Religiösa symboler i SVT

Kan personer som medverkar i SVT bära religiösa symboler?

Ja, det är tillåtet i SVT att ha på sig religiösa symboler. Religionsfriheten är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och är grundlagsskyddad.

Vi på SVT har ingen åsikt om en enskilt religiös symbol utan håller oss till den lagstiftning som finns.

SVT finns till för alla som bor i Sverige och det ska synas i våra program. Det skulle strida mot vårt uppdrag (att spegla den variation som finns i befolkningen) att utesluta personer som bär religiösa symboler.

Kan SVT:s medarbetare bära religiösa symboler?

Ja, SVT:s medarbetare har, precis som alla andra, religionsfrihet. Vilken religion de bekänner sig till eller hur de väljer att utöva sin religion är ingenting SVT som arbetsgivare kan ha åsikter om så länge det inte förhindrar personen att utföra sina arbetsuppgifter.  

Kan SVT:s programledare bära religiösa symboler?

När det gäller just programledare i nyhetssändningar vill vi undvika symboler, alla typer av symboler, religiösa eller andra.

Eftersom tv är ett bildmedium och bilden är informationsbärare ska programledare i samhälls- och nyhetsprogram inte bära klädsel som drar uppmärksamhet från programinnehållet eller kan uppfattas som ett ställningstagande. Bedömningen av vad som fungerar görs från fall till fall och beror på programmets innehåll, programledarens roll med mera.

Granskningsnämnden har valt att inte pröva anmälningar om religiösa attribut hos reportrar med motiveringen att det inte strider mot någon bestämmelse. Det är i utövandet av vårt yrke vi ska vara opartiska och sakliga.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss