Partiledardebatter i SVT

Agendas partiledardebatter hålls efter att regeringen presenterat sin vår- respektive höstbudget och oppositionen sina skuggbudgetar. Partiledardebatterna brukar äga rum i maj och oktober och våra sändningsdatum släpps cirka en månad innan.

Anders Holmberg och Camilla Kvartoft inför Agendas partiledardebatt.

Agendas partiledardebatter hålls med anledning av att regeringen lagt fram sitt budgetförslag och oppositionspartierna sina motförslag i form av ekonomiska motioner. Det är vid detta tillfälle det kommer ny politik från alla partier i riksdagen.

Placering i studion

För att tydliggöra för tittarna vilka partier som står bakom vilken politik placeras de partier som stöder regeringens budget bredvid varandra och de partier som presenterar motförslag bredvid varandra. Detta är en princip Agenda haft sedan länge.

Tumregeln kring i vilken ordning partierna på respektive sida står är att regeringspartierna står bredvid varandra och samarbetspartierna därefter, allt i storleksordning utifrån resultatet i senaste riksdagsvalet från vänster till höger. 

På oppositionssidan står partierna i storleksordning, såvida inte några partier lägger fram ett gemensamt svar på regeringens budget - då placeras de bredvid varandra och bryter storleksordningen eftersom vi då i bild behöver tydliggöra att de samarbetar om ett budgetförslag.

Vilka ämnen kommer med i debatten?

Vad gäller ämnena väljs de ut av Agendas redaktion, men man tar hänsyn till vilka frågor som väljarna tycker är viktigast just nu, något som mäts av olika opinionsinstitut kontinuerligt. Dessutom väger man in den allmänpolitiska debatten vid tidpunkten när debatten hålls. Inför vissa debatter tar vi dessutom emot publikens förslag på ämnen - dessa kan man skicka in till partiledardebatt@svt.se.

Tyvärr är sändningstiden begränsad, vilket innebär att inte alla viktiga ämnen får plats. Den begränsade tiden gör också att man inte kan spänna över alla infallsvinklar i ett ämne. Här är det viktigt att tänka på att frågan med stor sannolikhet tagits upp i tidigare debatter samt i vårt övriga utbud av nyhets- och samhällsprogram. 

Hur fördelar ni ordet i debatten?

Under sändningen försöker man fördela tiden rättvist, sett över hela debatten. Målet är att tydliggöra partiernas ståndpunkter och att alla partiledare ska få föra fram sina bästa argument i de valda ämnena, men vi tar också hänsyn till att partiledare som får mycket kritik från motståndare ska få möjlighet att replikera. I en pågående debatt är det praktiskt omöjligt att fördela talartiden exakt rättvist, men i ett det längre perspektivet har vi inte sett några större skillnader i debattid mellan partierna.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss