Valu 2019

Här publicerar vi interaktiva visualiseringar av SVT:s vallokalsundersökningar löpande under valkvällen den 26 maj. Tryck på en bild för att komma till artikeln.


Vill väljarna helst att Sverige stannar i EU eller hade de föredragit en "Swexit"? Och hur ser stödet ut för ett "Europas förenta stater"?Långt ifrån alla vet vad de ska rösta på i god tid innan valet. Här kan du se hur stor andel av varje partis väljare som bestämde sig under den sista veckan.Hur har väljarna rört sig mellan partierna från riksdagsvalet 2018 till EU-valet 2019? Klicka på ett parti och se var vilka partiers väljare som röstat olika i de två valen.Hur placerar sig väljarna själva på den så kallade vänster-högerskalan? Välj ett parti för att se hur det förändrats sedan valet 2009.


Hur har förtroendet för svenska politiker sett ut de senaste årtiondena? Och hur skiljer det sig beroende på vilket parti man röstar på?Det politiska landskapet har skiftat sedan det senaste valet. Här kan du själv utforska vilka partier som lockat förstagångsväljarna, kvinnorna, arbetarna och företagarna.


Vilka frågor har påverkat väljarna mest i valet av parti? Här jämför vi de ämnen som haft störst betydelse i de tre senaste valen. Tryck på ett årtal för att se förändringen.
SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 maj 2019