Corona - de senaste tio veckorna


I oktober började corona spridas med ny kraft i Europa, efter en relativt lugn sommar. I den här artikeln ska vi titta på hur utvecklingen av dödsfall och sjukdomsfall har sett ut dels under hela pandemin, men framförallt med fokus på de senaste tio veckorna. Vilka länder är redan i en andra våg? Och vilka är på väg dit?

Uppdatering, 20 november


Artikeln är uppdaterad med nya siffror som släpptes den 20 november. Sveriges dödsfall har ökat till ungefär 3,5 dödsfall per miljon invånare. Vi har även lagt till en ny sektion med Finland, Norge, Danmark och Sverige.

I slutet av artikeln finns en utforska själv del där du kan själv välja vilka länder du vill titta på. Klicka på knappen om du vill hoppa dit direkt.


Siffrorna över dödsfall och sjukdomsfall är ett sju dagars rullande medelvärde - läs mer om det i metodavsnittet.

Så läser du grafen: Överst, ovanför grafen kan du se när i tiden vi är. Dels datum men också hur många veckor sedan det handlar om. -24 betyder alltså 24 veckor sedan. Till vänster ser du också siffror, +14 betyder till exempel 14 dödsfall per miljon invånare och dag.


DödsfallAntalHela periodenDödsfallAntalHela perioden
Välj land

Hela perioden - dödsfall


Italien, Frankrike och Sverige

I början av våren möttes Frankrike, Italien och Sverige av en första våg av corona. Dödstalen var höga, uppåt fjorton per miljon invånare och dag för Frankrike och Italien när det var som högst. Sverige hade en något lägre topp med runt tio döda per miljon invånare och dag.

Efter en betydligt lugnare sommar började dödsfallen återigen öka i början av oktober för Frankrike och Italien. I Sverige kan man se en ökning från början av november, men vi är än så länge en bra bit ifrån de siffror vi hade i våras.


10 senaste veckorna - dödsfall


Italien, Frankrike och Sverige

Nu tittar vi istället bara på de tio senaste veckorna. Här blir Sveriges pågående uppgång tydligare.

Uppdatering 20 november


Sverige har haft en kraftig ökning av antalet dödsfall de senaste två veckorna. Lutningen liknar den i Italien och Frankrike.


10 senaste veckor - sjukdomsfall


Italien, Frankrike och Sverige

Här tittar vi istället på konstaterade sjukdomsfall. De här siffrorna påverkas till väldigt stor del av hur mycket man testar - det är viktigt att komma ihåg. Sverige ser ut att vara mitt i en ökning av konstaterade fall, möjligtvis med en början till nedgång just nu. Frankrikes konstaterade fall har sjunkit drastiskt de senaste två veckorna.


Hela perioden - dödsfall


Belgien, Storbritannien och Sverige

Nu tittar vi återigen på dödsfall under hela perioden, men vi har bytt länder.

Vi ser att Belgien hade en hög topp under våren och att landet har en kraftig ökning igen nu under hösten, med början till en nedgång den senaste veckan. Storbritannien ökar, men det ser inte ut att öka lika snabbt som det gjorde i våras.


10 senaste veckorna - dödsfall


Belgien, Storbritannien och Sverige

Tittar vi bara på de senaste tio veckorna så ser vi tydligare den långsammare ökningen i Storbritannien jämfört med Belgien.


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Belgien, Storbritannien och Sverige

Tittar vi på sjukdomsfallen ser vi att Belgien har passerat en hög topp och att de konstaterade sjukdomsfallen är på väg ner - men kom ihåg vad vi sa om att testningen påverkar de här siffrorna.


Hela perioden - dödsfall


Danmark, Norge, Finland och Sverige

Nu tittar vi på våra grannländer. Sverige hade en mycket kraftigare våg under våren och ser ut att vara på väg in i en ny nu. Den tendensen ser vi ännu inte hos våra grannländer.


10 senaste veckorna - dödsfall


Danmark, Norge, Finland och Sverige

Vi ser ännu ingen kraftig ökning hos våra nordiska grannländer de senaste tio veckorna.


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Danmark, Norge, Finland och Sverige

Hos Norge och Danmark ser vi en viss ökning av diagnostiserade fall, men ökningen ser ut att ha planat ut de senaste veckorna.


Hela perioden - dödsfall


Spanien, Nederländerna och Sverige

Återigen tillbaka till utgångsläget med dödsfall över hela perioden. Vi har valt att ha med Spaniens kurva trots att den ser väldigt konstig och ojämn ut. Det har att göra med hur och när de har rapporterat in sina dödsfall. Men man kan ändå se deras trend.

Nu hoppas vi att du har lärt dig tolka graferna själv - läs rubrikerna för kommande grafer noga så du vet vad det är du tittar på - och missa inte utforska själv-delen i slutet av artikeln.


10 senaste veckorna - dödsfall


Spanien, Nederländerna och Sverige


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Spanien, Nederländerna och Sverige


Hela perioden - dödsfall


Österrike, Ungern, Schweiz och Sverige

Lägg märke till att Ungern och Österrike hade en betydligt mindre topp i våras men drabbas nu hårdare.


10 senaste veckorna - dödsfall


Österrike, Ungern, Schweiz och Sverige


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Österrike, Ungern, Schweiz och Sverige


Hela perioden - dödsfall


Portugal, Polen, Rumänien och Sverige


10 senaste veckorna - dödsfall


Portugal, Polen och Rumänien


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Portugal, Polen, Rumänien och Sverige


Hela perioden - dödsfall


Slovenien, Kroatien, Slovakien och Tjeckien


10 senaste veckor - dödsfall


Slovenien, Kroatien, Slovakien, Tjeckien och Sverige


10 senaste veckorna - sjukdomsfall


Slovenien, Kroatien, Slovakien, Tjeckien och Sverige


Utforska materialet

Tryck på knapparna för att ändra vad du ser i grafen och välj länder i listan under diagrammet.

DödsfallAntalHela periodenDödsfallAntalHela perioden
Välj land

Hur lång var då den första vågen i Sverige och andra europeiska länder? Klicka på bilden nedan för att komma till vår visualisering av just det.

Källa och metod

Statistik från Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering

Kurvorna bygger på ett rullande sju dagars medelvärde.

För varje datum gör vi ett medelvärde av antalet dödsfall på aktuellt datum och de sex föregående dagarna.


Visa

Uppdateringar - logg

20 november 2020


Sverige dödsfall har ökat till ungefär 3,5 dödsfall per miljon invånare. Uppdaterat texten med denna information. Ny sektion med jämförelse med Finland, Norge, Danmark. La till Schweiz.


Visa

Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 november 2020

Uppdaterad: 20 november 2020