Höger eller vänster? Så tycker väljarna

Hur placerar sig väljarna själva på den så kallade vänster-högerskalan? Välj ett parti för att se hur det förändrats sedan valet 2009.

Se alla Valu-visualiseringar här

Över lag så ökar den högra delen av skalan på bekostnad av den vänstra, men Centerpartiet sticker ut. Andelen centerpartister med hjärtat åt vänster har ökat kraftigt sedan valet 2014 och utgör nu 18 procent av partiets väljare.

Välj parti för att se hur väljarna har placerat sig på höger-vänsterskalan under de tre senaste EU-valen.

Alla siffror viktades om mot det preliminära valresultatet den 27 maj

Om visualiseringen

Väljarna fick svara på frågan: ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle Du placera in Dig själv?" Alternativen är sedan: ”Klart till vänster”, ”Något till vänster”, ”Varken till vänster eller höger”, ”Något till höger” och ”Klart till höger”.

I grafiken ovan har vi slagit ihop de två olika alternativen till vänster i en kategori och alternativen till höger i en kategori.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna för 2014 och 2019 här.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 maj 2019


Uppdaterad: 27 maj 2019