Så arbetar SVT med att vara opartiska

Att vara opartisk är en av SVT Nyheters allra viktigaste uppgifter. Vi ska inte ta ställning i kontroversiella frågor utan istället låta tittaren eller läsaren bilda sig en egen uppfattning. Vi ska ge fakta och låta olika åsikter komma till tals. På så sätt ökar vi människors insikter i viktiga samhällsfrågor samt hjälper människor att bilda sig en egen uppfattning.

SVT-mikrofon

Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. Men en ensidig rapportering i ett program kan balanseras upp i ett annat. Det kan också finnas visst utrymme för värderande och kritiska omdömen. 

Här nedan följer vad Myndigheten för press, radio och tv skriver. För en programverksamhet innebär det här framför allt tre saker.

  • Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken
  • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
  • En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Kravet på opartiskhet hindrar inte att ett inslag kan ha en kritisk utgångspunkt eller särskild vinkel. 

Public service-företagen är skyldiga att kommentera olika händelser, stimulera till debatt och granska politiker, företag, myndigheter och organisationer. Med public service-företagens skyldighet att kommentera följer också ett visst utrymme för värderande omdömen.

Kritik mot en klart utpekad part

Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Det kan ske genom att den utpekade medverkar i programmet eller genom en kommentar från honom eller henne. Att någon vägrar att medverka hindrar inte att programmet får sändas. I sådana fall bör den utpekades uppfattning redovisas på annat sätt, om det är möjligt.

Ensidig behandling av ett ämne eller en händelse

Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar. Det är dock tillåtet att skildra ett ämne från en speciell utgångspunkt, om det klart framgår av programmet eller programpresentationen. En ensidig framställning i ett program kan balanseras av ett annat program.

Ställningstagande i en kontroversiell fråga

Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. I krönikor, kåserier och recensioner finns dock ett utrymme för kritiska och värderande omdömen, förutsatt att inslagets karaktär kan antas stå klar för publiken.

Om du tycker att vi har brutit mot bestämmelserna om opartiskhet, kan du göra en anmälan till Granskningsnämnden. Om du själv är omnämnd eller utpekad i en publicering och påverkats negativt kan du anmäla det till Medieombudsmannen.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss