Så tycker väljarna om EU

Hur stort stöd har EU, ”Swexit” eller ett ”Europas förenta stater”? Undersök själv och se vad partiernas väljare tycker.

I grafen ovan kan du se fördelningen av väljarnas åsikter från mer positiv till mer negativ. Välj fråga och filtrera sedan på vilket parti som väljarna röstat på och vilket år frågan ställdes.

Se alla Valu-visualiseringar här

Starkare stöd för EU bland väljarna

Stödet för Sveriges medlemskap i EU ökar jämfört med förra EU-valet. Ökningen gäller oavsett partitillhörighet, visar Vallokalsundersökningen.

Även bland Sverigedemokraternas väljare ökar stödet för Sveriges EU-medlemskap. Men Sverigedemokraterna är fortfarande det enda parti där fler väljare vill lämna än stanna.

Stödet för en utveckling mot en Europeisk förbundsstat är fortsatt svagt bland väljarna.

Alla siffror viktades om mot det preliminära valresultatet den 27 maj

Om visualiseringen

Frågorna som ställdes var ”Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?”, ”Tycker du att Sverige ska gå ut ur EU eller förbli medlem i EU?” och ”Tycker du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater?”.

Välj ett parti, eller flera, för att se fördelningen av svar bland partiets väljare. Du kan också välja att se resultatet för alla som svarat med alternativet "Alla".

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna för 2014 och 2019 här.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 maj 2019


Uppdaterad: 27 maj 2019