Väljarnas partisympatier under coronapandemin

Vi har tittat på hur väljarstöd och väljarströmmar har förändrats i relation till hur stort trycket var på internsivvården under olika perioder av pandemin. 

V 9,5% +0,7%S 27,6% +1,2%MP 4,5% −0,0%C 8,4% −0,4%L 2,9% −0,6%M 22,6% +4,6%KD 4,2% −6,5%SD 18,7% +0,9%Kort om grafiken

Den här grafen visar resultatet från SVT/Novus Väljarbarometer. Frågan som ställts en gång i månaden är alltid “Vad skulle du rösta på om det var val i dag?“. Alla riksdagspartier har en stapel för varje månad. Den tidsperiod vi diskuterar markeras med partifärgerna, övriga perioder är gråa.

Under partiernas staplar står det hur många procent som uppgav att de skulle rösta på dem i den senaste undersökningen. Siffran under den är skillnaden mellan den första och sista undersökningen i den aktuella perioden.


Politik under 2019


Januari till och med december år 2019


Vi spolar tillbaka tiden till innan viruset upptäckts. Under 2019 hade stödet för Socialdemokraterna en nedåtgående trend. Under den sista mätningen för 2019 låg stödet på 23,7 procent.

Vid samma tidpunkt var Sverigedemokraterna största parti i mätningen med ett stöd på 24 procent.

Kristdemokraternas stöd minskade med 1,3 procentenheter under perioden.


Corona i början av år 2020


Januari till och med maj år 2020


Den nya grafen under opinionsgraferna visar antalet patienter som vårdas med covid i intensivvården.

Utbrottet på marknaden i Wuhan, Kina, växer till en epidemi och slutligen en pandemi när viruset sprider sig över världen.

Sverige ser sitt första bekräftade fall 31 januari. Samma dag håller också regeringen sin första pressträff om coronaviruset tillsammans med generaldirektörerna för Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Då bedömer Folkhälsomyndigheten ett utbrott i Europa och Sverige som osannolikt.

Idén om att viruset inte kommer att sprida sig i Europa grusas under sportlovsveckorna.

Antalet fall som intensivvårdas ökar snabbt. Den första tillgängliga statistiken är från i början av april, då 339 personer redan intensivvårdades. I slutet av april nås kulmen av den första vågen. Men antalet patienter som intensivvårdas är fortfarande högt i början av sommaren.


Politik i början av år 2020


Januari till och med maj år 2020


I takt med att smittan får fäste i Sverige ökar också stödet för det största av regeringspartierna, Socialdemokraterna.

I mätningarna under perioden ökar det med totalt 6,4 procentenheter i Novus väljarbarometer. Stödet är nu det högsta sedan slutet av 2018.

Störst tapp under den här perioden gör Sverigedemokraterna som minskar med 4,2 procentenheter.

Det enda parti förutom Socialdemokraterna som går framåt är Moderaterna som i slutet på perioden åter är Sveriges näst största parti, sett till väljarstödet.


Väljarflöden från senhösten till senvåren


November 2019 till och med maj 2020


Här tittar vi på hur väljarna har bytt partier.

Av de som tidigare inte hade kunnat bestämma sig (markerat med frågetecken i grafen) går en stor andel till Socialdemokraterna. Även Vänsterpartiet får en del väljare.

1,81,810,22,60,60,30,90,70,2M?️VLSCSDÖvr.KDMP

Nettoflöden av stöd till partier, i procent av väljarkåren, från november 2019 till maj 2020.

Sverigedemokraterna tappar väljare till både Socialdemokraterna och Moderaterna.


Coronaläget under sommaren


Augusti till och med oktober år 2020


I början på sommaren är beläggningen på Iva fortfarande relativt hög, även om toppen har passerats. Men allt eftersom sommaren fortskrider så minskar också trycket på intensivvården. Framåt hösten vänder dock trenden och i november så pekar kurvan återigen brant uppåt.


Politiken under sommaren


Augusti till och med oktober år 2020


Under juli görs ingen opinionsundersökning, därför är den första stapeln i den här perioden för augusti.

Under den här perioden mister Socialdemokraterna något av det stöd de samlat under våren, men ligger fortfarande kvar på en högre nivå än de gjorde före pandemin.


Väljarflöden från maj till och med november


Maj 2020 till och med november 2020


Under den här perioden ser man att Socialdemokraterna tappar väljare. Största tappet är till de som inte kan bestämma sig för något parti. De tappar också till Vänsterpartiet, Centern och Moderaterna.

Moderaterna tar även väljare från Kristdemokraterna och Liberalerna.

0,71,21,81,20,50,5SSDCL?️MPKDMVÖvr.

Nettoflöden av stöd till partier, i procent av väljarkåren, från maj 2020 till november 2020.


Coronaläget under andra och tredje vågen


November 2020 till och med april år 2021


Under sen höst och tidig vinter står det klart att vi är på god väg in i en andra våg. Den når sin topp i början av 2021 och någon minskning ner till sensommarens låga nivåer hinner inte ske innan kurvan för antalet inlagda på intensivvården för covid-19 för tredje gången börjar peka brant uppåt.

I slutet av 2020 börjar vaccinet anlända och det sker en snabb minskning av antalet dödsfall, som vi ser i det röda diagrammet här. Däremot är trycket på intensivvården fortfarande högt.


Politiken under andra och tredje vågen


November 2020 till och med april år 2021


Under den här delen av pandemin sker inte de stora förändringar i opinionen som vi såg under pandemins början. Moderaterna ökar sitt stöd med 1,2 procentenheter och Socialdemokraterna ser ut att minska något.

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik

Källa och metod

De förändringar i partisympatier som beskrivs är förändringar mellan undersökningarna från SVT/Novus väljarbarometer.

Mätningarna sker oftast på månadsbasis, men i enstaka fall publiceras mätningarna med mer än en månads mellanrum, vilket innebär att inte alla månader har en egen mätning.

Intensivvårdsstatistik från Svenska Intesivvårdsregistret

Väljaropionen från SVT/Novus Väljar­baro­metern

Partiförflyttningar från SCB Partisympatiundersökningen (PSU)


Visa

Oskar Nyqvist

Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 6 maj 2020