallade epatraktorer, i Sverige ökat med 66 procent, till cirka 51 100 i oktober 2022.


Lättade regler har gjort det smidigare att bygga om bilarna, vilket har öppnat för nya typer av traktorer.


I den här artikeln kan du utforska den svenska epa-parken: var finns det flest Porschar och vilket län är traktortätast?
Stor ökning av A-traktorer – så många finns där du bor

Fler olyckor i takt med att fler A-traktorer registreras


I takt med att fler A-traktorer registreras har också antalet olyckor och personskador ökat. Enligt en rapport från Transportstyrelsen anmäldes år 2021 fram till och med augusti 200 olyckor där A-traktorer varit inblandade, en ökning med 83 procent sedan 2016 – och då räknas alltså inte de olyckor som skedde resten av året med. Det är flest män (eller pojkar) som skadas i olyckor och majoriteten är under 17 år vilket återspeglar att det främst är ungdomar som använder A-traktor. Många mindre olyckor anmäls dock inte och man kan räkna med ett betydande mörkertal. I år har minst fyra ungdomar avlidit i trafikolyckor där A-traktorer varit inblandade.


Antal anmälda olyckor 2016 till augusti 2021.
Volvo överlägset vanligaste märket


Den absolut vanligaste bilen att bygga en A-traktor av är Volvo. I oktober 2022 fanns det 29 066 stycken registerade, fler än alla de övriga märkena sammanlagt. Kolla hur det ser ut i ditt län i verktyget nedan.


Efter en regeländring 15 juli 2020 blev det lättare att bygga om en bil till A-traktor. Nu får man även bygga om automatväxlade bilar och efter förändringen har antalet A-traktorer ökat kraftigt.

Det här märket är långt ifrån topplistan – men visst är den ombyggda Hummern fin? Den bor i Söderhamn.
Här finns flest Porschar och Land Rovers – sök på ditt favoritmärke


Det byggs A-traktorer av alla möjliga fordon. I verktyget nedan kan du ta reda på hur många som finns av respektive märke i varje län.

Elsa Magnusson med sin Porsche-traktor i Mönsterås.

Använd menyn nedan för att se hur många av a-traktorer av ett bilmärke som finns i respektive län. Porschar är till exempel vanligast i Stockholm. I Kalmar, där Elsa Magnusson på bilden ovan bor, finns det bara två.
Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Martin Hedström/SVT Datajournalistik

Publicerad: 24 oktober 2022


Relaterat


Metod och källor

Sammanställningen bygger på data från Transportstyrelsen och SCB.

I den första delen, som avhandlar antalet A-traktorer per region och utvecklingen år för år använder vi en fil från SCB över antalet epa- och A-traktorer i respektive kommun mellan åren 2016 och 2020 (avställda och påställda fordon, sista december).

För åren 2021 och 2022 använder vi en fil från Transportstyrelsen som beskriver läget i oktober respektive år.

Vi har valt att räkna ut antalet traktorer fördelat på befolkning, till detta har vi använt befolkningsdata från SCB daterat augusti 2022, till samtliga år.


Den andra delen av artikeln, som mer handlar om specifika märken och dess utveckling över tid, bygger på uppgifter från Transportstyrelsen och visar hur A-traktorparken såg ut i oktober 2022.

I de fall då det saknas geografisk tillhörighet i filerna, att kommunen är okänd, har vi valt att filterera bort det urvalet.