Corona - så ser det ut i din kommun

Här sammanställer vi corona-statistik per kommun. Siffrorna för antalet nya konstaterade sjukdomsfall kommer från Folkhälsomyndigheten och släpps en gång i veckan, på torsdagar. Siffror över dödsfall kommer från Socialstyrelsen och uppdateras löpande vid ny information från dem.


Statistik uppdaterad den 17:e juni


Nästa uppdatering förväntas den 24:e juni när Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen rapporterar nya siffror för kommunerna.


Artikeln består av två delar, en med statistik och en med en karta. I den första väljer du en kommun som du vill veta mer om. I delen med kartan ser du siffror för alla kommuner. När du väljer en kommun i en av delarna så syns den i den andra också.

Observera att Folkhälsomyndigheten endast redovisar siffror för kommuner som har fler än 15 nya sjukdomsfall.

Statistik per kommun

Visa grannkommun:

Mönsterås

Konstaterade fall de senaste veckorna per 100 000 invånare

Kommunen hade 30 nya konstaterade fall per 100 000 invånare under vecka 23 eller (4) totalt. Jämfört med veckan innan så är det 0,3 gånger så många nya fall. Sammanlagt under tre senaste veckorna har kommunen haft 181 konstaterade fall per 100 000 invånare.

Nya fall under veckan Jämförelse veckan innan Antal fall sammanlagt de tre senaste veckorna per 100 000 invånare

Varför fall per 100 000 invånare och vecka och hur det räknas ut

Det kan tyckas konstigt att använda måttet per 100 000 invånare när de flesta kommuner har betydligt färre invånare än så, men vi gör det för att kunna jämföra kommunerna med varandra utan att behöva använda decimaler.
Så här räknar vi:
Kommunen hade 4 fall totalt vecka 23 enligt Folkhälsomyndigheten. Det bodde 13 279 personer i kommunen november år 2020 enligt SCB . Antal fall per invånare i kommunen blir alltså = 4 / 13 279 ≈ 0,000301 . Eftersom det är krångligt att hålla koll på så många decimaler är det lättare att titta på ett större tal. Om man vill veta hur många fall det är per 100 000 invånare räknar man såhär 0,000301 * 100 000 ≈ 30 . Vill man istället veta hur många fall det är per 10 000 invånare tar man bort den sista siffran ≈ 3,0.

Avlidna i covid-19

Bygger på uppgifter från Socialstyrelsen fram till den 13 juni 2021 .
Totalt 23 inrapporterade dödsfall i kommunen.
Så här fördelar sig dödsfallen mellan de utan stöd, de med hemtjänst och de som bor i särskilt boende. Särskilt boende är det framförallt äldre som har:
Ej stöd
65%
Särskilt boende
35%
*Socialstyrelsen särredovisar inte dödsfallen på hemtjänst eller särskilt boende om de är färre än 4 stycken. Så i vissa fall kan fördelningen ovan gällande andel siffran för dödsfall utan stöd vara något högre än vad den verkligen är.

Kartan

Varje prick är en kommun och ju större prick desto fler fall per 100 000 invånare.
  •   antalet fall i kommunen är minst 1,5 gånger fler än veckan innan
  •   antalet fall är ungefär samma som veckan innan.
  •    antalet fall är mindre än 90% av vad det var veckan innan
Den svarta bakgrunden till prickarna   visar det sammanlagda antalet fall de senaste tre veckorna.
Vecka 5-per 100 000 invånare
Välj karttyp
Välj vecka
Visa grannkommun:

Vaccination i Mönsterås

I Mönsterås har 58,3% av invånarna påbörjat vaccinering mot covid-19. Andelen som är färdigvaccinerade är 38,6%.
Påbörjad
56,5% Sverige 58,8% Regionen 58,3% 58,3%mindre än mindre ängenomsnittet i regionen genomsnittet i regionen−0,5 −0,5
Färdig
32,6% Sverige 38,5% Regionen 38,6% 38,6%mer än mer ängenomsnittet i regionen genomsnittet i regionen+0,1 +0,1

Kommunerna inom region Kalmar har påbörjat vaccinering av 58,8% av invånarna i genomsnitt. Kommunen har påbörjat vaccinering av en mindre andel av invånarna än genomsnittet inom regionen, skillnaden är −0,5 procentenheter.

Vaccinationssiffror uppdaterade 2021-06-17.

Kartan har två lägen: Vanlig, där kommunens mittpunkt visas upp som en prick, och Utjämnad, där vi flyttat om prickarna i ett rutnät så de inte täcker över varandra.


Källa och metod

Bekräftade fall


Folkhälsomyndigheten - Bekräftade fall i Sverige covid-19

Dödsfall


Socialstyrelsen - Statistik över antal avlidna i covid-19

Utjämnad karta


Målet är att få en kompakt karta, men som i möjligaste mån behåller geografiska egenskaper. Kommunerna är placerade i ett hexagonalt rutnät, där angränsande kommuner har placerats brevid varandra i den mån det går.

Visa

SVT Datajournalistik

Oskar Nyqvist

Publicerad: 26 november 2020

uppdaterad: 4 februari 2021