Därför visar vi namn och bild på brottsmisstänkta ibland och ibland inte

SVT fattar ett beslut kring namnpublicering i varje enskilt fall, men det finns en rad principer som vi förhåller oss till när vi tar ett sådant beslut. Det är alltid ansvarig utgivare som ytterst fattar beslut om vi ska namnge exempelvis misstänkta eller dömda brottslingar.

Sändningsproducent arbetar i ett av SVT:s kontrollrum.

Huvudregeln är att vi inte publicerar namn eller bild på misstänkta eller dömda brottslingar. Detta eftersom det kan påverka livet negativt att väldigt många känner till vad man gjort eller misstänks för, samt att närstående till gärningsmän och misstänkta kan fara illa. Men det finns undantag, exempelvis följande:   

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort 
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin 
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker eller annan person i ansvarsposition
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge 
  • Det görs en unik bedömning i varje enskilt fall. En bedömning kan ändras över tid. 

Det faktiska bevisläget har inget med bedömningen att göra utan det är en bedömning av frågans allmänintresse som vägs mot integriteten för den som berörs. Detta styrs av SVT:s sändningstillstånd som säger att det ska finnas ett "oavvisligt allmänintresse" för att göra undantag.

Hur går resonemanget när det rör sig om terrorbrott? 

Vid terrorbrott har SVT Nyheter fattat beslutet att namnpublicera de som döms för att ha begått ett terrorbrott. Däremot namnpublicerar vi inte personer som döms för medlemskap eller samröre med terrorstämplad organisation.

Om namnet finns i en offentlig handling t.ex. i en dom, varför publicerar SVT inte namnen? 

Att en uppgift finns i en offentlig handling innebär inte att den per automatik är något som ska publiceras på SVT. SVT följer de etiska reglerna som föreskriver att vi ska vara restriktiva med att avslöja identiteten både på misstänkta och dömda brottslingar men gör ibland undantag. Ansvariga utgivare gör bedömningar från fall till fall. 

Varför berättar ni inte vilken etnicitet/nationalitet/religion olika personer har? 

Här följer vi de pressetiska reglerna som säger att vi inte ska framhäva någons "etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande".

Ofta är dessa uppgifter inte relevanta i sammanhanget och då publiceras de inte hos SVT. 

Men ibland kan det vara relevant, till exempel om informationen är nödvändig för att förstå bakgrunden eller uppsåtet till händelsen. Då kan den typen av uppgifter publiceras. Bedömningen görs från fall till fall av ansvarig utgivare.

Varför går SVT inte ut med signalement när polisen går ut med det?

Vårt uppdrag skiljer sig från polisens där vi berättar vad som hänt, men inte blir en aktiv del i eftersökandet av den efterlysta personen.

Vid ett mycket stort allmänintresse, exempelvis om en eftersökt person skulle bedömas utgöra en direkt och påtaglig fara för allmänheten, kan vi ge ett signalement eller publicera namn och bild. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen, då har det ofta varit personer beväpnade med skjutvapen och på flykt i direkt anslutning till att ha utövat dödligt våld.

Polisen har ett helt annat uppdrag för sin verksamhet (att gripa brottslingar) och lyder inte under det pressetiska regelsystemet. 

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss