Boom för A-traktorer

– här finns de


Sedan 2016 har antalet A-traktorer, även kallade EPA-traktorer, i Sverige ökat med dryga 44 procent, till cirka 36 000 i april 2021.


Lättade regler har gjort det smidigare att bygga om bilarna, vilket har öppnat för nya typer av traktorer.


I den här artikeln kan du utforska den svenska EPA-parken: var finns det flest Porschar och i vilket län är EPA-tätheten högst?Den absolut vanligaste bilen att bygga en A-traktor av är Volvo. Det finns fler Volvo-a-traktorer än alla de övriga märkena sammanlagt och så har det varit de senaste åren, även om skillnaden minskat något. Så här stort har Volvo varit jämfört med övriga märken den sista december mellan 2016 och 2020.


Efter en regeländring 15 juli 2020 blev det lättare att bygga om en bil till A-traktor. Nu får man även bygga om automatväxlade bilar och efter förändringen har antalet A-traktorer ökat kraftigt.

Enligt de senaste siffrorna från Transportstyrelsen har 7 800 A-traktorer registreringsbesiktigas efter att de nya reglerna började gälla.

Diagrammet visar tio-topp A-traktorer som det såg ut 21 april 2021. Siffran inom parantes är förändringen sedan 15 juli 2020.


21 april 2021, källa: Transportstyrelsen


Det här märket är långt ifrån topplistan – men visst är den ombyggda Hummern fin? Den bor i Söderhamn.


Det byggs A-traktorer av alla möjliga fordon. I verktyget nedan kan du ta reda på hur många som finns av respektive märke i varje kommun och hur antalet har förändrats från år till år.

Elsa Magnusson med sin Porsche-traktor i Mönsterås.

Om du till exempel klickar på P och sedan på PORSCHE så kan du se att antalet Porsche-epor har ökat från sex till 65 mellan 2016 och 2020. Du kommer också att upptäcka att det finns nio stycken i Piteå och bara två i Danderyd. Under listan finns en karta som färgas efter hur många av ditt valda märke som finns i varje kommun (observera att färgskalan är olika för varje märke, ju mörkare röd desto fler av det märket finns i kommunen).
Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Martin Hedström/SVT Datajournalistik

Publicerad: 20 maj 2021


Metod och källor

Sammanställningen bygger på data från Transportstyrelsen och SCB.

I den första delen, som avhandlar antalet A-traktorer per region och utvecklingen år för år använder vi en fil från SCB över antalet EPA- och A-traktorer i respektive kommun mellan åren 2016 och 2020 (avställda och påställda fordon, sista december).

Vi använder också en fil över antalet registrerade EPA- och A-traktorer från Transportstyrelsen till och med 19 april 2021 för att få ett så aktuellt antal som möjligt.

Vi har valt att räkna ut antalet traktorer fördelat på befolkning, till detta har vi använt befolkningsdata från SCB från 30 september 2020, till samtliga år.


Diagrammet över hur många Volvo-a-traktorer det finns bygger på data från SCB och gäller till och med sista december 2020.


Diagrammet över de tio vanligaste A-traktorerna bygger på uppgifter från Transportstyrelsen och visar hur A-traktorparken såg ut 21 april 2021.

I den andra delen av artikeln, som mer handlar om specifika märken och dess utveckling över tid används enbart en datafil från SCB som visar på antal av respektive märke i samtliga kommuner mellan åren 2016 och 2020 (avställda och påställda fordon, sista december).

I de fall då det saknas geografisk tillhörighet i filerna, att kommunen är okänd, så har vi valt att filterera bort det urvalet.