Corona - de senaste tio veckorna


I den här artikeln tittar vi på hur utvecklingen av dödsfall och sjukdomsfall har sett ut dels under hela pandemin, men framförallt med fokus på de senaste tio veckorna.

Daglig uppdatering av statistik, med kommentarer från den 11 januari


Statistiken uppdateras dagligen, men kommentarerna skrevs den 11 januari.


Nyheter den 11 januari, fler länder i jämförelsen


  • Europa: Tyskland, Lettland, Litauen, Estland

  • Sydamerika: Brasilien, Argentina, Colombia, Chile

  • Nordamerika: USA, Mexiko, Kanada

  • Delstater i USA: Florida, Kalifornien, New York, New Jersey

I slutet av artikeln finns en utforska själv del där du kan själv välja vilka länder du vill titta på. Klicka på knappen om du vill hoppa dit direkt.


Siffrorna över dödsfall och sjukdomsfall är ett sju dagars rullande medelvärde - läs mer om det i metodavsnittet.

Så läser du grafen: Överst, ovanför grafen kan du se när i tiden vi är. Dels datum men också hur många veckor sedan det handlar om. -24 betyder alltså 24 veckor sedan. Till vänster ser du också siffror, +14 betyder till exempel 14 dödsfall per miljon invånare och dag.


DödsfallAntalHela periodenDödsfallAntalHela perioden
Välj land

Hela perioden - dödsfall


Italien, Frankrike och Sverige

I början av våren möttes Frankrike, Italien och Sverige av en första våg av corona. Dödstalen var höga, uppåt fjorton per miljon invånare och dag för Frankrike och Italien när det var som högst. Sverige hade en något lägre topp med runt tio döda per miljon invånare och dag.

Efter en betydligt lugnare sommar började dödsfallen återigen öka i början av oktober för Frankrike och Italien. I Sverige kan man se en ökning från början av november.

Sverige ser ut att ligga på ungefär samma nivå under våren.


10 senaste veckorna - dödsfall


Italien, Frankrike och Sverige

Nu tittar vi istället bara på de tio senaste veckorna.

Eftersom Folkhälsomyndigheten bara har uppdaterat Sveriges siffor på helgfria vardagar, tisdag till fredag, så blir kurvan hackig och det är svårare att se trenderna.

Italien och Frankrike ser ut att ha passerat sin topp, även om nedången för länderna ser ut att gå långsamt.


10 senaste veckor - sjukdomsfall


Italien, Frankrike och Sverige

Här tittar vi istället på konstaterade sjukdomsfall. De här siffrorna påverkas till väldigt stor del av hur mycket man testar - det är viktigt att komma ihåg.

Jämfört med dödsfallen (grafen innan) ser vi att Italien och Frankrikes siffror tydligt har börjat gå ner.


Hela perioden - dödsfall


Belgien, Storbritannien och Sverige

Nu tittar vi återigen på dödsfall under hela perioden, men vi har bytt länder.

Vi ser att Belgien har haft två tydliga toppar, en under våren 2020 och en under hösten.

Dödsfallen i Sverige och Storbritannien har ökat sen hösten 2020.


10 senaste veckorna - dödsfall


Belgien, Storbritannien och Sverige

Tittar vi bara på de senaste tio veckorna ser vi tydlig ökning i Storbritannien. Det är svårt att avgöra gällande Sverige, om kurvan är på väg upp eller ner då kurvan är så hacking.


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Belgien, Storbritannien och Sverige

Tittar vi på sjukdomsfallen ser vi att Belgien har passerat en hög topp och att de konstaterade sjukdomsfallen nu är låga.

Storbritanniens fall ser ut vara på väg upp, men man ser en möjlig platå nu i början av januari 2021.


Hela perioden - dödsfall


Danmark, Norge, Finland och Sverige

Nu tittar vi på våra grannländer. Sverige hade en mycket kraftigare våg än de andra under våren och ser ut att vara i en ny nu.

Danmark hade också en tydlig ökning i slutet av 2020, större än vad landet hade i under våren.


10 senaste veckorna - dödsfall


Danmark, Norge, Finland och Sverige

Vi ser ingen tendens till något stort utbrott i Norge eller Finland.

Danmark är inne i en andra våg, men dödsfallen ser inte ut att öka längre.

Sverige har drabbats hårdast, högst antal dödsfall per dag och vågen såg ut att börja växa fram ungefär fem veckor före Danmarks.


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Danmark, Norge, Finland och Sverige

Danmarks sjukdomsfall ser ut att vara på väg neråt.


Hela perioden - dödsfall


Tjeckien och Tyskland

Nu hoppas vi att du har lärt dig tolka graferna själv - läs rubrikerna för kommande grafer noga så du vet vad det är du tittar på - och missa inte utforska själv-delen i slutet av artikeln.


10 senaste veckor - dödsfall


Tjeckien och Tyskland


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Tjeckien och Tyskland


Hela perioden - dödsfall


Spanien, Nederländerna, Tyskland och Sverige


10 senaste veckorna - dödsfall


Spanien, Nederländerna och Sverige


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Spanien, Nederländerna och Sverige


Hela perioden - dödsfall


Österrike, Ungern, Schweiz och Sverige

Lägg märke till att Ungern och Österrike hade en betydligt mindre topp i våras men drabbas nu hårdare.


10 senaste veckorna - dödsfall


Österrike, Ungern, Schweiz och Sverige


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Österrike, Ungern, Schweiz och Sverige


Hela perioden - dödsfall


Portugal, Polen, Rumänien och Sverige


10 senaste veckorna - dödsfall


Portugal, Polen och Rumänien


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Portugal, Polen, Rumänien och Sverige


Hela perioden - dödsfall


Slovenien, Kroatien och Slovakien


10 senaste veckor - dödsfall


Slovenien, Kroatien och Slovakien


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Slovenien, Kroatien och Slovakien


Hela perioden - dödsfall


Estland, Lettland och Litauen


10 senaste veckor - dödsfall


Estland, Lettland och Litauen


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Estland, Lettland och Litauen

SydamerikaHela perioden - dödsfall


Brasilien och Colombia


10 senaste veckor - dödsfall


Brasilien och Colombia


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Brasilien och Colombia


Hela perioden - dödsfall


Argentina och Chile


10 senaste veckor - dödsfall


Argentina och Chile


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Argentina och Chile

NordamerikaHela perioden - dödsfall


USA, Mexiko och Kanada


10 senaste veckor - dödsfall


USA, Mexiko och Kanada


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


USA, Mexiko och Kanada

Delstater i USAHela perioden - dödsfall


Massachusetts, New York och New Jersey


10 senaste veckor - dödsfall


Massachusetts, New York och New Jersey


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Massachusetts, New York och New Jersey


Hela perioden - dödsfall


Kalifornien, Texas och Florida


10 senaste veckor - dödsfall


Kalifornien, Texas och Florida


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Kalifornien, Texas och Florida


Utforska materialet

Tryck på knapparna för att ändra vad du ser i grafen och välj länder i listan under diagrammet.

DödsfallAntalHela periodenDödsfallAntalHela perioden
Välj land

Hur lång var då den första vågen i Sverige och andra europeiska länder? Klicka på bilden nedan för att komma till vår visualisering av just det.

Källa och metod

Statistik från Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering

Kurvorna bygger på ett rullande sju dagars medelvärde.

För varje datum gör vi ett medelvärde av antalet dödsfall på aktuellt datum och de sex föregående dagarna.


Visa

Uppdateringar - logg

2021-01-11: Nya kommentarer till siffrorna skrivna.

20 november 2020: Sverige dödsfall har ökat till ungefär 3,5 dödsfall per miljon invånare. Uppdaterat texten med denna information. Ny sektion med jämförelse med Finland, Norge, Danmark. La till Schweiz.


Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 november 2020

Uppdaterad: 11 januari 2021