Fler bestämde sig under sista veckan

Långt ifrån alla vet vad de ska rösta på i god tid innan valet. Här kan du se hur stor andel av varje partis väljare som bestämde sig under den sista veckan.

Se alla Valu-visualiseringar här

Det är inte alltid så lätt att veta vilket parti man ska rösta på. Av moderaternas väljare var det 54 procent som bestämde sig under sista veckan, en ökning med 20 procentenheter från eu-valet 2014. Välj vilket valår du vill titta närmare på och se hur stor andel av väljarna som bestämde sig under sista veckan.

Alla siffror viktades om mot det preliminära valresultatet den 27 maj

Om visualiseringen

Frågan som ställdes var ”När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i Europaparlamentsvalet?” Grafiken ovan visar hur stor andel som svarat ”Idag” eller ”Under senaste veckan”. De svarsalternativ som inte redovisas här var ”Tidigare under valrörelsen” samt ”Visste sedan länge hur jag skulle rösta”.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna för 2014 och 2019 här.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik

Publicerad: 26 maj 2019


Uppdaterad: 27 maj 2019