Corona - så ser det ut i din kommun

Den här artikeln uppdateras inte längre, den sista uppdateringen skedde den 25 mars 2022.

Här kan du se antal bekräftade fall och här kan du se siffror över vaccinerade i din kommun.

Här sammanställer vi corona-statistik per kommun. Siffrorna för antalet nya konstaterade sjukdomsfall kommer från Folkhälsomyndigheten och släpps en gång i veckan, på torsdagar. Siffror över dödsfall kommer från Socialstyrelsen och uppdateras löpande vid ny information från dem.


Senast uppdaterad


Antalet bekräftade fall är till och med


-

Dödsfall är till och med


-

Vaccinationsstatistik är från


-


Artikeln består av två delar, en med statistik och en med en karta. I den första väljer du en kommun som du vill veta mer om. I delen med kartan ser du siffror för alla kommuner. När du väljer en kommun i en av delarna så syns den i den andra också.

Observera att Folkhälsomyndigheten endast redovisar siffror för kommuner som har fler än 15 nya sjukdomsfall.

Statistik per kommun


Kartan har två lägen: Vanlig, där kommunens mittpunkt visas upp som en prick, och Utjämnad, där vi flyttat om prickarna i ett rutnät så de inte täcker över varandra.


Källa och metod

Bekräftade fall


Folkhälsomyndigheten - Bekräftade fall i Sverige covid-19

Dödsfall


Socialstyrelsen - Statistik över antal avlidna i covid-19

Utjämnad karta


Målet är att få en kompakt karta, men som i möjligaste mån behåller geografiska egenskaper. Kommunerna är placerade i ett hexagonalt rutnät, där angränsande kommuner har placerats brevid varandra i den mån det går.

Vaccinationer


Folkhälsomyndigheten - Statistik för vaccination mot covid-19


Visa

SVT Datajournalistik

Oskar Nyqvist

Publicerad: 26 november 2020

uppdaterad: 4 februari 2021