Förtroendet för politiker sjunker

Hur har förtroendet för svenska politiker sett ut de senaste årtiondena? Och hur skiljer det sig beroende på vilket parti man röstar på? Välj parti för att se om väljarna litar på politiker eller inte.

Se alla Valu-visualiseringar här

I tidigare EU-vallokalsundersökningar har förtroendet för svenska politiker ökat för varje år. Men i år vänder det. Totalt sett sjunker förtroendet med åtta procentenheter. Hos Moderaternas och Kristdemokraternas väljare sjunker förtroendet allra mest med 29 procentenheter.

Bland socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har politikerförtroendet ökat med mellan sju och åtta procent.

Sverigedemokraternas väljare följer samma kurva som snittet, men ligger stadigt knappa 40 procentenheter under genomsnittet.

Välj ett parti, eller flera, för att se hur stort förtroende deras väljarna säger sig ha för politikerna. Du kan också välja att se resultatet för alla som svarat med alternativet ”Alla”.

Alla siffror viktades om mot det preliminära valresultatet den 27 maj

Om visualiseringen

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan: ”Allmänt sett, hur stort förtroende har Du för svenska politiker?”. Vi redovisar andelen som säger sig ha "mycket stort" eller "ganska stort" förtroende för politiker.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna för 2014 och 2019 här.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 maj 2019