Så många fler är fattiga i Sverige – se förändringen i ditt område

I Sverige lever drygt 1,5 av 10 miljoner människor i relativ fattigdom – på tio år har antalet ökat med en kvarts miljon.


I den här artikeln går vi igenom hur den relativa fattigdomen har utvecklats i Sverige mellan åren 2011 – 2021, vilket är det senaste året som SCB har statistik över.

Ett hushåll med en inkomst lägre än 60 procent av snittet i Sverige lever, enligt SCB, med låg ekonomisk standard. Det kallas också relativ fattigdom och i flera kommuner har andelen sådana hushåll minskat, men i desto fler kommuner har andelen ökat.

Hur många är fattiga i Sverige?

Från 2011 till 2021 så har andelen av befolkningen i relativ fattigdom ökat med 1,2 procentenheter. Under samma period har befolkningen ökat till cirka 10 miljoner människor. Både andelen och antalet personer som lever i relativ fattigdom har alltså ökat.


Sök på en adress eller välj kommun och område i listorna nedanför. Kartan färgas utifrån förändringen av andelen som lever i relativ fattigdom i området mellan de valda åren.

Förändring av andelen i relativ fattigdom i


Klicka på en linje i grafen nedan för att byta kommun, eller sök på address eller kommun ovanför kartan.


Kommuner sorterade efter relativ fattigdom


Listan nedan sorteras efter andelen av befolkningen i relativ fattigdom året 2021 och färgas efter förändringen under 2011 – 2021. Välj kommun genom att dra i listan. Till höger visas områdena i kommunen, sorterade i samma ordning.

Bland flera av de kommuner som ligger högst i listan har den relativa fattigdomen ökat mellan 2011 och 2021. Samtidigt har den relativa fattigdomen minskat lite eller inte förändrats alls bland de kommuner som ligger längst ner.

Vad innebär det att vara fattig?

I Sverige beskrivs fattigdom antingen som relativ eller absolut.

Den relativa fattigdomen i Sverige är relativ till hushållens inkomst per år. Där ingår man om hushållets inkomst är lägre än 60 procent av snittet i Sverige (räknat som median).

Relativ fattigdom skiljer sig från absolut fattigdom – som innebär att man inte har råd att betala nödvändiga utgifter.

Visa

SCB: siffror om fattigdom i Sverige

SCB publicerar statistiken med två års fördröjning – vi visar alltså det senast tillgängliga materialet. Framställningen av Inkomst- och taxeringsregistret består av insamling och bearbetning av data från administrativa källor till ett slutligt observationsregister. Registret innehåller uppgifter från:

  • Skatteverket (taxeringsuppgifter, kontrolluppgifter från arbetsgivare, kontrolluppgifter från pensions- och försäkringsutbetalare, kontrolluppgifter över räntor och utdelningar samt standardiserade räkenskapsutdrag)

  • Försäkringskassan

  • Centrala studiestödsnämnden

  • Statens tjänstepensionsverk

  • Pensionsmyndigheten

  • Försvarsmakten

  • Skolverket

  • Socialstyrelsen

Registret kompletteras med uppgifter från SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB).

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Visa


Relaterat


Ola Hjalmarsson

Pontus Jensen Karlsson

Anders Kauranen

SVT Datajournalistik

Publicerad: 11 november 2023


Källa: SCB, Låg respektive hög ekonomisk standard efter region och ålder. År 2011 - 2021