Väljarnas viktigaste frågor

Vilka frågor har påverkat väljarna mest i valet av parti? Här jämför vi de ämnen som haft störst betydelse i de tre senaste valen. Tryck på ett årtal för att se förändringen.

Se alla Valu-visualiseringar här

Brottsbekämpning, demokrati och jämställdhet är viktigare frågor nu än för fem år sen. Brottsbekämpning är den fråga som ökat mest sedan EU-valet 2014 med 8,3 procentenheter.

Sysselsättning, ekonomin och sociala välfärden anses mindre viktiga 2019 än de var 2014. Den fråga som har tappat mest är sysselsättning, som rasat från plats fem till plats tolv.

I grafiken ovan kan du jämföra hur frågans vikt har ändrats jämfört med valen år 2019, 2014 och 2009. Observera att de ämnen som hamnar bland topp åtta skiljer sig mellan de olika valen. I några fall har ämnet inte funnits med i tidigare undersökningar.

Alla siffror viktades om mot det preliminära valresultatet den 27 maj

Om visualiseringen

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan ”Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av parti idag i Europaparlamentsvalet?” Vi redovisar här andelen som angett att frågan har ”Mycket stor betydelse”. De övriga svarsalternativen var ”Ganska stor betydelse”, ”Varken stor eller liten betydelse”, ”Ganska liten betydelse” och ”Mycket liten betydelse”.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna för 2014 och 2019 här.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 maj 2019.

Uppdaterad: 27 maj 2019.